Zakładka dotyczy ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej). Zapraszam do zakładek.

Pomysły do IPET-u

REWALIDACJA

METODY REWALIDACJA TECHNIKI NARZĘDZIA SPOSOBY

DLA NAUCZYCIELI

KOMUNIKACJA I JĘZYK – ĆWICZENIA

SCENARIUSZE SCHEMATY

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) ĆWICZENIA

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – ćwiczenia

EMOCJE – ćwiczenia

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE – wspieramy mowę i słuch

Reklamy