Reklamy
Reklamy

ORTOGRAFIA

Drugi etap nauczania

Cele terapeutyczne:

 • wdrażanie do czujności ortograficznej i wykorzystania poznanych zasad w praktyce.

Symptomy wskazujące na występowanie trudności w stosowaniu zasad i reguł ortograficznych.

Reklamy

Trudności w:

 • zapamiętaniu zasad ortograficznych;
 • zastosowaniu zasad ortograficznych w praktyce (mimo ich znajomości);
 • pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami.

Brak czujności ortograficznej (uczeń nie pyta, jak się pisze dany wyraz). Pisanie wyrazów z trudnością ortograficzną w dwojaki sposób, np. wróbel i *wrubel.

Błędy interpunkcyjne oraz opuszczanie znaków diakrytycznych.

Duża liczba popełnianych błędów ortograficznych oraz gramatycznych (mimo znajomości zasad).

Nierozróżnianie słuchowe głosek mało kontrastowych albo opozycyjnych. Mylenie głosek dźwięcznych z bezdźwięcznymi, na przykład: [p : b], [t : d], [f : w] oraz głosek ustnych z nosowymi, na przykład: [d : n], [b : m], [e : ę]. Opuszczanie wyrazów, fragmentów zdań w pisaniu ze słuchu lub z pamięci.

Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności w stosowaniu zasad i reguł ortograficznych:

 • ćwiczenia w rozpoczynaniu zdania wielką literą i kończeniu go kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem;
 • korzystanie ze słownika ortograficznego;
 • przenoszenie wyrazów;
 • przepisywanie wyrazów i krótkich zdań ze zwróceniem uwagi na zachowanie poprawności ortograficznej;
 • opracowanie i stosowanie zasad pisowni:
 • wielką literą imion, nazwisk, nazw miast, ulic, nazw geograficznych, zwrotów grzecznościowych w korespondencji, tytułów;
 • „ó” i „rz” wymiennego i niewymiennego, „rz” po spółgłoskach;
 • „ż”;
 • „h” i „ch”;
 • wyrazów ze spółgłoskami miękkimi i zmiękczeniami ([b’], [p’], [m’] i innymi);
 • wybranych skrótów;
 • zakończeń: – ów, – ówna, – un, – unek, – uje;
 • partykuły „by” z czasownikami;
 • partykuły „nie” z różnymi częściami mowy;
 • znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, pytajnika, wykrzyknika;
 • pisanie:
 • dwuznaków: dz, dź, dż, ch, ch, rz, sz, cz;
 • sylab i wyrazów z dź, dzi, dż;
 • opracowanych wcześniej wyrazów ze spółgłoskami miękkimi;
 • spółgłosek miękkich za pomocą znaku diakrytycznego lub litery „i”;
 • utrwalonych wyrazów z „rz” niewymiennymi i wymiennymi;
 • wyrazów z głoskami dźwięcznymi;
 • liczebników typu dziewięć, dziewiętnaście, sześćdziesiąt;
 • z pamięci i ze słuchu zdań, wyrazów, krótkich tekstów;
Reklamy
 • przenoszenie wyrazów w związku z ich podziałem na sylaby;
 • uzupełnienie brakujących sylab w wyrazach;
 • stosowanie znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinka, pytajnika, wykrzyknika);
 • układanie wyrazów z rozsypanek literowych i sylabowych;
 • układanie i zapisywanie zdań z rozsypanek wyrazowych;
 • układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania;
 • uzupełnianie tekstu z lukami;
 • pisanie ze słuchu i z pamięci krótkich tekstów z zastosowaniem uprzednio wprowadzonych wyrazów (Naprawa, Tanajewska, Mach, Szczepańska 2017).

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, C. Mach, K. Szczepańska: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb…” HARMONIA, Gdańsk, 2017

Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy


Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: