Reklamy
Reklamy

Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu

„Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy przez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny – wystawienie uczniowi oceny pozytywnej.

„Ladislav Košć przedstawia następujące rodzaje zaburzeń zdolności matematycznych:

 • akalkulia – pełna utrata zdolności liczenia;
 • kalkulastenia – opóźnienie w opanowaniu wiadomości i umiejętności z dziedziny matematyki przy normalnym poziomie zdolności matematycznych i inteligencji;
 • dyskalkulia – różnorodne zaburzenia umiejętności matematycznych na tle organicznych uszkodzeń mózgu, przy czym ogólny poziom umysłowy pozostaje w normie”.

Do 10. roku życia dziecka nie jesteśmy w stanie stwierdzić jednoznacznie, czy uczeń jest dyskalkulikiem. Możemy tylko ocenić ryzyko ewentualnego wystąpienia dyskalkulii.

Ladislav Košć wymienia sześćrodzajów dyskalkulii:

 1. werbalna – dziecko nazywa i pisze liczby, ale nie utożsamia ich z liczebnością;
 2. praktognostyczna – dziecko wykazuje zaburzenia w manipulacji konkretnymi przedmiotami, w ich liczeniu, porównywaniu pod względem wielkości i grubości;
 3. leksykalna – dziecko nie odczytuje cyfr, znaków, działań;
 4. graficzna – dziecko nie potrafi zapisywać symboli matematycznych;
 5. ideognostyczna – dziecko nie rozumie pojęć i zależności matematycznych, nie wykonuje obliczeń w pamięci;
 6. operacyjna – dziecko nie wykonuje operacji na liczbach, na przykład nie umie zamienić liczby całkowitej na ułamek.

Przyczyny trudności w zakresie uczenia się matematyki

Opóźnienia i zakłócenia rozwoju percepcji wzrokowej

Niepowodzenia szkolne bywają następstwem zaburzeń w funkcjonowaniu analizatora wzrokowego. Zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej według Zbigniewa Skornego powodują trudności:

 • w nauce czytania i pisania u dzieci rozpoczynających naukę szkolną;
 • w kształtowaniu się pojęcia liczby;
 • w odtwarzaniu złożonych, niesymetrycznych figur.

Opóźnienia i zakłócenia rozwoju percepcji słuchowej

Opóźnienia rozwoju myślenia pojęciowego przedstawiają się przede wszystkim w trudnościach rozumowania, wnioskowania i uogólniania na materiale werbalnym.

Brak dojrzałości operacyjnej rozumowania na poziomie konkretnym

Wyróżnia się następujące wskaźniki z zakresu operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym:

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: