Reklamy

Problemy i trudności w spektrum autyzmu

Reklamy

W zakładce PROBLEMY I TRUDNOŚCI opisane są trudności i problemy z jakimi mierzą się autystyczne dzieci, młodzież, dorośli, rodzice w szkole, w domu, w sklepie, na placu zabaw, na lekcji, w pracy itd. W zakładce LIFE opisuję migawki z naszego życia ale na stronie  autyzm.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Dzień Lasu – scenariusze zajęć
 2. Nowy Rok – scenariusze zajęć edukacyjno-terapeutycznych
 3. Rodzaje dokuczania dziecku ze spektrum autyzmu w szkole, wżyciu, w rodzinie
 4. Ustalone i sztywne zachowania rutynowe w spektrum autyzmu
 5. Język wyuczony i echolalia, autyzm
 6. Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe
 7. Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 8. Dziecko, które się gryzie
 9. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 10. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 11. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zainteresowań
 12. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 13. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 14. Rozwój dziecięcej teorii umysłu
 15. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem 
 16. Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu
 17. Napady padaczkowe w ASD
 18. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 19. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 20. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 21. Dezorientacja
 22. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 23. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 24. Sawant – przebłysk geniuszu
 25. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 26. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 27. Miłość
 28. Samotność
 29. Przyjaźń
 30. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 31. Depresja
 32. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 33. Obronność dotykowa w autyzmie
 34. Wrażliwość na dotyk
 35. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 36. Problemy z równowagą
 37. Echolalia – techniki
 38. Wstręt do biżuterii
 39. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 40. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 41. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 42. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 43. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 44. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 45. Ubierać się stosownie do sytuacji
 46. Sensoryka: Dreszcze
 47. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 48. Sytuacje przeciążające
 49. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 50. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 51. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 52. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 53. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 54. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 55. Empatia w szkole
 56. Agresja w szkole – cechy ofiary
 57. Myślenie wizualne w ASD
 58. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 59. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 60. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 61. Trudna młodzież – rewalidacja
 62. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 63. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 64. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 65. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczeni
 66. Zadanie domowe – rewalidacja
 67. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 68. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 69. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 70. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 71. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 72. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 73. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 74. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 75. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 76. Aspi, uczenie się, intelekt
 77. WF
 78. Nauczyciel na zastępstwie
 79. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 80. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu
 81. Motywacja i uczenie się w autyzmie
 82. ASD – wsparcie edukacyjne
 83. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD
 84. Lęk/napady złości w klasie
 85. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 86. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera
 87. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 88. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania
 89. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum
 90. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie
 91. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 92. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 93. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 94. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 95. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 96. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 97. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 98. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 99. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 100. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 101. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniem – komunikacja
 102. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 103. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe
 104. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 105. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 106. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 107. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 108. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 109. ADHD – ADHD
 110. AUTYZM – AUTYZM
 111. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 112. Zespół Aspergera – ZA
 113. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 114. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 115. Pismo?!  – rewalidacja
 116. Percepcja bólu i temperatury – percepcja/zmysły
 117. Brak koncentracji uwagi
 118. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 119. Odroczona echolalia
 120. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 121. Komunikacja
 122. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 123. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 124. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 125. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 126. Zawsze spóźnia się na lekcje
 127. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 128. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 129. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 130. Zmysły
 131. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 132. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 133. Dlaczego podskakuję
 134. Dezorientacja
 135. Zachowania sterotypowe
 136. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 137. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 138. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 139. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 140. Ograniczona mimika
 141. Świadomość własnego ciała
 142. Mózg można naprawić
 143. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 144. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 145. Ruch – nawozem dla mózgu
 146. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 147. Myślenie wizualne w ASD
 148. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 149. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 150. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 151. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 152. Zachowania stereotypowe
 153. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 154. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 155. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 156. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 157. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 158. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 159. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 160. Autyzm – rozpoznać twarz
 161. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 162. Agresja w szkole – cechy ofiary
 163. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna?
 164. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 165. Autyzm – twarze
 166. Poczucie humoru w ASD – humor
 167. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 168. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 169. Być jak skunks
 170. Taktyka męczeństwa
 171. Dziecko – sztuka dialogu
 172. Groźba: Ucieknę z domu
%d blogerów lubi to: