Zakładka MATEMATYKA zawiera metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, zadania, triki oraz sposoby rozwijania umiejętności matematycznych dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dyskalkulią, dysleksją ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam również do  autyzmschemat.life

 1. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 2. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 3. Dodawanie i odejmowanie ułamków
 4. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 5. Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
 6. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 7. Dzielenie i skracanie ułamków
 8. Mnożenie przez 11
 9. Magiczna tabliczka na 9
 10. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 11. Dodawanie od lewej
 12. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 13. Mnożenie na palcach
 14. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności
 15. Czas: przedtem, podczas, po
 16. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 17. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 18. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 19. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 20. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 

 

Reklamy