Reklamy

ZAKŁADKI:

ZAJĘCIA I INFORMACJE:

 1. Usprawnianie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi. Konspekt zajeć korekcyjno-kompensacyjnych
 2. Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne usprawniające funkcje poznawcze. Scenariusz zajęć
 3. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
 4. Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia
 5. Liczba mnoga – scenariusz zajęć/autyzm
 6. Komunikacja pozawerbalna – ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 7. Wdrażanie do czujności ortograficznej
 8. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 9. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 10. Praca z tekstem – kompensacja
 11. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 12. Literowanie
 13. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 14. Kryteria oceniania w programach dydaktyczno – wyrównawczych (1-3)
 15. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 16. Tempo i technika czytania – kompensacja
 17. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej

 18. Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 19. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 20. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 21. Edukacja techniczna
 22. Mnożenie na palcach /DRUK
 23. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 24. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności/DRUK
 25. Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych
 26. Pisanie, motoryka duża i mała
 27. Percepcja motoryczna – kompensacja/ćwiczenia
 28. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 29. Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu – kompensacja wczesnoszkolna
 30. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych