Orientacja w przestrzeni – Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych

Treści programowe z działu Orientacja w przestrzeni

Klasa I

 • „Odpowiada na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Określa kierunki ruchu z zastosowaniem terminów: wprost, w tył, w dół.
 • Rozumie polecenia typu: narysuj koło w lewym górnym rogu kratki; narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki.
 • Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń symboli na przykład na ulicy, na dworcu.

Treści programowe z działu Cechy wielkościowe

Klasa I

 • Dokonuje próby porządkowania elementów według różnorodnych kryteriów, na przykład: krótki – długi, szeroki – wąski, taki sam.
 • Określa kształty przedmiotów oraz ich wielkość.
 • Porównuje przedmioty według wyodrębnionej cechy wielkościowej, na przykład długości, szerokości.

Treści programowe z działu Zbiory

Klasa I

 • Wyodrębnia zbiory i podzbiory.
 • Porządkuje zbiory według podanych warunków.
 • Przelicza elementy zbiorów i porównuje ich liczebność, używa określeń: tyle samo, więcej, mniej.
 • Tworzy zbiory o określonej liczebności spośród różnych elementów.
 • Wskazuje wspólne cechy elementów danego zbioru.
 • Wyznacza cześć wspólną zbiorów.

Klasa II

 • Wyznacza zbiory rozłączne.
 • Tworzy zbiory według podanego warunku.
 • Tworzy podzbiory na bazie danego zboru.
 • Wyodrębnia część wspólną zborów” (Tanajewska, 2015).

źródło: Alicja Tanajewska: „Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla klas 1-3…” HARMONIA, Gdańsk 2015

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s