ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE

Zakładka dotyczy ćwiczeń wykorzystywanych na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych realizowanych w ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, terapii pedagogicznej i terapii wycinkowej zajęć edukacji wczesnoszkolnej i dalszej (indywidualnej i grupowej). Zapraszam do zakładek. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAJĘCIA I INFORMACJE:

 1. Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia
 2. Praca z tekstem – kompensacja
 3. Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET
 4. Literowanie
 5. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 6. Kryteria oceniania w programach dydaktyczno – wyrównawczych (1-3)
 7. Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja
 8. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 9. Tempo i technika czytania – kompensacja
 10. Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej
 11. Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
 12. Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III
 13. Edukacja techniczna
 14. Mnożenie na palcach /DRUK
 15. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 16. Tabliczka na 2 jest prosta – ćwiczenia/trudności/DRUK
 17. Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych
 18. Pisanie, motoryka duża i mała
 19. Percepcja motoryczna – kompensacja/ćwiczenia
 20. Mnożenie ułamków – ćwiczenia/kartka/druk
 21. Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu – kompensacja wczesnoszkolna
 22. Dyskalkulia – zakres trudności do programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 23. Cele Programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Reklamy