W zakładce PROBLEMY I TRUDNOŚCI opisane są trudności i problemy z jakimi mierzą się autystyczne dzieci, młodzież, dorośli, rodzice w szkole, w domu, w sklepie, na placu zabaw, na lekcji, w pracy itd. W zakładce DZIENNIKI opisuję migawki z naszego życia…

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 2. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 3. Dezorientacja
 4. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 5. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 6. Sawant – przebłysk geniuszu
 7. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 8. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 9. Miłość
 10. Samotność
 11. Przyjaźń
 12. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 13. Depresja
 14. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 15. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 16. Obronność dotykowa w autyzmie
 17. Wrażliwość na dotyk
 18. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 19. Problemy z równowagą
 20. Echolalia – techniki
 21. Wstręt do biżuterii
 22. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 23. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 24. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 25. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 26. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 27. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 28. Ubierać się stosownie do sytuacji
 29. Sensoryka: Dreszcze
 30. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 31. Sytuacje przeciążające
 32. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 33. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 34. Mówienie do siebie w autyźmie, ASD, zespole Aspergera
 35. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 36. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 37. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 38. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 39. Empatia w szkole
 40. Agresja w szkole – cechy ofiary
 41. Myślenie wizualne w ASD
 42. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 43. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 44. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 45. Trudna młodzież – rewalidacja
 46. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 47. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 48. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 49. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczeni
 50. Zadanie domowe – rewalidacja
 51. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 52. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 53. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 54. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 55. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 56. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 57. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 58. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 59. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 60. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 61. Aspi, uczenie się, intelekt
 62. WF
 63. Nauczyciel na zastępstwie
 64. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 65. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu
 66. Motywacja i uczenie się w autyzmie
 67. ASD – wsparcie edukacyjne
 68. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD
 69. Lęk/napady złości w klasie
 70. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 71. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera
 72. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 73. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania
 74. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum
 75. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie
 76. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 77. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 78. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 79. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 80. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 81. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 82. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 83. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 84. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 85. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 86. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniem – komunikacja
 87. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 88. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe
 89. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 90. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 91. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 92. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 93. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 94. ADHD – ADHD
 95. AUTYZM – AUTYZM
 96. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 97. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 98. Zespół Aspergera – ZA
 99. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 100. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 101. Pismo?!  – rewalidacja
 102. Percepcja bólu i temperatury – percepcja/zmysły
 103. Brak koncentracji uwagi
 104. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 105. Odroczona echolalia
 106. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 107. Komunikacja
 108. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 109. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 110. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 111. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 112. Zawsze spóźnia się na lekcje
 113. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 114. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 115. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 116. Zmysły
 117. Objawy wtórne – nowe podejście
 118. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyźmie
 119. Autyzm – wspólna uwaga
 120. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 121. Dlaczego podskakuję
 122. Dezorientacja
 123. Zachowania sterotypowe
 124. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 125. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 126. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 127. Nadwrażliwość dziecka z autyzmem
 128. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 129. Ograniczona mimika
 130. Świadomość własnego ciała
 131. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyźmie
 132. Mózg można naprawić
 133. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 134. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 135. Ruch – nawozem dla mózgu
 136. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 137. Myślenie wizualne w ASD
 138. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 139. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 140. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 141. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 142. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 143. Zachowania stereotypowe
 144. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 145. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 146. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 147. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 148. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 149. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 150. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 151. Autyzm – rozpoznać twarz
 152. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 153. Agresja w szkole – cechy ofiary
 154. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna?
 155. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 156. Autyzm – twarze
 157. Poczucie humoru w ASD – humor
 158. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 159. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 160. Być jak skunks
 161. Zerowy poziom empatii
 162. Taktyka męczeństwa
 163. Dziecko – sztuka dialogu
 164. Samoświadomość
 165. Agresja w autyzmie – agresja
 166. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 167. Groźba: Ucieknę z domu
Reklamy