Komunikacja werbalna – cele operacyjne i treści szczegółowe

Kod werbalny

 • Nawiązanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania.
 • Stosowanie komunikatów werbalnych.
 • Rozumienie różnorodnych komunikatów werbalnych (informacji, pytań, poleceń itp.)
 • Wykonywanie prostych, zrozumiałych, krótkich poleceń.
 • Słuchanie jasnych, zrozumiałych treści.
 • Zapamiętywanie prostych informacji.
 • Rozumienie układów słów: pod-nad, przed-za, w górze-na dole,
 • Wykonywanie poleceń zawierających słowa dotyczące stosunków przestrzennych.
 • Rozumienie układów słów określających stosunki czasowe.
 • Słuchanie utworów literackich czytanych lub opowiadanych przez nauczyciela.
 • Słuchanie prostych lub złożonych poleceń.
 • Rozumienie intencji rozmówcy.
 • Słuchanie wypowiedzi innych.
 • Odpowiadanie na zadane pytania.

Posługiwanie się mową

 • Uwrażliwienie na różnice w mowie, dźwiękach i szeptach.
 • Wyrabianie sprawności narządów mowy: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy.
 • Artykułowanie samogłosek, sylab, wyrazów i zdań.
 • Nabywanie umiejętności wyrażania swoich potrzeb, myśli, uczuć w sposób zrozumiały dla otoczenia.
 • Nabywanie umiejętności wyrażania swoich potrzeb, myśli i uczuć w sposób zrozumiały dla otoczenia.
 • Nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli w kontaktach indywidualnych i zbiorowych.
 • Samorzutne, spontaniczne, swobodne i ukierunkowane wypowiadanie się na różnorodne, dowolne lub określone tematy.
 • Układanie krótkich wypowiedzi do postawionych pytań.
 • Stosowanie prawidłowego szyku wyrazów z zadaniu.
 • Prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie.
 • Zadawanie prostych pytań lub udzielanie krótkich odpowiedzi.
 • Inicjowanie rozmowy.
 • Prowadzenie w sposób kulturalny rozmowy z kolegami i dorosłymi.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu z zastosowaniem różnego typu zdań.
 • Układanie dłuższych wypowiedzi na temat dowolny lub określony.
 • Wypowiadanie się na temat obrazka lub historyjki obrazkowej.
 • Wypowiadanie się na temat audycji radiowej, obejrzanego filmu lub przedstawienia teatralnego.
 • Wypowiadanie się na temat przeczytanego utworu literackiego lub lektury.
 • Opowiadanie treści historyjek obrazkowych lub utworów literackich z zachowaniem związków przyczynowo-skutkowych.
 • Opowiadanie na temat dowolny lub określony.
 • Opisywanie przedmiotu lub zwierzęcia na podstawie bezpośredniej lub pośredniej obserwacji.
 • Opisywanie kolegi lub koleżanki.
 • Opisywanie bohatera literackiego.
 • Nadawanie tytułów poszczególnym obrazkom lub częściom opowiadania jako ćwiczenie przygotowujące do układania planu.
 • Wzbogacanie wypowiedzi poprzez posługiwanie się przyimkami, spójnikami, przysłówkami, liczebnikami.
 • Odpowiadanie na pytania nauczyciela.
 • Opisywanie obrazka.
 • Układanie i wypowiadanie krótkich zdań – opisywanie historyjek obrazkowych (samodzielnie lub za pomocą nauczyciela).
 • Odpowiadanie na pytania nauczyciela dotyczące słuchanego tekstu.
 • Odpowiadanie na pytania nauczyciela dotyczące ilustracji.

Rozwijanie kompetencji semantycznej

 • Wzbogacanie czynnego słownictwa ucznia.
 • Grupowanie wyrazów wokół określonego tematu.
 • Stosowanie wyrazów bliskoznacznych, zdrobniałych, przeciwstawnych, z przeczeniem (ładny – nieładny).
 • Różnicowanie znaczeń.
 • Kategoryzowanie pojęć.
 • Podnoszenie wrażliwości na znaczenie słów.

Ćwiczenia kompetencji syntaktycznej

 • Wydzielanie zdań z tekstów.
 • Ustalanie poprawności zdań pod względem gramatycznym.
 • Wyodrębnianie słów.
 • Dzielenie wyrazów na sylaby.
 • Wydzielanie sylab i ich wzmacnianie liczmanami, ruchami.
 • Tworzenie wyrazów z sylab.
 • Określenie długości wyrazów na podstawie liczby sylab.
 • Przekształcanie form gramatycznych.
 • Wyróżnianie samogłosek i spółgłosek w nagłosie, wygłosie.
 • Wróżnianie kolejnych samogłosek i spółgłosek w wyrazie.
 • Tworzenie wyrazów na podstawie podanej głoski początkowej.
 • Rozpoznawanie obrazków, przedmiotów na podstawie głoski końcowej.
 • Dobieranie par obrazków, których nazwa drugiego rozpoczyna się głoską, , jaką kończy się nazwa pierwszego (rak-kot).

źródło:

 • A. Sobocińska-Świerdza, Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dotycząca edukacji polonistcznej…, http://www.sp21.asn.pl
 • R. Naprawa, A. Tanajewska, D. Kołodziejska, Ja też potrafię…, Harmonia Universalis, Gdańsk 2014

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s