Dysleksja, ADHD

Zakładka DYSLEKSJA, ADHD i inne zaburzenia łączą się często z ASD. Ta zakładka poświęcona jest uczniom „neuroróżnorodnym” ze specyficznymi trudnościami w nauce. W poniższych zakładkach zbieram zagadnienia, metody, techniki, ćwiczenia wspomagające do wykorzystania w szkole; na zajęciach dydaktyczno- kompensacyjno-wyrównawczych, w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, rewalidacyjnych, na zajęciach indywidualnych, grupowych, dodatkowych itp. Więcej informacji w zakładkach na stronie głównej. Zapraszam do nowej strony gdzie prezentuję szczegółowe/sekwencyjne opisy ćwiczeń, zajęć i zabaw  autyzm.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA I ĆWICZENIA:

Prosty informator –  ADHD

 1. Dysortografia – film
 2. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 3. Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią
 4. Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 5. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem
 6. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 7. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 8. Opóźnianie momentu rozpraszania uwagi – plan
 9. Literowanie
 10. ADHD – Program rewalidacji indywidualnej
 11. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 12. Koncentracja uwagi w ASD
 13. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 14. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela
 15. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (dotyczy również uczniów z ADHD)
 16. ADD
 17. Organiczne przyczyny ADHD
 18. Tworzenie planów dnia – poranek
 19. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole-strategia Attwooda – dotyczy również dzieci z ADHD i podobnymi zaburzeniami…
 20. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 21. Dezorientacja
 22. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją
 23. Co zrobić, żeby dziecko przestało jęczeć
 24. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania
 25. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 26. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 27. Myślenie obrazami
 28. Technika wizualizacji słów
 29. Dyskalkulia  -Program Wyścigi liczbowe –  rewalidacja
 30. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja
 31. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenia – rewalidacja
 32. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 33. Trudności występujące w nauce poszczególnych przedmiotów u uczniów z dysleksją rozwojową
 34. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 35. Głośne literowanie
 36. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (rewalidacja)
 37. Dysleksja – współpraca między uczniami (rewalidacja)
 38. Style uczenia się
 39. Tworzenie planów dnia – poranek (rewalidacja)
 40. Dysleksja główne problemy
 41. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci
 42. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD
 43. DEZORIENTACJA w dysleksji
 44. Dyskomfort dyslektyka i przewaga autyka
 45. Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 46. Autyzm nieszczęścia chodzą parami
 47. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – dotyczy również dysleksji
 48. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 49. Metody skutecznego zadawania pracy domowej
 50. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 51. Mapy myśli
%d blogerów lubi to: