DYSLEKSJA, ADHD

Zakładka DYSLEKSJA, ADHD i inne zaburzenia łączą się często z ASD. Ta zakładka poświęcona jest uczniom „neuroróżnorodnym” ze specyficznymi trudnościami w nauce. W poniższych zakładkach zbieram zagadnienia, metody, techniki, ćwiczenia wspomagające do wykorzystania w szkole; na zajęciach dydaktyczno- kompensacyjno-wyrównawczych, w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, rewalidacyjnych, na zajęciach indywidualnych, grupowych, dodatkowych itp. Więcej informacji w zakładkach na stronie głównej. Zapraszam do nowej strony gdzie prezentuję szczegółowe/sekwencyjne opisy ćwiczeń, zajęć i zabaw  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA I ĆWICZENIA:

Prosty informator –  ADHD

 1. Dysleksja – ogólne zasady nauczania
 2. Opóźnianie momentu rozpraszania uwagi – plan
 3. Literowanie
 4. ADHD – Program rewalidacji indywidualnej
 5. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 6. Koncentracja uwagi w ASD
 7. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 8. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela
 9. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (dotyczy również uczniów z ADHD)
 10. ADD
 11. Organiczne przyczyny ADHD
 12. Tworzenie planów dnia – poranek
 13. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole-strategia Attwooda – dotyczy również dzieci z ADHD i podobnymi zaburzeniami…
 14. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 15. Dezorientacja
 16. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją
 17. Co zrobić, żeby dziecko przestało jęczeć
 18. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania
 19. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 20. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 21. Myślenie obrazami
 22. Technika wizualizacji słów
 23. Dyskalkulia  -Program Wyścigi liczbowe –  rewalidacja
 24. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja
 25. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenia – rewalidacja
 26. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 27. Trudności występujące w nauce poszczególnych przedmiotów u uczniów z dysleksją rozwojową
 28. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 29. Głośne literowanie
 30. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (rewalidacja)
 31. Dysleksja – współpraca między uczniami (rewalidacja)
 32. Style uczenia się
 33. Tworzenie planów dnia – poranek (rewalidacja)
 34. Dysleksja główne problemy
 35. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci
 36. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD
 37. DEZORIENTACJA w dysleksji
 38. Dyskomfort dyslektyka i przewaga autyka
 39. Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 40. Autyzm nieszczęścia chodzą parami
 41. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – dotyczy również dysleksji
 42. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 43. Metody skutecznego zadawania pracy domowej
 44. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 45. Mapy myśli
Reklamy