Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy

Orientacja w przestrzeni - Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych Treści programowe z działu Orientacja w przestrzeni Klasa I "Odpowiada na pytania dotyczące wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni. Określa kierunki ruchu z zastosowaniem terminów: wprost, w tył, w dół. Rozumie polecenia... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑