Dysleksja, ADHD

Zakładka DYSLEKSJA, ADHD i inne zaburzenia łączą się często z ASD. Ta zakładka poświęcona jest uczniom „neuroróżnorodnym” ze specyficznymi trudnościami w nauce. W poniższych zakładkach zbieram zagadnienia, metody, techniki, ćwiczenia wspomagające do wykorzystania w szkole; na zajęciach dydaktyczno- kompensacyjno-wyrównawczych, w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, rewalidacyjnych, na zajęciach indywidualnych, grupowych, dodatkowych itp. Więcej informacji w zakładkach na stronie głównej. Zapraszam do nowej strony gdzie prezentuję szczegółowe/sekwencyjne opisy ćwiczeń, zajęć i zabaw  autyzm.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA I ĆWICZENIA:

Prosty informator –  ADHD

 1. Andersen Też Miał Dysleksję. Scenariusz Zajęć Biblioterapeutycznych
 2. Rodzaje ADHD. Przewodnik dla dzieci
 3. Dysortografia – film
 4. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 5. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 6. Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 7. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem
 8. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 9. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 10. Opóźnianie momentu rozpraszania uwagi – plan
 11. Literowanie
 12. ADHD – Program rewalidacji indywidualnej
 13. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 14. Koncentracja uwagi w ASD
 15. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 16. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela
 17. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (dotyczy również uczniów z ADHD)
 18. ADD
 19. Organiczne przyczyny ADHD
 20. Tworzenie planów dnia – poranek
 21. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole-strategia Attwooda – dotyczy również dzieci z ADHD i podobnymi zaburzeniami…
 22. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 23. Dezorientacja
 24. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją
 25. Co zrobić, żeby dziecko przestało jęczeć
 26. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania
 27. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 28. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 29. Myślenie obrazami
 30. Technika wizualizacji słów
 31. Dyskalkulia  -Program Wyścigi liczbowe –  rewalidacja
 32. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja
 33. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenia – rewalidacja
 34. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 35. Trudności występujące w nauce poszczególnych przedmiotów u uczniów z dysleksją rozwojową
 36. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 37. Głośne literowanie
 38. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (rewalidacja)
 39. Dysleksja – współpraca między uczniami (rewalidacja)
 40. Style uczenia się
 41. Tworzenie planów dnia – poranek (rewalidacja)
 42. Dysleksja główne problemy
 43. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci
 44. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD
 45. DEZORIENTACJA w dysleksji
 46. Dyskomfort dyslektyka i przewaga autyka
 47. Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 48. Autyzm nieszczęścia chodzą parami
 49. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – dotyczy również dysleksji
 50. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 51. Metody skutecznego zadawania pracy domowej
 52. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 53. Mapy myśli
%d blogerów lubi to: