Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem

Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu Należy oceniać przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Zły wynik końcowy nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny - wystawieniu uczniowi oceny... Czytaj dalej →

Reklamy

Kłopoty z matematyką: dyskalkulia

Słowo dyskalkulia oznacza, że uczeń ma trudności z pewnymi aspektami arytmetyki bądź matematyki. Inny termin, akalkulia, oznacza, że uczeń w ogóle nie potrafi wykonać żadnych działań arytmetycznych W książce pt. Dar uczenia autorzy mierzą się z problemami dysleksji, której częścią składową jest dyskalkulia wraz z całą gamą innych trudności w nauce. Ronald. D. Davis sam... Czytaj dalej →

Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Dyskalkulia - zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu "Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑