ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE

Zakładka dotyczy ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej). Zapraszam do zakładek. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAJĘCIA I INFORMACJE:

 1. Praca z tekstem – kompensacja
 2. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 3. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 4. Kryteria oceniania w programach dydaktyczno – wyrównawczych (1-3)
 5. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 6. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 7. Tempo i technika czytania – kompensacja
 8. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 9. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 10. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 11. Edukacja techniczna
 12. Mnożenie na palcach /DRUK
 13. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 14. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności/DRUK
 15. Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych
 16. Pisanie, motoryka duża i mała
 17. Percepcja motoryczna – kompensacja/ćwiczenia
 18. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 19. Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu – kompensacja wczesnoszkolna
 20. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 21. Cele Programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Reklamy