DYSLEKSJA, ADHD

Zakładka DYSLEKSJA, ADHD i inne zaburzenia łączą się często z ASD. Ta zakładka poświęcona jest uczniom „neuroróżnorodnym” ze specyficznymi trudnościami w nauce. W poniższych zakładkach zbieram zagadnienia, metody, techniki, ćwiczenia wspomagające do wykorzystania w szkole; na zajęciach dydaktyczno- kompensacyjno-wyrównawczych, w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, rewalidacyjnych, na zajęciach indywidualnych, grupowych, dodatkowych itp. Więcej informacji w zakładkach na stronie głównej. Zapraszam do nowej strony gdzie prezentuję szczegółowe/sekwencyjne opisy ćwiczeń, zajęć i zabaw  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA I ĆWICZENIA:

Prosty informator –  ADHD

 1. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 2. Opóźnianie momentu rozpraszania uwagi – plan
 3. ADHD – Program rewalidacji indywidualnej
 4. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 5. Koncentracja uwagi w ASD
 6. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 7. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela
 8. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (dotyczy również uczniów z ADHD)
 9. ADD
 10. Organiczne przyczyny ADHD
 11. Tworzenie planów dnia – poranek
 12. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole-strategia Attwooda – dotyczy również dzieci z ADHD i podobnymi zaburzeniami…
 13. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 14. Dezorientacja
 15. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją
 16. Co zrobić, żeby dziecko przestało jęczeć
 17. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania
 18. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 19. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 20. Myślenie obrazami
 21. Technika wizualizacji słów
 22. Dyskalkulia  -Program Wyścigi liczbowe –  rewalidacja
 23. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja
 24. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenia – rewalidacja
 25. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 26. Trudności występujące w nauce poszczególnych przedmiotów u uczniów z dysleksją rozwojową
 27. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 28. Głośne literowanie
 29. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (rewalidacja)
 30. Dysleksja – współpraca między uczniami (rewalidacja)
 31. Style uczenia się
 32. Tworzenie planów dnia – poranek (rewalidacja)
 33. Dysleksja główne problemy
 34. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci
 35. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD
 36. DEZORIENTACJA w dysleksji
 37. Dyskomfort dyslektyka i przewaga autyka
 38. Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 39. Autyzm nieszczęścia chodzą parami
 40. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – dotyczy również dysleksji
 41. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 42. Metody skutecznego zadawania pracy domowej
 43. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 44. Mapy myśli
Reklamy