Zakładka DYSLEKSJA poświęcona jest uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce. W poniższych zakładkach zbieram zagadnienia, metody, techniki, ćwiczenia wspomagające do wykorzystania w szkole; na zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych, w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, rewalidacyjnych, na zajęciach indywidualnych, grupowych, dodatkowych itp.

ZAKŁADKI:

ĆWICZENIA:

 1. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 2. Myślenie obrazami
 3. Dyskalkulia  -Program Wyścigi liczbowe –  rewalidacja
 4. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja
 5. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenia – rewalidacja
 6. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 7. Trudności występujące w nauce poszczególnych przedmiotów u uczniów z dysleksją rozwojową
 8. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 9. Głośne literowanie
 10. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (rewalidacja)
 11. Dysleksja – współpraca między uczniami (rewalidacja)
 12. Style uczenia się
 13. Tworzenie planów dnia – poranek (rewalidacja)
 14. Dysleksja główne problemy
 15. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci
 16. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD
 17. DEZORIENTACJA w dysleksji
 18. Dyskomfort dyslektyka i przewaga autyka
 19. Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 20. Autyzm nieszczęścia chodzą parami
 21. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – dotyczy również dysleksji
 22. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 23. Metody skutecznego zadawania pracy domowej
 24. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 25. Mapy myśli
Reklamy