ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE

Zakładka dotyczy ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej). Zapraszam do zakładek. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAJĘCIA I INFORMACJE:

 1. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 2. Kryteria oceniania w programach dydaktyczno – wyrównawczych (1-3)
 3. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 4. Tempo i technika czytania – kompensacja
 5. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 6. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 7. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 8. Edukacja techniczna
 9. Mnożenie na palcach /DRUK
 10. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 11. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności/DRUK
 12. Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych
 13. Pisanie, motoryka duża i mała
 14. Percepcja motoryczna – kompensacja/ćwiczenia
 15. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 16. Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu – kompensacja wczesnoszkolna
 17. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 18. Cele Programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: