Zakładka MATEMATYKA zawiera metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, zadania, triki oraz sposoby rozwijania umiejętności matematycznych dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dyskalkulią, dysleksją ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie.

 1. Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
 2. Dzielenie i skracanie ułamków
 3. Mnożenie przez 11
 4. Magiczna tabliczka na 9
 5. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 6. Dodawanie od lewej
 7. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 8. Mnożenie na palcach
 9. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności
 10. Czas: przedtem, podczas, po
 11. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 12. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 13. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 14. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 15. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 

 

Reklamy