DLA NAUCZYCIELI

POMYSŁY DO IPET-u

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

EMOCJE

Ciężko jest jednoznacznie zdefiniować czym właściwie jest autyzm. Przeczytałam już wiele definicji. Trudno się w nich nie pogubić, zwłaszcza, że większość z nich to nieaktualne brednie. Jednak najbardziej przypadło mi do gustu spojrzenie na problem pewnej francuskiej psycholożki Claire Grand. Ona jako jedna z niewielu postawiła sobie za zadanie wytłumaczenie właśnie dziecku a nie dorosłemu; „co to jest autyzm?

(Pod tekstem/na dole wklejam powiązane artykuły)

„Mózg autystyków nie jest w stanie rozpoznać i zrozumieć wszystkich docierających do niego informacji: tego, co słyszą uszy, widzą oczy, dotyka skóra. Co więcej, jego oczy widzą zbyt dużo rzeczy naraz, jego uszy słyszą zbyt wiele jednocześnie, a jego skóra odczuwa dotyk zbyt mocno, co może sprawiać ból i budzić strach. Na 10 tys. dzieci ok. troje to dzieci autystyczne. Są to zwłaszcza chłopcy. Autystycznych chłopców jest cztery razy więcej niż dziewczynek.

W 1943 roku psychiatra Leo Kanner jako pierwszy opisał autyzm. Autystykami nazwał dzieci, które nie były w stanie mówić do innych i ich zrozumieć, cały czas pozostawały same i interesowały się niewieloma rzeczami. Dziecko autystyczne sprawia wrażenie, że nie jest z nikim. Jest tylko z samym sobą. Słowo autyzm pochodzi od greckiego słowa autos które znaczy sam albo ono samo. Dziecko autystyczne jest samo ze sobą.

Dziecko autystyczne jest samo, nie patrzy na innych, wydaje się ich nie widzieć, nie interesuje się nimi. Woli oglądać i interesować się bardziej przedmiotami niż ludźmi. Preferuje przedmioty, bo one są zawsze jednakowe. Przedmiot nie zmienia formy. Ludzie nie są tacy jak przedmioty, poruszają się, a ich twarz jest zmienna. Dziecku autystycznemu nie udaje się rozpoznawać ludzi. Nie rozumie tego, co widzi na ich twarzach.

Nie wie, czy są uprzejmi, czy źli, czy nie zrobią mu krzywdy. Nie może przewidzieć, jak się zachowają, i to sprawia, że odczuwa strach. Woli więc przebywać z przedmiotami, gdyż może przewidzieć, co się wydarzy: przedmioty nie wyrządzą mu krzywdy, gdyż nie są złośliwe i nic nie robią. Dziecko autystyczne jest bardzo często mało inteligentne (tu możemy się wkurzyć, pamiętajmy, że to cytat;)). Inaczej jest z dziećmi dotkniętymi zespołem Aspergera i autystykami z wysokim poziomem funkcjonowania, którzy są inteligentni, bardzo inteligentni lub nawet wybitnie uzdolnieni.

Dziecko autystyczne widzi wszystko, co znajduje się wokół niego, ale widzi każdą rzecz z osobna. Bardzo wiele wysiłku kosztuje go to, aby wszystko zobaczyć. Jest to dla niego bardzo męczące. Zwłaszcza nie udaje mu się dobrze zrozumieć tego, co widzi, gdyż postrzega tylko detale, nie może niczego zobaczyć w całości. Np.: jeśli widzi czyjąś twarz, widzi nos tej osoby, potem jej oczy, usta, później być może pieprzyk na twarzy, wreszcie włosy. Nie widzi twarzy w całości. Dlatego nie poznaje tej osoby i nie może wiedzieć, czy jest ona zadowolona, czy też zdenerwowana (jak to wytłumaczyć sąsiadom i nauczycielom?:( Aby rozpoznać twarz, trzeba ją zobaczyć w całości. Dziecko autystyczne nie widzi niczego w całości, widzi fragmenty. Jego świat zbiera drobne kawałki rzeczy, które postrzega po kolei. Podobnie jest z tym co słyszy. Słyszy słowa jedno po drugim, ale nie umie ich zebrać razem, aby zrozumieć o co chodzi w całym zdaniu. Każdemu słowu w jego głowie odpowiada jakiś obraz, ale niektóre słowa nie mają obrazów i wówczas nie rozumie tego, co się do niego mówi. Dziecko autystyczne rozumie lepiej to, co widzi, od tego co słyszy. W jego głowie są obrazy i fotografie, ale bardzo niewiele słów. Dlatego rozpoznaje lepiej rzeczy, które widzi…”

„Dziecko autystyczne jest bardzo wrażliwe. Hałas słyszy bardzo głośno, słyszy też dźwięki, których nie słyszą inni. Dźwięki je atakują. Nawet gdy nie chce by go skrzywdzić, odczuwa agresję, czuje się atakowany przez wszelki hałas. Jeśli się je dotyka, odczuwa ten dotyk bardzo mocno, może to budzić jego strach albo powodować ból (zaburzenia integracji sensorycznej). Kiedy jest na szkolnym podwórku, a wokół biegają dzieci, jest zbyt dużo rzeczy do zobaczenia i wszystko się porusza. To małego autystyka nadzwyczaj męczy. Z tego powodu zachowuje się niekiedy gwałtownie: krzyczy, bije, uderza głową o ścianę. W ten sposób uspokaja burzę w swojej głowie powstającą wskutek tych wszystkich hałasów i ruchu wokół niego. Dziecko autystyczne nie jest w stanie wyobrazić sobie rzeczy, których nie zna lub nie widzi. Nie może udawać, że coś robi, nie potrafi wyobrazić sobie jakiegoś wydarzenia. Nie może bawić się w policjanta i złodzieja albo bawić się lalką, odgrywając mamę. Bardzo trudno przychodzi mu naśladowanie kogokolwiek lub czegokolwiek. Kiedy pokazuje mu się, jak ma coś zrobić, z trudem przychodzi mu zrobienie tego samego…” (Claire Grant „Autyzm i Zespół Aspergera”, wyd. Studio EMKA, Warszawa 2012r.)

DSM V wprowadziło zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH (ASD).

O klasycznym autyzmie w poście: Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm

Powiązane artykuły:

 1. O zaburzeniach integracji sensorycznej w zakładce SENSORYKA, METODY TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBY – ćwiczenia, WAKACYJNE GRY I ZABAWY – na lato
 2. Etykietki w autyzmie
 3. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 4. Co sprawia radość?
 5. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 6. Autyzm/ASD/ZA – zajęcia rewalidacyjne – rewalidacja
 7. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 8. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 9. DLA NAUCZYCIELIedukacja
 10. Autyzm/nowe rozporządzenie MEN/2015 – edukacja/rozporządzenia
 11. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 12. Jak zarobić na autyzmie marketing autyzmu
 13. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 14. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowania
 15. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 16. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie – pisanie i uwaga
 17. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 18. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – edukacja
 19. Autyzm Messiego – bloźniaczo podobne gole?
 20. Autyzm i cukrzyca – cukrzyca
 21. Autyzm genetyczny czyli skazani na bluesa – genetyka
 22. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 23. Autyzm – ćwiczenia reedukacyjne według C. Grand – reedukacja
 24. Autyzm – zawieszenie/wyłączenie/spowolnienie
 25. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 26. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 27. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 28. Autyzm – wczesne wspomaganie rozwoju przez system oświaty – edukacja
 29. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 30. Autyzm – słaba empatia – empatia
 31. Autyzm – ryzyko genetyczne – genetyka
 32. Autyzm – problemy z dorastaniem – dorastanie
 33. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca
 34. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 35. Autyzm – percepcja – percepcja
 36. Autyzm – Nieprawidłowy system językowy – język
 37. Autyzm – Mit skuteczności powtarzalnych ćwiczeń – powtarzalne ćwiczenia
 38. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 39. Autyzm – dojrzewanie – dojrzewanie
 40. Autyzm – diagnoza – diagnoza
 41. Autyzm – autoagresja – autoagresja
 42. Autyzm – wspólna uwaga – uwaga
 43. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 44. Mowa i jej terapeuci mowa
 45. 10 klinicznych przykładów ślepoty umysłu w autyzmie – teoria umysłu
 46. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 47. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 48. ZA – Zespół Aspergera – ZA
 49. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 50. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 51. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 52. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 53. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 54. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 55. Nadwrażliwość dziecka z autyzmemnadwrażliwość
 56. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 57. Agresja w autyzmie – agresja
 58. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 59. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 60. Co czuje dziecko z autyzmem (zaburzenia integracji sensorycznych, czyli zaburzenia zmysłów lub dezintegracja itp. Filmik 1 na stronce.
 61. Filmik 2 wrzeszczące dziecko – jego zachowanie tłumaczy Filmik 1 (wcześniejszy, patrz wyżej)
 62. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 63. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 64. Autyzm a płynność mowy – mowa
 65. Zaintertesowanie, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 66. Reportaż – zapiski niemówiącego  Karola z głębokim autyzmem
 67. Autystyczny geniusz – szczęśliwe dzieciństwo zamiast specjalnego nauczania – wychowanie
 68. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 69. 10 klinicznych przykładów ślepoty umysłu w autyzmie – teoria umysłu
 70. Autyzm – twarze
 71. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 72. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 73. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 74. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 75. Zmiana definicji autyzmu w USA
 76. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 77. Autyzm – rozpoznać twarz
 78. Autyzm – oczy
 79. Dlaczego podskakuję?
 80. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 81. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 82. Czym jest ZA – ZA
Advertisements