Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD

Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez różne gry i zabawy. Ćwiczenia wzmacniające budujące prawidłowe relacje z rówieśnikami Cel główny: doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Cele szczegółowe: nawiązanie relacji z drugą osobą,dostrzeganie różnic na obrazkach,przechodzenie labiryntów i samodzielne ich rysowanie,ćwiczenie doskonalące koordynację obustronną,usprawnianie umiejętności odwzorowywania,doskonalenie równowagi i precyzji,doskonalenie celności. Metody pracy: integracja sensoryczna,praktyczne działanie. Środki dydaktyczne: Powitanie z grupą: dzieci … Czytaj dalej Koordynacja wzrokowo – ruchowa – scenariusz zajęć, ASD

Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne

Komunikacja werbalna - cele operacyjne i treści szczegółowe Kod werbalny Nawiązanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą.Rozwijanie umiejętności słuchania.Stosowanie komunikatów werbalnych.Rozumienie różnorodnych komunikatów werbalnych (informacji, pytań, poleceń itp.)Wykonywanie prostych, zrozumiałych, krótkich poleceń.Słuchanie jasnych, zrozumiałych treści.Zapamiętywanie prostych informacji.Rozumienie układów słów: pod-nad, przed-za, w górze-na dole,Wykonywanie poleceń zawierających słowa dotyczące stosunków przestrzennych.Rozumienie układów słów określających stosunki czasowe.Słuchanie utworów literackich … Czytaj dalej Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne

Zespół Aspergera – relacje z rówieśnikami. Spektrum przypadku

Jednych z podstawowych celów pracy z autystycznymi nastolatkami oraz osobami dorosłymi z autyzmem i zaburzeniami rozwoju jest poprawienie stopnia i jakości ich relacji z rówieśnikami. Dzieci, u których zdiagnozowano zespół Aspergera i których umiejętności wysławiania i uczenia się są dostatecznie wysokie, by mogły się one uczyć w normalnych klasach, ale które jednocześnie nie potrafią nawiązać … Czytaj dalej Zespół Aspergera – relacje z rówieśnikami. Spektrum przypadku

Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni

Czy szczególne zainteresowanie może pomóc dzieciom z zespołem Aspergera zawierać przyjaźnie? Wspólne zainteresowania są zwykle podstawą przyjaźni. Rodzice mogą rozważyć, czy nie wykorzystać specjalnego zainteresowania dziecka do zaaranżowania znajomości z potencjalnym przyjacielem. Lokalne grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ZA mogą tworzyć listy swoich członków i uwzględniać na nich także szczególne zainteresowania dzieci. Tony Attwood: … Czytaj dalej Zespół Aspergera – sposoby na zawieranie przyjaźni

Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – współpraca

Gra pajęczyna polega na stworzeniu pajęczej sieci, której częścią jest każdy członek grupy Czego dziecko się uczy: Pierwszoplanowe: Współpraca, stosowanie się do poleceń, opowiadanie o sobie. Drugoplanowe: Samokontrola, koncentrowanie uwagi. Poziom trudności: Dla początkujących Niezbędne umiejętności: Dzieci muszą umieć stosować się do prostych instrukcji werbalnych oraz posiadać podstawowe umiejętności samokontroli i koncentrowania uwagi. Potrzebne materiały: … Czytaj dalej Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – współpraca

Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne – ASD

Umożliwienie dziecku kontaktu z rówieśnikami nie wystarczy, by pomóc mu pokonać problemy społeczne. "Przynależność do grup społecznych, takich jak drużyny harcerskie, może być korzystna, ale by tak się stało, zwykle konieczne jest wprowadzenie dodatkowej struktury i zastosowanie szczególnych interwencji. Bardziej pomocny może się okazać wybór zajęć grupowych związanych z zainteresowaniami i talentami twojego dziecka. Udział … Czytaj dalej Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne – ASD

Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne

Tony Attwod, autor książki Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, proponuje rodzicom/nauczycielom/terapeutom, by pomogli dzieciom stworzyć karty zawierające ważne informacje o ich kolegach i koleżankach. Przechowywanie informacji o cechach innych w tej formie sprawi, że dziecku łatwiej będzie przypomnieć sobie odpowiednie fakty, umożliwi mu lepsze przygotowanie się do interakcji z daną osobą. Dzięki takim kartom pomożesz dziecku: wybrać … Czytaj dalej Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne