DYSLEKSJA, ADHD

Zakładka DYSLEKSJA, ADHD i inne zaburzenia łączą się często z ASD. Ta zakładka poświęcona jest uczniom „neuroróżnorodnym” ze specyficznymi trudnościami w nauce. W poniższych zakładkach zbieram zagadnienia, metody, techniki, ćwiczenia wspomagające do wykorzystania w szkole; na zajęciach dydaktyczno- kompensacyjno-wyrównawczych, w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, rewalidacyjnych, na zajęciach indywidualnych, grupowych, dodatkowych itp. Więcej informacji w zakładkach na stronie głównej. Zapraszam do nowej strony gdzie prezentuję szczegółowe/sekwencyjne opisy ćwiczeń, zajęć i zabaw  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA I ĆWICZENIA:

Prosty informator –  ADHD

 1. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 2. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 3. Opóźnianie momentu rozpraszania uwagi – plan
 4. Literowanie
 5. ADHD – Program rewalidacji indywidualnej
 6. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 7. Koncentracja uwagi w ASD
 8. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 9. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela
 10. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (dotyczy również uczniów z ADHD)
 11. ADD
 12. Organiczne przyczyny ADHD
 13. Tworzenie planów dnia – poranek
 14. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole-strategia Attwooda – dotyczy również dzieci z ADHD i podobnymi zaburzeniami…
 15. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 16. Dezorientacja
 17. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją
 18. Co zrobić, żeby dziecko przestało jęczeć
 19. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania
 20. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 21. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 22. Myślenie obrazami
 23. Technika wizualizacji słów
 24. Dyskalkulia  -Program Wyścigi liczbowe –  rewalidacja
 25. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja
 26. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenia – rewalidacja
 27. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 28. Trudności występujące w nauce poszczególnych przedmiotów u uczniów z dysleksją rozwojową
 29. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 30. Głośne literowanie
 31. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (rewalidacja)
 32. Dysleksja – współpraca między uczniami (rewalidacja)
 33. Style uczenia się
 34. Tworzenie planów dnia – poranek (rewalidacja)
 35. Dysleksja główne problemy
 36. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci
 37. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD
 38. DEZORIENTACJA w dysleksji
 39. Dyskomfort dyslektyka i przewaga autyka
 40. Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 41. Autyzm nieszczęścia chodzą parami
 42. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – dotyczy również dysleksji
 43. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 44. Metody skutecznego zadawania pracy domowej
 45. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 46. Mapy myśli
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: