PROBLEMY I TRUDNOŚCI

W zakładce PROBLEMY I TRUDNOŚCI opisane są trudności i problemy z jakimi mierzą się autystyczne dzieci, młodzież, dorośli, rodzice w szkole, w domu, w sklepie, na placu zabaw, na lekcji, w pracy itd. W zakładce LIFE opisuję migawki z naszego życia ale na mojej nowej stronie  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden praca z uczniem
 2. Eliminowanie lub modyfikowanie nieakceptowalnych zainteresowań
 3. Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy
 4. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 5. Rozwój dziecięcej teorii umysłu
 6. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem 
 7. Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu
 8. Napady padaczkowe w ASD
 9. Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej
 10. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 11. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 12. Dezorientacja
 13. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 14. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 15. Sawant – przebłysk geniuszu
 16. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 17. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 18. Miłość
 19. Samotność
 20. Przyjaźń
 21. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 22. Depresja
 23. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 24. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 25. Obronność dotykowa w autyzmie
 26. Wrażliwość na dotyk
 27. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 28. Problemy z równowagą
 29. Echolalia – techniki
 30. Wstręt do biżuterii
 31. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 32. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 33. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 34. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 35. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 36. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 37. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 38. Ubierać się stosownie do sytuacji
 39. Sensoryka: Dreszcze
 40. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 41. Sytuacje przeciążające
 42. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 43. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 44. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 45. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 46. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 47. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 48. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 49. Empatia w szkole
 50. Agresja w szkole – cechy ofiary
 51. Myślenie wizualne w ASD
 52. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 53. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 54. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 55. Trudna młodzież – rewalidacja
 56. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 57. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 58. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 59. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczeni
 60. Zadanie domowe – rewalidacja
 61. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 62. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 63. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 64. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 65. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 66. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 67. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 68. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 69. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 70. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 71. Aspi, uczenie się, intelekt
 72. WF
 73. Nauczyciel na zastępstwie
 74. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 75. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu
 76. Motywacja i uczenie się w autyzmie
 77. ASD – wsparcie edukacyjne
 78. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD
 79. Lęk/napady złości w klasie
 80. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 81. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera
 82. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 83. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania
 84. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum
 85. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie
 86. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 87. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 88. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 89. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 90. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 91. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 92. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 93. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 94. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 95. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 96. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniem – komunikacja
 97. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 98. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe
 99. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 100. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 101. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 102. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 103. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 104. ADHD – ADHD
 105. AUTYZM – AUTYZM
 106. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 107. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 108. Zespół Aspergera – ZA
 109. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 110. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 111. Pismo?!  – rewalidacja
 112. Percepcja bólu i temperatury – percepcja/zmysły
 113. Brak koncentracji uwagi
 114. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 115. Odroczona echolalia
 116. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 117. Komunikacja
 118. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 119. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 120. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 121. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 122. Zawsze spóźnia się na lekcje
 123. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 124. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 125. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 126. Zmysły
 127. Objawy wtórne – nowe podejście
 128. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie
 129. Autyzm – wspólna uwaga
 130. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 131. Dlaczego podskakuję
 132. Dezorientacja
 133. Zachowania sterotypowe
 134. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 135. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 136. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 137. Nadwrażliwość dziecka z autyzmem
 138. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 139. Ograniczona mimika
 140. Świadomość własnego ciała
 141. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 142. Mózg można naprawić
 143. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 144. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 145. Ruch – nawozem dla mózgu
 146. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 147. Myślenie wizualne w ASD
 148. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 149. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 150. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 151. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 152. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 153. Zachowania stereotypowe
 154. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 155. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 156. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 157. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 158. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 159. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 160. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 161. Autyzm – rozpoznać twarz
 162. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 163. Agresja w szkole – cechy ofiary
 164. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna?
 165. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 166. Autyzm – twarze
 167. Poczucie humoru w ASD – humor
 168. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 169. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 170. Być jak skunks
 171. Zerowy poziom empatii
 172. Taktyka męczeństwa
 173. Dziecko – sztuka dialogu
 174. Agresja w autyzmie – agresja
 175. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 176. Groźba: Ucieknę z domu
Reklamy