Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy