Przeskocz do treści

Tag: # kompensacja

Człowiek, który opisał zespół Aspergera

W książce pt. „Neuroplemiona” Steve Silberman zasugerował, że Hans Asperger miał zespół Aspergera, co tłumaczyłoby jego empatyczne podejście do swoich podopiecznych. Inne źródła tego nie potwierdzają. Jednak nie to jest […]

Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania

Czytanie Cele terapeutyczne: stymulowanie i rozwijanie sprawności psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania (wszechstronne ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego); doskonalenie techniki prawidłowego czytania sylab, wyrazów i zdań, dalsze usprawnianie zaburzonych funkcji […]

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu realizowany w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły, opracowany pod kątem specyficznych potrzeb ucznia wynikających z badań, obserwacji […]

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Termin ćwiczenia korekcyjno – wyrównawcze zawiera w swej treści elementy pracy korekcyjnej tj. usprawnianie deficytów rozwojowych (z łac. correctus – poprawiony) i wyrównywanie braków w wiadomościach oraz umiejętnościach szkolnych. Zamiennie […]