W zakładce PROBLEMY I TRUDNOŚCI opisane są trudności i problemy z jakimi mierzą się autystyczne dzieci, młodzież, dorośli, rodzice w szkole, w domu, w sklepie, na placu zabaw, na lekcji, w pracy itd. W zakładce LIFE opisuję migawki z naszego życia ale na stronie  autyzm.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Język wyuczony i echolalia, autyzm
 2. Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe
 3. Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 4. Dziecko, które się gryzie
 5. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 6. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 7. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zainteresowań
 8. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 9. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 10. Rozwój dziecięcej teorii umysłu
 11. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem 
 12. Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu
 13. Napady padaczkowe w ASD
 14. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 15. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 16. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 17. Dezorientacja
 18. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 19. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 20. Sawant – przebłysk geniuszu
 21. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 22. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 23. Miłość
 24. Samotność
 25. Przyjaźń
 26. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 27. Depresja
 28. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 29. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 30. Obronność dotykowa w autyzmie
 31. Wrażliwość na dotyk
 32. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 33. Problemy z równowagą
 34. Echolalia – techniki
 35. Wstręt do biżuterii
 36. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 37. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 38. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 39. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 40. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 41. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 42. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 43. Ubierać się stosownie do sytuacji
 44. Sensoryka: Dreszcze
 45. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 46. Sytuacje przeciążające
 47. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 48. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 49. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 50. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 51. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 52. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 53. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 54. Empatia w szkole
 55. Agresja w szkole – cechy ofiary
 56. Myślenie wizualne w ASD
 57. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 58. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 59. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 60. Trudna młodzież – rewalidacja
 61. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 62. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 63. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 64. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczeni
 65. Zadanie domowe – rewalidacja
 66. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 67. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 68. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 69. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 70. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 71. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 72. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 73. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 74. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 75. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 76. Aspi, uczenie się, intelekt
 77. WF
 78. Nauczyciel na zastępstwie
 79. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 80. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu
 81. Motywacja i uczenie się w autyzmie
 82. ASD – wsparcie edukacyjne
 83. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD
 84. Lęk/napady złości w klasie
 85. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 86. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera
 87. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 88. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania
 89. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum
 90. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie
 91. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 92. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 93. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 94. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 95. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 96. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 97. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 98. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 99. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 100. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 101. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniem – komunikacja
 102. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 103. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe
 104. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 105. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 106. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 107. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 108. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 109. ADHD – ADHD
 110. AUTYZM – AUTYZM
 111. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 112. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 113. Zespół Aspergera – ZA
 114. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 115. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 116. Pismo?!  – rewalidacja
 117. Percepcja bólu i temperatury – percepcja/zmysły
 118. Brak koncentracji uwagi
 119. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 120. Odroczona echolalia
 121. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 122. Komunikacja
 123. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 124. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 125. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 126. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 127. Zawsze spóźnia się na lekcje
 128. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 129. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 130. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 131. Zmysły
 132. Objawy wtórne – nowe podejście
 133. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 134. Autyzm – wspólna uwaga
 135. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 136. Dlaczego podskakuję
 137. Dezorientacja
 138. Zachowania sterotypowe
 139. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 140. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 141. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 142. Nadwrażliwość dziecka z autyzmem
 143. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 144. Ograniczona mimika
 145. Świadomość własnego ciała
 146. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 147. Mózg można naprawić
 148. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 149. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 150. Ruch – nawozem dla mózgu
 151. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 152. Myślenie wizualne w ASD
 153. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 154. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 155. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 156. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 157. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 158. Zachowania stereotypowe
 159. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 160. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 161. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 162. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 163. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 164. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 165. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 166. Autyzm – rozpoznać twarz
 167. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 168. Agresja w szkole – cechy ofiary
 169. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna?
 170. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 171. Autyzm – twarze
 172. Poczucie humoru w ASD – humor
 173. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 174. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 175. Być jak skunks
 176. Zerowy poziom empatii
 177. Taktyka męczeństwa
 178. Dziecko – sztuka dialogu
 179. Agresja w autyzmie – agresja
 180. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 181. Groźba: Ucieknę z domu