Reklamy
Reklamy

Zakres ćwiczeń terapeutycznych do Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi

Tempo i technika czytania

Cele terapeutyczne:

 • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania (wszechstronne ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego);
 • doskonalenie techniki prawidłowego czytania sylab, wyrazów i zdań, dalsze usprawnianie zaburzonych funkcji na materiale literowym i głoskowym;
 • kształcenie umiejętności podziału zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby ze słuchu;
 • łączenie znaku graficznego z dźwiękiem;
 • wydzielanie samogłoski na początku wyrazu;
 • dowolne zestawienie liter (klocków, alfabetu ruchomego) i odczytywanie tworzonych sylab i wyrazów;
 • sprawdzanie znajomości liter alfabetu i stopnia opanowania umiejętności płynnego, poprawnego czytania;
 • czytanie wyrazów wielosylabowych;
 • praca nad płynnością i poprawnością czytania, likwidacja nawyku literowania;
 • zapamiętywanie znaczeń odczytywanych wyrazów;
 • odszukiwanie określonego podpisu;
 • wydzielanie spółgłoski na końcu wyrazu;
 • utrwalanie znajomości samogłosek i spółgłosek;
 • łączenie sylab otwartych ze stałą sylabą końcową;
 • dowolne łączenie sylaby otwartej ze spółgłoską – tworzenie sylaby zamkniętej;
 • rozpoznawanie wśród ułożonych sylab i wyrazów tych, które wypowiada terapeuta, oraz układanie usłyszanej sylaby lub wyrazu;
 • każdorazowe zapisywanie utworzonych sylab i wyrazów;
 • czytanie i pisanie odpowiednio dobranych list wyrazów z układami liter i wyrazów niepełnych, uzupełnianie brakujących elementów w literach i brakujących liter w wyrazach;
 • dowolne zestawianie sylab – tworzenie wyrazów wielosylabowych;
 • doskonalenie umiejętności głośnego, płynnego, poprawnego, wyrazistego, retorycznego czytania;
 • dążenie do osiągnięcia płynności i wyrazistości czytania cichego i głośnego;
 • kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem i do czytania z podziałem na role.

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających technikę czytania

Cele i treści szczegółowe

Litery drukowane i pisane

 • Dobieranie wielkich liter do małych, drukowanych do pisanych.
 • Liczenie liter w wyrazie.
 • Nauka alfabetu.
 • Odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych liter.
 • Przyporządkowanie każdej głosce odpowiadającej jej litery.
 • Rozpoznanie (nazywanie) znaków liter: pisanych, drukowanych, małych i wielkich.
 • Tworzenie takich samych wyrazów z wielkich oraz z małych liter.
 • Wyszukiwanie:
 • – określonych liter lub sylab w poznanych wyrazach;
 • – wyrazów z jednakową literą.
 • Zgadywanie liter na podstawie ruchów wykonywanych podczas pisania.

Czytanie liter, sylab, wyrazów

Czytanie:

 • poznanych liter;
 • sylab otwartych;
 • sylab dwuliterowych;
 • sylab i wyrazów poprzez przyporządkowywanie literom odpowiednich głosek;
 • globalnie: imion lub nazwisk osób bliskich dziecku, nazw przedmiotów, sklepów, instytucji z najbliższego otoczenia, ulic;
 • wyrazów złożonych z trzech sylab i dłuższych;
 • pojedynczych wyrazów w okienku;
 • pojedynczych wyrazów pisanych i drukowanych metodą globalną;
 • wyrazów metodą ślizgania;
 • wyrazów trzy- lub czterogłoskowych metodą głoskową lub sylabową z syntezą;
 • wyrazów trzy- lub czterogłoskowych metodą głoskową z syntezą po literze;
 • wyrazów trzy- lub czterogłoskowych metodą głoskową i sylabową (kombinowaną) z syntezą.

Czytanie powolne i poprawne.

Kojarzenie głosek z odpowiednimi literami.

Rozpoznawanie:

 • zapisu swojego imienia i nazwiska wśród innych imion i nazwisk;
 • całościowe wyrazów: nazw przedmiotów znajdujących się w sali, podpisów do obrazków.
 • Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek.
 • Ćwiczenia ruchów gałek ocznych.
 • Segregowanie podpisów według ich znaczenia.
 • Układanie z liter ruchomego alfabetu odpowiednio dobranych wyrazów i ich odczytywanie.
 • Stosowanie metod treningowych rozwijających szybkość i bezbłędność czytania wyrazów:
 • – łatwych w połączeniu z trudnymi;
 • – jednosylabowych sensownych i bezsensownych;
  • – wizualnie podobnych;
  • jedno- i dwusylabowych zróżnicowanych strukturalnie;
  • zawierających tę samą sylabę;
  • z lukami – z pominięciem jednej dwóch samogłosek;
  • o określonych układach samogłoskowych;
  • z dwiema takimi samymi litrami na początku;
  • mających dwie takie same litery na końcu;
  • z powtarzającymi się spółgłoskami;
  • z określonymi grupami spółgłoskowymi;
  • z inwersyjnymi układami literowymi;
  • naprzemiennie, sukcesywnie utrudnionych;

Rozumienie znaczenia umiejętności czytania w życiu człowieka.

źródło: B. Zakrzewska., Trudności w czytaniu i pisaniu, modele ćwiczeń, Warszawa 1996

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: