MATEMATYKA

Zakładka MATEMATYKA zawiera metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, zadania, triki oraz sposoby rozwijania umiejętności matematycznych dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dyskalkulią, dysleksją ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam również do  autyzmschemat.life

 1. Kwadraty liczb
 2. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 3. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 4. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 5. Przedszkolak o umyśle analitycznym 
 6. Dodawanie i odejmowanie ułamków
 7. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 8. Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
 9. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 10. Dzielenie i skracanie ułamków
 11. Mnożenie przez 11
 12. Magiczna tabliczka na 9
 13. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 14. Dodawanie od lewej
 15. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 16. Mnożenie na palcach
 17. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności
 18. Czas: przedtem, podczas, po
 19. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 20. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 21. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 22. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 23. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 

 

Reklamy