Zakładka dotyczy ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej). Zapraszam do zakładek. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAJĘCIA I INFORMACJE:

 1. Kryteria oceniania w programach dydaktyczno – wyrównawczych (1-3)
 2. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 3. Tempo i technika czytania – kompensacja
 4. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 5. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 6. Mnożenie na palcach /DRUK
 7. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 8. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności/DRUK
 9. Pisanie, motoryka duża i mała
 10. Percepcja motoryczna – kompensacja/ćwiczenia
 11. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 12. Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu – kompensacja wczesnoszkolna
 13. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 14. Cele Programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Reklamy