Charakterystyki autyzmu, zespołu Aspergera o raz spektrum autyzmu przedstawione są w TEMATACH. W ZAKŁADKACH zbieram metody, terapie, techniki, narzędzia, sposoby, pomysły, gry i zabawy do wykorzystania w szkole, w przedszkolu, w gabinecie i w domu. Ruszyła nowa strona  autyzmschemat.life , zapraszam.

ZAKŁADKI:

DSM V w 2013 roku wprowadziło zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH (ASD).

TEMATY:

 1. Zespół Aspergera
 2. Narodziny diagnozy autyzmu
 3. Etykietki w autyzmie
 4. Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie
 5. Mocne strony dziecka
 6. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 7. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – język
 8. Autyzm/ASD/ZA – ciągłe problemy z komunikacją – komunikacja
 9. Autyzm/ASD/ZA – wpływ szybkiej diagnozy w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie na przyszły rozwój
 10. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 11. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt – zachowania
 12. Autyzm – dziwne zainteresowania lekarstwem na lęki – zainteresowania
 13. Autyzm, upośledzenie umysłowe i iloraz IQ – upośledzenie umysłowe
 14. Przedmiotowe traktowanie – klasyczny autyzm
 15. Autyzm a schizofrenia – schizofrenia
 16. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 17. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc
 18. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – mowa
 19. ASD – dorastanie inaczej
 20. Nieruchome obrazki – art. osób z ASD
 21. ASD a zaburzenia sensoryczne
 22. Doskonałość motoryczna w ASD
 23. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 24. Wysokofunkcjonującu – art. osób z ASD
 25. Koncentracja uwagi w ASD – uwaga
 26. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów – sawantyzm
 27. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach – ASD
 28. Profil dziecka z ASD
 29. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 30. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 31. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie
 32. ASD – ograniczenia wzrokowo przestrzenne – sensoryka
 33. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 34. Poczucie humoru w ASD – humor
 35. Ograniczone postępy terapii dziecka lub żadne
 36. Zatrudnienie a zainteresowanie w ASD – zainteresowania
 37. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 38. Co sprawia radość?
 39. Percepcja bólu i temperatury w ASD – sensoryka
 40. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 41. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 42. MÓZG
 43. Mowa pedantyczna – mowa
 44. Autyzm a płynność mowy – mowa
 45. Mowa i jej terapeuci – mowa
 46. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem/ASD/zespołem Aspergera
 47. Dezorientacja
 48. Problemy z diagnozą i rozróznianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do testów
 49. Diagnostyka autyzmu – diagnoza
 50. Leczenie dzieci z rozpoznaniem autyzmu i padaczki – leczenie
 51. Autyzm – pierwotny problem czy wtórny efekt
 52. Samotność
 53. Przyjaźń
 54. Myślenie wizualne w ASD
 55. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 56. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 57. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne
 58. Dlaczego podskakuję? – Samostymulacje
 59. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD
 60. Echolalia – techniki – echolalia
 61. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 62. Zespół Aspergera (ZA) a seksualność
 63. Autyzm – Autyzm
 64. Dysleksja – Dysleksja
 65. ADHD – ADHD
 66. Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film
 67. Ponadprzeciętne zdolności w ASD
 68. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD – zaburzenia
 69. Mit wyhamowania rozwoju dorosłej osoby z ASD
 70. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – tiki
 71. Inne zaburzenia razem z ASD – zaburzenia
 72. Nastolatek, autyzm i seks w internecie
 73. Masturbacja w autyzmie
 74. Autyzm – w szkole masz pod górkę – edukacja
 75. Autyzm – praca z rodzicami – rodzice
 76. Interwencje biomedyczne w autyzmie – biomedyczne
 77. Co niesie ze sobą autyzm? – autyzm
 78. Mowa i jej terapeuci mowa
 79. Autyzm i epilepsja – epilepsja
 80. ASD – Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 81. Jak wyjaśnić uzdolnienia sawantów? – sawantyzm
 82. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – edukacja
 83. Zatrudnianie osób z zespołem Aspergera/ASD – filmik osoby z ASD tłumaczą…
 84. Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji
 85. Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie – choroby współwystępujące
 86. Zaburzenia snu u dzieci z autyzmem – zaburzenia snu
 87. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – edukacja
 88. Agresja w autyzmie – agresja
 89. Czy marihuana wyleczy autyzm? – marihuana
 90. Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe – zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 91. Jak po raz pierwszy rozpoznano autyzm – korzenie autyzmu
 92. Sawant – przebłysk geniuszu – sawantyzm
 93. Autyzm a płynność mowy – mowa
 94. Zaintertesowania, przyjemność i naśladownictwo w ASD – zainteresowania
 95. Autyzm – twarze
 96. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci  – edukacja
 97. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 98. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V – ASD
 99. Synestezja – rzadki dar wybitnie uzdolnionych oraz osób dotkniętych autyzmem – synestezja
 100. Zmiana definicji autyzmu w USA
 101. Rozpoznanie autyzmu u krewnego
 102. Autyzm – rozpoznać twarz
 103. Dlaczego podskakuję?
 104. Nastolatek, autyzm i sex w Internecie
 105. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a !!! – przemoc
 106. Czym jest ZA – ZA
Reklamy