Gotowość szkolna

Dokumentacja obserwacji pedagogicznych do przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - diagnozy przedszkolnej Podstawa prawna opracowania:• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)• Rozporządzenie MEN … Czytaj dalej Gotowość szkolna

Gotowość szkolna

Każdy rodzic marzy, by jego dziecko miało dobry start w szkole. Zagwarantować go może psychiczna i fizyczna gotowość dziecka do realizacji materiału zawartego w podstawie programowej. Nie wszyscy jednak wiedzą, że uzyskanie "gotowości" do podjęcia nauki w szkole jest wynikiem interakcji między dzieckiem, środowiskiem rodzinnym i wychowaniem przedszkolnym (A. Meslin, 2015). [...] W roku szkolnym … Czytaj dalej Gotowość szkolna