Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych

Przykłady programów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki Założenia programu "Program jest adresowany do dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce. Treści kształcenia odnoszą się do edukacji matematycznej z podziałem na klasy i mają charakter wspierający, propedeutyczny i stymulujący. Nabycie umiejętności czytania, pisania i liczenia w pierwszych latach nauki... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑