Reklamy

Zakładka MATEMATYKA zawiera metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, zadania, triki oraz sposoby rozwijania umiejętności matematycznych dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem, dyskalkulią, dysleksją ZA, ASD, zaburzeniami pokrewnymi oraz dla typowych dzieci z trudnościami w nauce. Nadają się do wykorzystania w szkole masowej i specjalnej –  w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, zajęciach rewalidacyjnych, indywidualnych, kompensacyjno-wyrównawczych itp. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam również do  autyzm.life i Neuroróżnorodni

ZAKŁADKI:

TEMATY, ĆWICZENIA:

 1. Ślimaki – zegary – nauka godzin na wesoło
 2. Po kolei do celu – ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej dla uczniów ze spektrum autyzmu
 3. Prosta matematyka do 10
 4. Rozpoznajemy cyfry
 5. Program zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy pierwszej z trudnościami w uczeniu się matematyki
 6. Kształty i figury – scenariusze zajęć rewalidacyjnych ASD
 7. Kwadrat – położenie przedmiotów w przestrzeni – lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu
 8. Ćwiczenia w posługiwaniu się kalendarzem i w obliczeniach kalendarzowych
 9. Zabawy i sporty zimowe. Przeliczanie, dodawanie, odejmowanie – scenariusz zajęć rewalidacyjnych
 10. Utrwalanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała – zajęcia rewalidacyjne
 11. Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale geometrycznym – ASD
 12. Świąteczne prezenty – scenariusz zajęć matematycznych
 13. Jak to daleko. Zabawa sensoryczna
 14. Zabawa „Dzień i noc”. Dziecięca matematyka
 15. Zaburzenia zdolności matematycznych
 16. Kwadraty liczb
 17. Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa
 18. Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy
 19. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 20. Przedszkolak o umyśle analitycznym 
 21. Dodawanie i odejmowanie ułamków
 22. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 23. Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania
 24. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 25. Dzielenie i skracanie ułamków
 26. Mnożenie przez 11
 27. Magiczna tabliczka na 9
 28. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 29. Dodawanie od lewej
 30. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 31. Mnożenie na palcach
 32. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności
 33. Czas: przedtem, podczas, po
 34. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 35. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 36. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 37. Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie
 38. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych