W zakładce PROBLEMY I TRUDNOŚCI opisane są trudności i problemy z jakimi mierzą się autystyczne dzieci, młodzież, dorośli, rodzice w szkole, w domu, w sklepie, na placu zabaw, na lekcji, w pracy itd. W zakładce LIFE opisuję migawki z naszego życia ale na mojej nowej stronie  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 2. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 3. Dezorientacja
 4. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 5. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 6. Sawant – przebłysk geniuszu
 7. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 8. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 9. Miłość
 10. Samotność
 11. Przyjaźń
 12. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 13. Depresja
 14. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 15. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 16. Obronność dotykowa w autyzmie
 17. Wrażliwość na dotyk
 18. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 19. Problemy z równowagą
 20. Echolalia – techniki
 21. Wstręt do biżuterii
 22. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 23. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 24. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 25. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 26. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 27. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 28. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 29. Ubierać się stosownie do sytuacji
 30. Sensoryka: Dreszcze
 31. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 32. Sytuacje przeciążające
 33. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 34. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 35. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 36. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 37. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 38. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 39. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 40. Empatia w szkole
 41. Agresja w szkole – cechy ofiary
 42. Myślenie wizualne w ASD
 43. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 44. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 45. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 46. Trudna młodzież – rewalidacja
 47. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 48. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 49. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 50. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczeni
 51. Zadanie domowe – rewalidacja
 52. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 53. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 54. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 55. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 56. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 57. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 58. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 59. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 60. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 61. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 62. Aspi, uczenie się, intelekt
 63. WF
 64. Nauczyciel na zastępstwie
 65. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 66. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu
 67. Motywacja i uczenie się w autyzmie
 68. ASD – wsparcie edukacyjne
 69. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD
 70. Lęk/napady złości w klasie
 71. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 72. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera
 73. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 74. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania
 75. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum
 76. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie
 77. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 78. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 79. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 80. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 81. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 82. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 83. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 84. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 85. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 86. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 87. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniem – komunikacja
 88. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 89. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe
 90. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 91. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 92. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 93. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 94. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 95. ADHD – ADHD
 96. AUTYZM – AUTYZM
 97. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 98. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 99. Zespół Aspergera – ZA
 100. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 101. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 102. Pismo?!  – rewalidacja
 103. Percepcja bólu i temperatury – percepcja/zmysły
 104. Brak koncentracji uwagi
 105. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 106. Odroczona echolalia
 107. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 108. Komunikacja
 109. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 110. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 111. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 112. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 113. Zawsze spóźnia się na lekcje
 114. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 115. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 116. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 117. Zmysły
 118. Objawy wtórne – nowe podejście
 119. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyźmie
 120. Autyzm – wspólna uwaga
 121. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 122. Dlaczego podskakuję
 123. Dezorientacja
 124. Zachowania sterotypowe
 125. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 126. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 127. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 128. Nadwrażliwość dziecka z autyzmem
 129. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 130. Ograniczona mimika
 131. Świadomość własnego ciała
 132. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyźmie
 133. Mózg można naprawić
 134. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 135. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 136. Ruch – nawozem dla mózgu
 137. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 138. Myślenie wizualne w ASD
 139. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 140. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 141. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 142. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 143. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 144. Zachowania stereotypowe
 145. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 146. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 147. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 148. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 149. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 150. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 151. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 152. Autyzm – rozpoznać twarz
 153. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 154. Agresja w szkole – cechy ofiary
 155. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna?
 156. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 157. Autyzm – twarze
 158. Poczucie humoru w ASD – humor
 159. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 160. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 161. Być jak skunks
 162. Zerowy poziom empatii
 163. Taktyka męczeństwa
 164. Dziecko – sztuka dialogu
 165. Agresja w autyzmie – agresja
 166. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 167. Groźba: Ucieknę z domu
Reklamy