DLA NAUCZYCIELI

REWALIDACJA

POMYSŁY DO IPET-u

EMOCJE

SCENARIUSZE SCHEMATY

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

ASD – Autism Spectrum Disorder – spektrum zaburzeń autystycznych. DSM V wprowadziło w 2013 r.  zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD-NOS jedną jednostką – SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH (ASD) – ale nie w Polsce. 

(Pod tekstem wklejam powiązane artykuły).

„Osoby ze spektrum autyzmu często porównują się lub są porównywane do kotów. Tajemnicze, nietowarzyskie, prowadzące samotny tryb życia, chodzące własnymi drogami. Ludzie to istoty stadne, dla których osobowość kota jest czymś obcym. Jak to jest być kotem w świecie ludzi? O tym opowiada ta książka… ” [Katia Schrödinger, „Koci Świat” czyli świat osoby ze spektrum autyzmu, wersja 1. 1]

„… Urodziłam się w 1988 roku. Od wczesnego dzieciństwa było widać moją odmienność, dlatego pierwszą diagnozę otrzymałam jako małe dziecko. Później zmieniono moją diagnozę na Zespół Aspergera. Nie chcę jednak, by widziano mnie przez pryzmat zaburzeń. Interesuję się informatyką i językami. Piszę programy oraz własne teksty literackie. Moim marzeniem jest napisać książkę przygodową. Chcę osiągnąć sukces nie dzięki litości i taryfie ulgowej, ale dzięki wiedzy i umiejętnościom.” [K. Schrödinger]

„Autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) obejmują trudności z kontaktami społecznymi i budowaniem relacji, porozumiewaniem się (gestami, słowami lub symbolami) oraz myśleniem. Te złożone problemy rozwojowe mogą się przejawiać w różny sposób i występować w rozmaitych kombinacjach. Nie każde dziecko należące do jednej kategorii diagnostycznej przejawia te trudności w takim samym stopniu. Na przykład dzieci z zespołem Aspergera bardzo często mają bogaty zasób słów i mogą bardzo szybko nauczyć się czytać, ale używanie słów w sposób sensowny i wyrażający emocje sprawia im kłopoty. Zamiast tego mogą one po prostu powtarzać słowa lub rozumieć tylko ich słownikowe znaczenie. Mogą też mieć problemy z komunikacją z innymi ludźmi i z porozumiewaniem się za pomocą gestów oraz z wyrażaniem emocji.

Innego typu problemy można zauważyć u dzieci z poważnymi zaburzeniami planowania motorycznego. Niektóre z nich mają trudności oralno – motoryczne, które utrudniają im poruszanie językiem i mięśniami w ustach, a zatem także mówienie. Pewne dzieci, u których występują zarówno trudności oralno – motoryczne, jak i ogólne problemy motoryczne mogą się zachowywać tak, jakby miały zaburzenia funkcji kognitywnych, podczas gdy w rzeczywistości wyrażanie przez nie umiejętności jest ograniczone problemami motorycznymi. Kiedy pomagamy dzieciom z zaburzeniami oralno – motorycznymi porozumiewać się za pomocą języka migowego albo innych metod wspomagających, takich jak klawiatura komputerowa, często okazuje się, że rozumieją one świat, który je otacza, w znacznie większym stopniu, niż się nam wydawało.”(Stanley I. Greenspan, S. Wieder, 2014) Więcej szczegółowych informacji  znajdziecie w poszczególnych wpisach na moim blogu.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zamianach w DSM – V

źródło:

  • [1] Katja Schrödinger „Koci Świat czyli świat osoby ze spektrum autyzmu” Koci świat ASD
  • [2] Stanley I. Greenspan, Serena Wieder „Dotrzeć do dziecka z autyzmem”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014

Powiązane artykuły:

Dużo więcej szczegółów na blogu i w zakładkach…

Reklamy