Reklamy

Zakładka MATEMATYKA zawiera metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, zadania, triki oraz sposoby rozwijania umiejętności matematycznych dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dyskalkulią, dysleksją ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam również do  autyzm.life i Neuroróżnorodni

ZAKŁADKI:

TEMATY, ĆWICZENIA:

 1. Kreatywne lekcje matematyki – scenariusze zajęć
 2. Wesołe klamerkowe figury – zajęcia dla dzieci ze spektrum autyzmu
 3. Ślimaki – zegary – nauka godzin na wesoło
 4. Po kolei do celu – ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej dla uczniów ze spektrum autyzmu
 5. Prosta matematyka do 10
 6. Rozpoznajemy cyfry
 7. Program zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy pierwszej z trudnościami w uczeniu się matematyki
 8. Kształty i figury – scenariusze zajęć rewalidacyjnych ASD
 9. Kwadrat – położenie przedmiotów w przestrzeni – lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 10. Ćwiczenia w posługiwaniu się kalendarzem i w obliczeniach kalendarzowych
 11. Zabawy i sporty zimowe. Przeliczanie, dodawanie, odejmowanie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 12. Utrwalanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała – zajęcia rewalidacyjne
 13. Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale geometrycznym – ASD
 14. Świąteczne prezenty – scenariusz zajęć matematycznych
 15. Jak to daleko. Zabawa sensoryczna
 16. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 17. Zaburzenia zdolności matematycznych
 18. Kwadraty liczb
 19. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 20. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 21. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 22. Przedszkolak o umyśle analitycznym 
 23. Dodawanie i odejmowanie ułamków
 24. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 25. Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
 26. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 27. Dzielenie i skracanie ułamków
 28. Mnożenie przez 11
 29. Magiczna tabliczka na 9
 30. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 31. Dodawanie od lewej
 32. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 33. Mnożenie na palcach
 34. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności
 35. Czas: przedtem, podczas, po
 36. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 37. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 38. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 39. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 40. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych