Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie

Ćwiczenia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych (dyskalkulia) dla klas 1-3 Zakres trudności: działania na liczbach Dodawanie i odejmowanie Uczeń ma trudności z: wykonywaniem obliczeń z przekroczeniem progu dziesiątkowego, z wykorzystaniem liczmanów według podanego schematu;dokonywaniem rozkładu liczby na dwa lub trzy składniki.Popełnia pomyłki w obliczeniach i podaje przypadkowy wynik.Nie radzi … Czytaj dalej Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie

Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Dyskalkulia - zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu "Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań … Czytaj dalej Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą do programów terapeutycznych

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą Motoryka duża Gimnastyka: krążenia głowy;odwracanie z pleców na brzuch, z boku na bok;podskoki: jednonóż, obunóż;przewroty w przód i w tył;siedzenie z podparciem i bez podparcia;skłony w przód;skręty tułowia: w prawo, w lewo; Ćwiczenia: równoważne - wchodzenie i schodzenie po schodach, stanie na jednej nodze;kinezjologii P. Dennisona;Ruchu Rozwijającego W. Sherbone;naprzemienne … Czytaj dalej Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą do programów terapeutycznych