Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne scenariusze, zabawy, pomysły

Reklamy

ZAKŁADKI:

ZAJĘCIA I INFORMACJE:

 1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla ucznia ze spektrum autyzmu i ADHD
 2. Usprawnianie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi. Konspekt zajeć korekcyjno-kompensacyjnych
 3. Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne usprawniające funkcje poznawcze. Scenariusz zajęć
 4. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 5. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 6. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 7. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 8. Wdrażanie do czujności ortograficznej
 9. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 10. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 11. Praca z tekstem – kompensacja
 12. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 13. Literowanie
 14. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 15. Kryteria oceniania w programach dydaktyczno – wyrównawczych (1-3)
 16. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 17. Tempo i technika czytania – kompensacja
 18. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej

 19. Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 20. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 21. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 22. Edukacja techniczna
 23. Mnożenie na palcach /DRUK
 24. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 25. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności/DRUK
 26. Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych
 27. Pisanie, motoryka duża i mała
 28. Percepcja motoryczna – kompensacja/ćwiczenia
 29. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 30. Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu – kompensacja wczesnoszkolna
 31. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
%d blogerów lubi to: