Charakterystyki autyzmu, zespołu Aspergera o raz spektrum autyzmu przedstawione są w TEMATACH. W ZAKŁADKACH zbieram metody, terapie, techniki, narzędzia, sposoby, pomysły, gry i zabawy do wykorzystania w szkole, w przedszkolu, w gabinecie i w domu.

ZAKŁADKI:

DSM V w 2013 roku wprowadziło zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH (ASD).

TEMATY:

 1. Zespół Aspergera
 2. Narodziny diagnozy autyzmu
 3. Etykietki w autyzmie
 4. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 5. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 6. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 7. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 8. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 9. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 10. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowania
 11. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 12. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 13. Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm
 14. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 15. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 16. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 17. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 18. ASD – dorastanie inaczej
 19. Nieruchome obrazki – art. osób z ASD
 20. ASD a zaburzenia sensoryczne
 21. Doskonałość motoryczna w ASD
 22. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 23. Wysokofunkcjonującu – art. osób z ASD
 24. Koncentracja uwagi w ASD – uwaga
 25. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów – sawantyzm
 26. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach – ASD
 27. Profil dziecka z ASD
 28. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 29. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 30. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie
 31. ASD – ograniczenia wzrokowo przestrzenne – sensoryka
 32. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 33. Poczucie humoru w ASD – humor
 34. Ograniczone postępy terapii dziecka lub żadne
 35. Zatrudnienie a zainteresowanie w ASD – zainteresowania
 36. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 37. Co sprawia radość?
 38. Percepcja bólu i temperatury w ASD – sensoryka
 39. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 40. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 41. MÓZG
 42. Mowa pedantyczna – mowa
 43. Autyzm a płynność mowy – mowa
 44. Mowa i jej terapeuci – mowa
 45. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespołem Aspergera
 46. Dezorientacja
 47. Problemy z diagnozą i rozróznianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do testów
 48. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 49. Leczenie dzieci z rozpoznaniem autyzmu i padaczki – leczenie
 50. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt
 51. Samotność
 52. Przyjaźń
 53. Myślenie wizualne w ASD
 54. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 55. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 56. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne
 57. Dlaczego podskakuję? – Samostymulacje
 58. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD
 59. Echolalia – techniki – echolalia
 60. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 61. Zespół Aspergera (ZA) a seksualność
 62. Autyzm – Autyzm
 63. Dysleksja – Dysleksja
 64. ADHD – ADHD
 65. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 66. Ponadprzeciętne zdolności w ASD
 67. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD – zaburzenia
 68. Mit wyhamowania rozwoju dorosłej osoby z ASD
 69. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – tiki
 70. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 71. Nastolatek, autyzm i seks w internecie
 72. Masturbacja w autyzmie
 73. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 74. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 75. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 76. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 77. Mowa i jej terapeuci mowa
 78. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 79. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 80. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 81. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 82. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 83. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 84. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 85. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 86. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 87. Agresja w autyzmie – agresja
 88. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 89. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 90. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 91. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 92. Autyzm a płynność mowy – mowa
 93. Zaintertesowania, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 94. Autyzm – twarze
 95. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 96. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 97. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 98. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 99. Zmiana definicji autyzmu w USA
 100. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 101. Autyzm – rozpoznać twarz
 102. Dlaczego podskakuję?
 103. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 104. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 105. Czym jest ZA – ZA
Reklamy