Zakładka dotyczy ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej). Zapraszam do zakładek.

ZAKŁADKI:

ZAJĘCIA I INFORMACJE:

  1. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
  2. Mnożenie na palcach /DRUK
  3. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
  4. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności/DRUK
  5. Percepcja motoryczna – kompensacja/ćwiczenia
  6. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
  7. Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu – kompensacja wczesnoszkolna
  8. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  9. Cele Programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Reklamy