Reklamy

W zakładce PROBLEMY I TRUDNOŚCI opisane są trudności i problemy z jakimi mierzą się autystyczne dzieci, młodzież, dorośli, rodzice w szkole, w domu, w sklepie, na placu zabaw, na lekcji, w pracy itd. W zakładce LIFE opisuję migawki z naszego życia ale na stronie  autyzm.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Nowy Rok – scenariusze zajęć edukacyjno-terapeutycznych
 2. Rodzaje dokuczania dziecku ze spektrum autyzmu w szkole, wżyciu, w rodzinie
 3. Ustalone i sztywne zachowania rutynowe w spektrum autyzmu
 4. Język wyuczony i echolalia, autyzm
 5. Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe
 6. Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 7. Dziecko, które się gryzie
 8. ASD – zaburzenia hormonalne, menstruacja
 9. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 10. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zainteresowań
 11. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 12. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 13. Rozwój dziecięcej teorii umysłu
 14. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem 
 15. Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu
 16. Napady padaczkowe w ASD
 17. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 18. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 19. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 20. Dezorientacja
 21. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 22. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 23. Sawant – przebłysk geniuszu
 24. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 25. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 26. Miłość
 27. Samotność
 28. Przyjaźń
 29. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 30. Depresja
 31. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 32. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 33. Obronność dotykowa w autyzmie
 34. Wrażliwość na dotyk
 35. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 36. Problemy z równowagą
 37. Echolalia – techniki
 38. Wstręt do biżuterii
 39. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 40. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 41. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 42. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 43. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 44. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 45. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 46. Ubierać się stosownie do sytuacji
 47. Sensoryka: Dreszcze
 48. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 49. Sytuacje przeciążające
 50. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 51. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 52. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 53. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 54. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 55. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 56. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 57. Empatia w szkole
 58. Agresja w szkole – cechy ofiary
 59. Myślenie wizualne w ASD
 60. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 61. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 62. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 63. Trudna młodzież – rewalidacja
 64. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 65. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 66. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 67. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczeni
 68. Zadanie domowe – rewalidacja
 69. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 70. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 71. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 72. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 73. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 74. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 75. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 76. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 77. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 78. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 79. Aspi, uczenie się, intelekt
 80. WF
 81. Nauczyciel na zastępstwie
 82. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 83. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu
 84. Motywacja i uczenie się w autyzmie
 85. ASD – wsparcie edukacyjne
 86. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD
 87. Lęk/napady złości w klasie
 88. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 89. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera
 90. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 91. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania
 92. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum
 93. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie
 94. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 95. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 96. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 97. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 98. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 99. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 100. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 101. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 102. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 103. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 104. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniem – komunikacja
 105. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 106. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe
 107. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 108. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 109. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 110. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 111. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 112. ADHD – ADHD
 113. AUTYZM – AUTYZM
 114. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 115. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 116. Zespół Aspergera – ZA
 117. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 118. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 119. Pismo?!  – rewalidacja
 120. Percepcja bólu i temperatury – percepcja/zmysły
 121. Brak koncentracji uwagi
 122. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 123. Odroczona echolalia
 124. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 125. Komunikacja
 126. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 127. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 128. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 129. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 130. Zawsze spóźnia się na lekcje
 131. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 132. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 133. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 134. Zmysły
 135. Objawy wtórne – nowe podejście
 136. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 137. Autyzm – wspólna uwaga
 138. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 139. Dlaczego podskakuję
 140. Dezorientacja
 141. Zachowania sterotypowe
 142. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 143. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 144. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 145. Nadwrażliwość dziecka z autyzmem
 146. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 147. Ograniczona mimika
 148. Świadomość własnego ciała
 149. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 150. Mózg można naprawić
 151. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 152. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 153. Ruch – nawozem dla mózgu
 154. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 155. Myślenie wizualne w ASD
 156. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 157. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 158. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 159. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 160. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 161. Zachowania stereotypowe
 162. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 163. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 164. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 165. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 166. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 167. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 168. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 169. Autyzm – rozpoznać twarz
 170. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 171. Agresja w szkole – cechy ofiary
 172. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna?
 173. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 174. Autyzm – twarze
 175. Poczucie humoru w ASD – humor
 176. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 177. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 178. Być jak skunks
 179. Zerowy poziom empatii
 180. Taktyka męczeństwa
 181. Dziecko – sztuka dialogu
 182. Agresja w autyzmie – agresja
 183. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 184. Groźba: Ucieknę z domu