PROBLEMY I TRUDNOŚCI

W zakładce PROBLEMY I TRUDNOŚCI opisane są trudności i problemy z jakimi mierzą się autystyczne dzieci, młodzież, dorośli, rodzice w szkole, w domu, w sklepie, na placu zabaw, na lekcji, w pracy itd. W zakładce LIFE opisuję migawki z naszego życia ale na mojej nowej stronie  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem 
 2. Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu
 3. Napady padaczkowe w ASD
 4. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 5. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 6. Dezorientacja
 7. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 8. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 9. Sawant – przebłysk geniuszu
 10. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 11. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 12. Miłość
 13. Samotność
 14. Przyjaźń
 15. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 16. Depresja
 17. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 18. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 19. Obronność dotykowa w autyzmie
 20. Wrażliwość na dotyk
 21. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 22. Problemy z równowagą
 23. Echolalia – techniki
 24. Wstręt do biżuterii
 25. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 26. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 27. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 28. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 29. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 30. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 31. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 32. Ubierać się stosownie do sytuacji
 33. Sensoryka: Dreszcze
 34. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 35. Sytuacje przeciążające
 36. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 37. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 38. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 39. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 40. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 41. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 42. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 43. Empatia w szkole
 44. Agresja w szkole – cechy ofiary
 45. Myślenie wizualne w ASD
 46. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 47. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 48. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 49. Trudna młodzież – rewalidacja
 50. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 51. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 52. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 53. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczeni
 54. Zadanie domowe – rewalidacja
 55. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 56. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 57. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 58. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 59. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 60. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 61. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 62. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 63. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 64. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 65. Aspi, uczenie się, intelekt
 66. WF
 67. Nauczyciel na zastępstwie
 68. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 69. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu
 70. Motywacja i uczenie się w autyzmie
 71. ASD – wsparcie edukacyjne
 72. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD
 73. Lęk/napady złości w klasie
 74. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 75. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera
 76. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 77. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania
 78. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum
 79. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie
 80. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 81. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 82. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 83. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 84. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 85. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 86. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 87. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 88. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 89. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 90. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniem – komunikacja
 91. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 92. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe
 93. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 94. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 95. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 96. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 97. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 98. ADHD – ADHD
 99. AUTYZM – AUTYZM
 100. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 101. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 102. Zespół Aspergera – ZA
 103. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 104. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 105. Pismo?!  – rewalidacja
 106. Percepcja bólu i temperatury – percepcja/zmysły
 107. Brak koncentracji uwagi
 108. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 109. Odroczona echolalia
 110. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 111. Komunikacja
 112. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 113. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 114. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 115. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 116. Zawsze spóźnia się na lekcje
 117. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 118. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 119. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 120. Zmysły
 121. Objawy wtórne – nowe podejście
 122. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyźmie
 123. Autyzm – wspólna uwaga
 124. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 125. Dlaczego podskakuję
 126. Dezorientacja
 127. Zachowania sterotypowe
 128. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 129. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 130. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 131. Nadwrażliwość dziecka z autyzmem
 132. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 133. Ograniczona mimika
 134. Świadomość własnego ciała
 135. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyźmie
 136. Mózg można naprawić
 137. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 138. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 139. Ruch – nawozem dla mózgu
 140. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 141. Myślenie wizualne w ASD
 142. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 143. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 144. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 145. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 146. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 147. Zachowania stereotypowe
 148. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 149. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 150. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 151. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 152. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 153. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 154. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 155. Autyzm – rozpoznać twarz
 156. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 157. Agresja w szkole – cechy ofiary
 158. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna?
 159. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 160. Autyzm – twarze
 161. Poczucie humoru w ASD – humor
 162. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 163. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 164. Być jak skunks
 165. Zerowy poziom empatii
 166. Taktyka męczeństwa
 167. Dziecko – sztuka dialogu
 168. Agresja w autyzmie – agresja
 169. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 170. Groźba: Ucieknę z domu
Reklamy