Reklamy

Zakładka MATEMATYKA zawiera metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, zadania, triki oraz sposoby rozwijania umiejętności matematycznych dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dyskalkulią, dysleksją ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam również do  autyzm.life

ZAKŁADKI:

TEMATY, ĆWICZENIA:

 1. Kształty i figury – scenariusze zajęć rewalidacyjnych ASD
 2. Kwadrat – położenie przedmiotów w przestrzeni – lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 3. Ćwiczenia w posługiwaniu się kalendarzem i w obliczeniach kalendarzowych
 4. Zabawy i sporty zimowe. Przeliczanie, dodawanie, odejmowanie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 5. Utrwalanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała – zajęcia rewalidacyjne
 6. Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale geometrycznym – ASD
 7. Świąteczne prezenty – scenariusz zajęć matematycznych
 8. Jak to daleko. Zabawa sensoryczna
 9. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 10. Zaburzenia zdolności matematycznych
 11. Kwadraty liczb
 12. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 13. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 14. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 15. Przedszkolak o umyśle analitycznym 
 16. Dodawanie i odejmowanie ułamków
 17. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 18. Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
 19. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 20. Dzielenie i skracanie ułamków
 21. Mnożenie przez 11
 22. Magiczna tabliczka na 9
 23. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 24. Dodawanie od lewej
 25. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 26. Mnożenie na palcach
 27. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności
 28. Czas: przedtem, podczas, po
 29. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 30. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 31. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 32. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 33. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych