Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne