Reklamy

Zakładka MATEMATYKA zawiera metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, zadania, triki oraz sposoby rozwijania umiejętności matematycznych dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dyskalkulią, dysleksją ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam również do  autyzm.life i Neuroróżnorodni

ZAKŁADKI:

TEMATY, ĆWICZENIA:

 1. Program zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy pierwszej z trudnościami w uczeniu się matematyki
 2. Kształty i figury – scenariusze zajęć rewalidacyjnych ASD
 3. Kwadrat – położenie przedmiotów w przestrzeni – lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 4. Ćwiczenia w posługiwaniu się kalendarzem i w obliczeniach kalendarzowych
 5. Zabawy i sporty zimowe. Przeliczanie, dodawanie, odejmowanie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 6. Utrwalanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała – zajęcia rewalidacyjne
 7. Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale geometrycznym – ASD
 8. Świąteczne prezenty – scenariusz zajęć matematycznych
 9. Jak to daleko. Zabawa sensoryczna
 10. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 11. Zaburzenia zdolności matematycznych
 12. Kwadraty liczb
 13. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 14. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 15. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 16. Przedszkolak o umyśle analitycznym 
 17. Dodawanie i odejmowanie ułamków
 18. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 19. Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
 20. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 21. Dzielenie i skracanie ułamków
 22. Mnożenie przez 11
 23. Magiczna tabliczka na 9
 24. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 25. Dodawanie od lewej
 26. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 27. Mnożenie na palcach
 28. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności
 29. Czas: przedtem, podczas, po
 30. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 31. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 32. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 33. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 34. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych