Reklamy

Zakładka MATEMATYKA zawiera metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, zadania, triki oraz sposoby rozwijania umiejętności matematycznych dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dyskalkulią, dysleksją ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam również do  autyzm.life

ZAKŁADKI:

TEMATY, ĆWICZENIA:

 1. Kwadrat – położenie przedmiotów w przestrzeni – lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 2. Ćwiczenia w posługiwaniu się kalendarzem i w obliczeniach kalendarzowych
 3. Zabawy i sporty zimowe. Przeliczanie, dodawanie, odejmowanie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 4. Utrwalanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała – zajęcia rewalidacyjne
 5. Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale geometrycznym – ASD
 6. Świąteczne prezenty – scenariusz zajęć matematycznych
 7. Jak to daleko. Zabawa sensoryczna
 8. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 9. Zaburzenia zdolności matematycznych
 10. Kwadraty liczb
 11. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 12. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 13. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 14. Przedszkolak o umyśle analitycznym 
 15. Dodawanie i odejmowanie ułamków
 16. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 17. Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
 18. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 19. Dzielenie i skracanie ułamków
 20. Mnożenie przez 11
 21. Magiczna tabliczka na 9
 22. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 23. Dodawanie od lewej
 24. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 25. Mnożenie na palcach
 26. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności
 27. Czas: przedtem, podczas, po
 28. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 29. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 30. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 31. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 32. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych