DYSLEKSJA, ADHD

Zakładka DYSLEKSJA, ADHD i inne zaburzenia łączą się często z ASD. Ta zakładka poświęcona jest uczniom „neuroróżnorodnym” ze specyficznymi trudnościami w nauce. W poniższych zakładkach zbieram zagadnienia, metody, techniki, ćwiczenia wspomagające do wykorzystania w szkole; na zajęciach dydaktyczno- kompensacyjno-wyrównawczych, w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, rewalidacyjnych, na zajęciach indywidualnych, grupowych, dodatkowych itp. Więcej informacji w zakładkach na stronie głównej. Zapraszam do nowej strony gdzie prezentuję szczegółowe/sekwencyjne opisy ćwiczeń, zajęć i zabaw  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA I ĆWICZENIA:

Prosty informator –  ADHD

 1. Opóźnianie momentu rozpraszania uwagi – plan
 2. ADHD – Program rewalidacji indywidualnej
 3. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 4. Koncentracja uwagi w ASD
 5. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 6. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela
 7. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (dotyczy również uczniów z ADHD)
 8. ADD
 9. Organiczne przyczyny ADHD
 10. Tworzenie planów dnia – poranek
 11. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole-strategia Attwooda – dotyczy również dzieci z ADHD i podobnymi zaburzeniami…
 12. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 13. Dezorientacja
 14. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją
 15. Co zrobić, żeby dziecko przestało jęczeć
 16. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania
 17. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 18. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 19. Myślenie obrazami
 20. Technika wizualizacji słów
 21. Dyskalkulia  -Program Wyścigi liczbowe –  rewalidacja
 22. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja
 23. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenia – rewalidacja
 24. Zabawa „Przyimki i ja” – rewalidacja
 25. Trudności występujące w nauce poszczególnych przedmiotów u uczniów z dysleksją rozwojową
 26. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 27. Głośne literowanie
 28. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (rewalidacja)
 29. Dysleksja – współpraca między uczniami (rewalidacja)
 30. Style uczenia się
 31. Tworzenie planów dnia – poranek (rewalidacja)
 32. Dysleksja główne problemy
 33. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci
 34. Zaburzenia uczenia się NLD a ASD
 35. DEZORIENTACJA w dysleksji
 36. Dyskomfort dyslektyka i przewaga autyka
 37. Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 38. Autyzm nieszczęścia chodzą parami
 39. Autyzm – zaburzenia analizatora słuchowego i jego wpływ na mowę – dotyczy również dysleksji
 40. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 41. Metody skutecznego zadawania pracy domowej
 42. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 43. Mapy myśli
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: