Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z trudnościami, IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, kompensacja, emocje, asystent, scenariusze, metody

Tag

#dyskalkulia

Kłopoty z matematyką: dyskalkulia

Słowo dyskalkulia oznacza, że uczeń ma trudności z pewnymi aspektami arytmetyki bądź matematyki. Inny termin, akalkulia, oznacza, że uczeń w ogóle nie potrafi wykonać żadnych działań arytmetycznych

Continue reading „Kłopoty z matematyką: dyskalkulia”

Reklamy

Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu

„Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy przez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny – wystawienie uczniowi oceny pozytywnej. Continue reading „Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych”

Blog na WordPress.com.

Up ↑