Reklamy

W zakładce PROBLEMY I TRUDNOŚCI opisane są trudności i problemy z jakimi mierzą się autystyczne dzieci, młodzież, dorośli, rodzice w szkole, w domu, w sklepie, na placu zabaw, na lekcji, w pracy itd. W zakładce LIFE opisuję migawki z naszego życia ale na stronie  autyzm.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Rodzaje dokuczania dziecku ze spektrum autyzmu w szkole, wżyciu, w rodzinie
 2. Ustalone i sztywne zachowania rutynowe w spektrum autyzmu
 3. Język wyuczony i echolalia, autyzm
 4. Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe
 5. Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 6. Dziecko, które się gryzie
 7. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 8. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 9. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zainteresowań
 10. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 11. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 12. Rozwój dziecięcej teorii umysłu
 13. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem 
 14. Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu
 15. Napady padaczkowe w ASD
 16. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 17. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 18. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 19. Dezorientacja
 20. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 21. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 22. Sawant – przebłysk geniuszu
 23. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 24. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 25. Miłość
 26. Samotność
 27. Przyjaźń
 28. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 29. Depresja
 30. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 31. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 32. Obronność dotykowa w autyzmie
 33. Wrażliwość na dotyk
 34. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 35. Problemy z równowagą
 36. Echolalia – techniki
 37. Wstręt do biżuterii
 38. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 39. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 40. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 41. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 42. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 43. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 44. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 45. Ubierać się stosownie do sytuacji
 46. Sensoryka: Dreszcze
 47. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 48. Sytuacje przeciążające
 49. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 50. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 51. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 52. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 53. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 54. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 55. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 56. Empatia w szkole
 57. Agresja w szkole – cechy ofiary
 58. Myślenie wizualne w ASD
 59. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 60. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 61. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 62. Trudna młodzież – rewalidacja
 63. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 64. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 65. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 66. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczeni
 67. Zadanie domowe – rewalidacja
 68. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 69. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 70. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 71. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 72. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 73. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 74. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 75. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 76. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 77. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 78. Aspi, uczenie się, intelekt
 79. WF
 80. Nauczyciel na zastępstwie
 81. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 82. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu
 83. Motywacja i uczenie się w autyzmie
 84. ASD – wsparcie edukacyjne
 85. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD
 86. Lęk/napady złości w klasie
 87. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 88. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera
 89. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 90. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania
 91. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum
 92. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie
 93. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 94. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 95. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 96. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 97. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 98. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 99. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 100. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 101. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 102. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 103. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniem – komunikacja
 104. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 105. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe
 106. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 107. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 108. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 109. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 110. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 111. ADHD – ADHD
 112. AUTYZM – AUTYZM
 113. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 114. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 115. Zespół Aspergera – ZA
 116. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 117. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 118. Pismo?!  – rewalidacja
 119. Percepcja bólu i temperatury – percepcja/zmysły
 120. Brak koncentracji uwagi
 121. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 122. Odroczona echolalia
 123. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 124. Komunikacja
 125. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 126. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 127. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 128. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 129. Zawsze spóźnia się na lekcje
 130. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 131. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 132. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 133. Zmysły
 134. Objawy wtórne – nowe podejście
 135. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 136. Autyzm – wspólna uwaga
 137. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 138. Dlaczego podskakuję
 139. Dezorientacja
 140. Zachowania sterotypowe
 141. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 142. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 143. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 144. Nadwrażliwość dziecka z autyzmem
 145. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 146. Ograniczona mimika
 147. Świadomość własnego ciała
 148. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 149. Mózg można naprawić
 150. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 151. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 152. Ruch – nawozem dla mózgu
 153. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 154. Myślenie wizualne w ASD
 155. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 156. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 157. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 158. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 159. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 160. Zachowania stereotypowe
 161. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 162. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 163. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 164. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 165. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 166. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 167. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 168. Autyzm – rozpoznać twarz
 169. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 170. Agresja w szkole – cechy ofiary
 171. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna?
 172. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 173. Autyzm – twarze
 174. Poczucie humoru w ASD – humor
 175. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 176. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 177. Być jak skunks
 178. Zerowy poziom empatii
 179. Taktyka męczeństwa
 180. Dziecko – sztuka dialogu
 181. Agresja w autyzmie – agresja
 182. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 183. Groźba: Ucieknę z domu