Zakładka MATEMATYKA zawiera metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, zadania, triki oraz sposoby rozwijania umiejętności matematycznych dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dyskalkulią, dysleksją ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam również do  autyzm.life

ZAKŁADKI:

TEMATY, ĆWICZENIA:

 1. Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale geometrycznym – ASD
 2. Świąteczne prezenty – scenariusz zajęć matematycznych
 3. Jak to daleko. Zabawa sensoryczna
 4. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 5. Zaburzenia zdolności matematycznych
 6. Kwadraty liczb
 7. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 8. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 9. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 10. Przedszkolak o umyśle analitycznym 
 11. Dodawanie i odejmowanie ułamków
 12. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 13. Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
 14. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 15. Dzielenie i skracanie ułamków
 16. Mnożenie przez 11
 17. Magiczna tabliczka na 9
 18. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 19. Dodawanie od lewej
 20. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 21. Mnożenie na palcach
 22. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności
 23. Czas: przedtem, podczas, po
 24. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 25. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 26. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 27. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 28. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych