DYSLEKSJA, ADHD

Zakładka DYSLEKSJA, ADHD i inne zaburzenia łączą się często z ASD. Ta zakładka poświęcona jest uczniom „neuroróżnorodnym” ze specyficznymi trudnościami w nauce. W poniższych zakładkach zbieram zagadnienia, metody, techniki, ćwiczenia wspomagające do wykorzystania w szkole; na zajęciach dydaktyczno- kompensacyjno-wyrównawczych, w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, rewalidacyjnych, na zajęciach indywidualnych, grupowych, dodatkowych itp. Więcej informacji w zakładkach na stronie głównej. Zapraszam do nowej strony gdzie prezentuję szczegółowe/sekwencyjne opisy ćwiczeń, zajęć i zabaw  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA I ĆWICZENIA:

Prosty informator –  ADHD

 1. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 2. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 3. Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 4. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem
 5. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 6. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 7. Opóźnianie momentu rozpraszania uwagi – plan
 8. Literowanie
 9. ADHD – Program rewalidacji indywidualnej
 10. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 11. Koncentracja uwagi w ASD
 12. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 13. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela
 14. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (dotyczy również uczniów z ADHD)
 15. ADD
 16. Organiczne przyczyny ADHD
 17. Tworzenie planów dnia – poranek
 18. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole-strategia Attwooda – dotyczy również dzieci z ADHD i podobnymi zaburzeniami…
 19. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 20. Dezorientacja
 21. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją
 22. Co zrobić, żeby dziecko przestało jęczeć
 23. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania
 24. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 25. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 26. Myślenie obrazami
 27. Technika wizualizacji słów
 28. Dyskalkulia  -Program Wyścigi liczbowe –  rewalidacja
 29. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja
 30. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenia – rewalidacja
 31. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 32. Trudności występujące w nauce poszczególnych przedmiotów u uczniów z dysleksją rozwojową
 33. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 34. Głośne literowanie
 35. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (rewalidacja)
 36. Dysleksja – współpraca między uczniami (rewalidacja)
 37. Style uczenia się
 38. Tworzenie planów dnia – poranek (rewalidacja)
 39. Dysleksja główne problemy
 40. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci
 41. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD
 42. DEZORIENTACJA w dysleksji
 43. Dyskomfort dyslektyka i przewaga autyka
 44. Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 45. Autyzm nieszczęścia chodzą parami
 46. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – dotyczy również dysleksji
 47. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 48. Metody skutecznego zadawania pracy domowej
 49. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 50. Mapy myśli