Reklamy

Zakładka MATEMATYKA zawiera metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, zadania, triki oraz sposoby rozwijania umiejętności matematycznych dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dyskalkulią, dysleksją ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam również do  autyzm.life i Neuroróżnorodni

ZAKŁADKI:

TEMATY, ĆWICZENIA:

 1. Rozpoznajemy cyfry
 2. Program zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy pierwszej z trudnościami w uczeniu się matematyki
 3. Kształty i figury – scenariusze zajęć rewalidacyjnych ASD
 4. Kwadrat – położenie przedmiotów w przestrzeni – lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 5. Ćwiczenia w posługiwaniu się kalendarzem i w obliczeniach kalendarzowych
 6. Zabawy i sporty zimowe. Przeliczanie, dodawanie, odejmowanie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 7. Utrwalanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała – zajęcia rewalidacyjne
 8. Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale geometrycznym – ASD
 9. Świąteczne prezenty – scenariusz zajęć matematycznych
 10. Jak to daleko. Zabawa sensoryczna
 11. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 12. Zaburzenia zdolności matematycznych
 13. Kwadraty liczb
 14. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 15. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 16. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 17. Przedszkolak o umyśle analitycznym 
 18. Dodawanie i odejmowanie ułamków
 19. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 20. Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
 21. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 22. Dzielenie i skracanie ułamków
 23. Mnożenie przez 11
 24. Magiczna tabliczka na 9
 25. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 26. Dodawanie od lewej
 27. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 28. Mnożenie na palcach
 29. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności
 30. Czas: przedtem, podczas, po
 31. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 32. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 33. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 34. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 35. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych