DLA NAUCZYCIELI

REWALIDACJA

POMYSŁY DO IPET-u

SCENARIUSZE SCHEMATY

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

EMOCJE

Ciężko jest jednoznacznie zdefiniować autyzm. Przeczytałam już wiele opisów zachowań i specyficznych trudności przyporządkowanych autyzmowi. Trudno znaleźć linię oddzielającą jedne zaburzenia od drugich. Łatwo się w tym wszystkim pogubić, zwłaszcza na początku drogi. Definicje są tylko definicjami – a dzieci tylko dziećmi… Psycholog Claire Grand postawiła sobie za zadanie wytłumaczenie właśnie dziecku a nie dorosłemu z czym jest autyzm:

(Pod tekstem/na dole wklejam powiązane artykuły)

„Mózg autystyków nie jest w stanie rozpoznać i zrozumieć wszystkich docierających do niego informacji: tego, co słyszą uszy, widzą oczy, dotyka skóra. Co więcej, jego oczy widzą zbyt dużo rzeczy naraz, jego uszy słyszą zbyt wiele jednocześnie, a jego skóra odczuwa dotyk zbyt mocno, co może sprawiać ból i budzić strach. Na 10 tys. dzieci ok. troje to dzieci autystyczne. Są to zwłaszcza chłopcy. Autystycznych chłopców jest cztery razy więcej niż dziewczynek.

W 1943 roku psychiatra Leo Kanner jako pierwszy opisał autyzm. Autystykami nazwał dzieci, które nie były w stanie mówić do innych i ich zrozumieć, cały czas pozostawały same i interesowały się niewieloma rzeczami. Dziecko autystyczne sprawia wrażenie, że nie jest z nikim. Jest tylko z samym sobą. Słowo autyzm pochodzi od greckiego słowa autos które znaczy sam albo ono samo. Dziecko autystyczne jest samo ze sobą.

Dziecko autystyczne jest samo, nie patrzy na innych, wydaje się ich nie widzieć, nie interesuje się nimi. Woli oglądać i interesować się bardziej przedmiotami niż ludźmi. Preferuje przedmioty, bo one są zawsze jednakowe. Przedmiot nie zmienia formy. Ludzie nie są tacy jak przedmioty, poruszają się, a ich twarz jest zmienna. Dziecku autystycznemu nie udaje się rozpoznawać ludzi. Nie rozumie tego, co widzi na ich twarzach.

Nie wie, czy są uprzejmi, czy źli, czy nie zrobią mu krzywdy. Nie może przewidzieć, jak się zachowają, i to sprawia, że odczuwa strach. Woli więc przebywać z przedmiotami, gdyż może przewidzieć, co się wydarzy: przedmioty nie wyrządzą mu krzywdy, gdyż nie są złośliwe i nic nie robią. Dziecko autystyczne jest bardzo często mało inteligentne (tu możemy się wkurzyć, pamiętajmy, że to cytat;)). Inaczej jest z dziećmi dotkniętymi zespołem Aspergera i autystykami z wysokim poziomem funkcjonowania, którzy są inteligentni, bardzo inteligentni lub nawet wybitnie uzdolnieni.

Dziecko autystyczne widzi wszystko, co znajduje się wokół niego, ale widzi każdą rzecz z osobna. Bardzo wiele wysiłku kosztuje go to, aby wszystko zobaczyć. Jest to dla niego bardzo męczące. Zwłaszcza nie udaje mu się dobrze zrozumieć tego, co widzi, gdyż postrzega tylko detale, nie może niczego zobaczyć w całości. Np.: jeśli widzi czyjąś twarz, widzi nos tej osoby, potem jej oczy, usta, później być może pieprzyk na twarzy, wreszcie włosy. Nie widzi twarzy w całości. Dlatego nie poznaje tej osoby i nie może wiedzieć, czy jest ona zadowolona, czy też zdenerwowana (jak to wytłumaczyć sąsiadom i nauczycielom?:( Aby rozpoznać twarz, trzeba ją zobaczyć w całości. Dziecko autystyczne nie widzi niczego w całości, widzi fragmenty. Jego świat zbiera drobne kawałki rzeczy, które postrzega po kolei. Podobnie jest z tym co słyszy. Słyszy słowa jedno po drugim, ale nie umie ich zebrać razem, aby zrozumieć o co chodzi w całym zdaniu. Każdemu słowu w jego głowie odpowiada jakiś obraz, ale niektóre słowa nie mają obrazów i wówczas nie rozumie tego, co się do niego mówi. Dziecko autystyczne rozumie lepiej to, co widzi, od tego co słyszy. W jego głowie są obrazy i fotografie, ale bardzo niewiele słów. Dlatego rozpoznaje lepiej rzeczy, które widzi…”

„Dziecko autystyczne jest bardzo wrażliwe. Hałas słyszy bardzo głośno, słyszy też dźwięki, których nie słyszą inni. Dźwięki je atakują. Nawet gdy nie chce by go skrzywdzić, odczuwa agresję, czuje się atakowany przez wszelki hałas. Jeśli się je dotyka, odczuwa ten dotyk bardzo mocno, może to budzić jego strach albo powodować ból (zaburzenia integracji sensorycznej). Kiedy jest na szkolnym podwórku, a wokół biegają dzieci, jest zbyt dużo rzeczy do zobaczenia i wszystko się porusza. To małego autystyka nadzwyczaj męczy. Z tego powodu zachowuje się niekiedy gwałtownie: krzyczy, bije, uderza głową o ścianę. W ten sposób uspokaja burzę w swojej głowie powstającą wskutek tych wszystkich hałasów i ruchu wokół niego. Dziecko autystyczne nie jest w stanie wyobrazić sobie rzeczy, których nie zna lub nie widzi. Nie może udawać, że coś robi, nie potrafi wyobrazić sobie jakiegoś wydarzenia. Nie może bawić się w policjanta i złodzieja albo bawić się lalką, odgrywając mamę. Bardzo trudno przychodzi mu naśladowanie kogokolwiek lub czegokolwiek. Kiedy pokazuje mu się, jak ma coś zrobić, z trudem przychodzi mu zrobienie tego samego…” (Claire Grant „Autyzm i Zespół Aspergera”, wyd. Studio EMKA, Warszawa 2012r.)

DSM V wprowadziło zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH (ASD).

O klasycznym autyzmie w poście: Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm

Powiązane artykuły:

 1. Narodziny diagnozy autyzmu
 2. O zaburzeniach integracji sensorycznej w zakładce SENSORYKA, METODY TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBY – ćwiczenia, WAKACYJNE GRY I ZABAWY – na lato
 3. Etykietki w autyzmie
 4. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 5. Co sprawia radość?
 6. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 7. Autyzm/ASD/ZA – zajęcia rewalidacyjne – rewalidacja
 8. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 9. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 10. DLA NAUCZYCIELIedukacja
 11. Autyzm/nowe rozporządzenie MEN/2015 – edukacja/rozporządzenia
 12. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 13. Jak zarobić na autyzmie marketing autyzmu
 14. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 15. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowania
 16. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 17. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie – pisanie i uwaga
 18. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 19. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – edukacja
 20. Autyzm Messiego – bloźniaczo podobne gole?
 21. Autyzm i cukrzyca – cukrzyca
 22. Autyzm genetyczny czyli skazani na bluesa – genetyka
 23. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 24. Autyzm – ćwiczenia reedukacyjne według C. Grand – reedukacja
 25. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 26. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 27. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 28. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 29. Autyzm – wczesne wspomaganie rozwoju przez system oświaty – edukacja
 30. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 31. Autyzm – słaba empatia – empatia
 32. Autyzm – ryzyko genetyczne – genetyka
 33. Autyzm – problemy z dorastaniem – dorastanie
 34. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca
 35. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 36. Autyzm – percepcja – percepcja
 37. Autyzm – Nieprawidłowy system językowy – język
 38. Autyzm – Mit skuteczności powtarzalnych ćwiczeń – powtarzalne ćwiczenia
 39. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 40. Autyzm – dojrzewanie – dojrzewanie
 41. Autyzm – diagnoza – diagnoza
 42. Autyzm – autoagresja – autoagresja
 43. Autyzm – wspólna uwaga – uwaga
 44. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 45. Mowa i jej terapeuci mowa
 46. 10 klinicznych przykładów ślepoty umysłu w autyzmie – teoria umysłu
 47. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 48. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 49. ZA – Zespół Aspergera – ZA
 50. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 51. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 52. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 53. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 54. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 55. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 56. Nadwrażliwość dziecka z autyzmemnadwrażliwość
 57. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 58. Agresja w autyzmie – agresja
 59. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 60. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 61. Co czuje dziecko z autyzmem (zaburzenia integracji sensorycznych, czyli zaburzenia zmysłów lub dezintegracja itp. Filmik 1 na stronce.
 62. Filmik 2 wrzeszczące dziecko – jego zachowanie tłumaczy Filmik 1 (wcześniejszy, patrz wyżej)
 63. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 64. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 65. Autyzm a płynność mowy – mowa
 66. Zaintertesowanie, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 67. Reportaż – zapiski niemówiącego  Karola z głębokim autyzmem
 68. Autystyczny geniusz – szczęśliwe dzieciństwo zamiast specjalnego nauczania – wychowanie
 69. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 70. 10 klinicznych przykładów ślepoty umysłu w autyzmie – teoria umysłu
 71. Autyzm – twarze
 72. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 73. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 74. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 75. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 76. Zmiana definicji autyzmu w USA
 77. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 78. Autyzm – rozpoznać twarz
 79. Autyzm – oczy
 80. Dlaczego podskakuję?
 81. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 82. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 83. Czym jest ZA – ZA
Reklamy