PROBLEMY I TRUDNOŚCI

W zakładce PROBLEMY I TRUDNOŚCI opisane są trudności i problemy z jakimi mierzą się autystyczne dzieci, młodzież, dorośli, rodzice w szkole, w domu, w sklepie, na placu zabaw, na lekcji, w pracy itd. W zakładce LIFE opisuję migawki z naszego życia ale na mojej nowej stronie  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu
 2. Napady padaczkowe w ASD
 3. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 4. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 5. Dezorientacja
 6. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 7. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 8. Sawant – przebłysk geniuszu
 9. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 10. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 11. Miłość
 12. Samotność
 13. Przyjaźń
 14. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 15. Depresja
 16. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 17. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 18. Obronność dotykowa w autyzmie
 19. Wrażliwość na dotyk
 20. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 21. Problemy z równowagą
 22. Echolalia – techniki
 23. Wstręt do biżuterii
 24. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 25. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 26. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 27. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 28. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 29. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 30. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 31. Ubierać się stosownie do sytuacji
 32. Sensoryka: Dreszcze
 33. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 34. Sytuacje przeciążające
 35. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 36. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 37. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 38. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 39. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 40. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 41. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 42. Empatia w szkole
 43. Agresja w szkole – cechy ofiary
 44. Myślenie wizualne w ASD
 45. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 46. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 47. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 48. Trudna młodzież – rewalidacja
 49. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 50. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 51. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 52. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczeni
 53. Zadanie domowe – rewalidacja
 54. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 55. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 56. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 57. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 58. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 59. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 60. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 61. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 62. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 63. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 64. Aspi, uczenie się, intelekt
 65. WF
 66. Nauczyciel na zastępstwie
 67. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 68. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu
 69. Motywacja i uczenie się w autyzmie
 70. ASD – wsparcie edukacyjne
 71. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD
 72. Lęk/napady złości w klasie
 73. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 74. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera
 75. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 76. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania
 77. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum
 78. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie
 79. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 80. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 81. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 82. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 83. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 84. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 85. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 86. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 87. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 88. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 89. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniem – komunikacja
 90. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 91. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe
 92. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 93. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 94. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 95. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 96. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 97. ADHD – ADHD
 98. AUTYZM – AUTYZM
 99. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 100. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 101. Zespół Aspergera – ZA
 102. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 103. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 104. Pismo?!  – rewalidacja
 105. Percepcja bólu i temperatury – percepcja/zmysły
 106. Brak koncentracji uwagi
 107. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 108. Odroczona echolalia
 109. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 110. Komunikacja
 111. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 112. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 113. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 114. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 115. Zawsze spóźnia się na lekcje
 116. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 117. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 118. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 119. Zmysły
 120. Objawy wtórne – nowe podejście
 121. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyźmie
 122. Autyzm – wspólna uwaga
 123. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 124. Dlaczego podskakuję
 125. Dezorientacja
 126. Zachowania sterotypowe
 127. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 128. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 129. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 130. Nadwrażliwość dziecka z autyzmem
 131. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 132. Ograniczona mimika
 133. Świadomość własnego ciała
 134. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyźmie
 135. Mózg można naprawić
 136. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 137. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 138. Ruch – nawozem dla mózgu
 139. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 140. Myślenie wizualne w ASD
 141. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 142. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 143. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 144. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 145. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 146. Zachowania stereotypowe
 147. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 148. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 149. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 150. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 151. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 152. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 153. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 154. Autyzm – rozpoznać twarz
 155. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 156. Agresja w szkole – cechy ofiary
 157. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna?
 158. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 159. Autyzm – twarze
 160. Poczucie humoru w ASD – humor
 161. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 162. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 163. Być jak skunks
 164. Zerowy poziom empatii
 165. Taktyka męczeństwa
 166. Dziecko – sztuka dialogu
 167. Agresja w autyzmie – agresja
 168. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 169. Groźba: Ucieknę z domu
Reklamy