PROBLEMY I TRUDNOŚCI

W zakładce PROBLEMY I TRUDNOŚCI opisane są trudności i problemy z jakimi mierzą się autystyczne dzieci, młodzież, dorośli, rodzice w szkole, w domu, w sklepie, na placu zabaw, na lekcji, w pracy itd. W zakładce LIFE opisuję migawki z naszego życia ale na mojej nowej stronie  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

ZAGADNIENIA:

 1. Rozwój dziecięcej teorii umysłu
 2. Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem 
 3. Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu
 4. Napady padaczkowe w ASD
 5. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie
 6. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 7. Dezorientacja
 8. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 9. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 10. Sawant – przebłysk geniuszu
 11. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 12. ZA – zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 13. Miłość
 14. Samotność
 15. Przyjaźń
 16. Radzenie sobie z rozpaczą smutkiem i niepokojem
 17. Depresja
 18. Depresja dwubiegunowa u dzieci
 19. Łatwo przegapić dziecięce lęki: bezsenność
 20. Obronność dotykowa w autyzmie
 21. Wrażliwość na dotyk
 22. Problemy z przetwarzaniem obrazu
 23. Problemy z równowagą
 24. Echolalia – techniki
 25. Wstręt do biżuterii
 26. Dźwięki – problemy z przetwarzaniem
 27. Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt
 28. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autyzmu
 29. Filmik – Dziecko w Centrum Handlowym – zaburzenia integracji sensorycznej
 30. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin
 31. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 32. Percepcja bólu i temperatury w ASD
 33. Ubierać się stosownie do sytuacji
 34. Sensoryka: Dreszcze
 35. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin
 36. Sytuacje przeciążające
 37. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 38. Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna
 39. Mówienie do siebie w autyzmie, ASD, zespole Aspergera
 40. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 41. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 42. Spektrum autyzmu/autyzm/zespół Aspergera/ – ograniczenia wzrokowo przestrzenne
 43. Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem
 44. Empatia w szkole
 45. Agresja w szkole – cechy ofiary
 46. Myślenie wizualne w ASD
 47. Zainteresowanie przyjemność i naśladownictwo w ASD
 48. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 49. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 50. Trudna młodzież – rewalidacja
 51. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 52. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 53. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 54. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczeni
 55. Zadanie domowe – rewalidacja
 56. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 57. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 58. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 59. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 60. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 61. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 62. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 63. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 64. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 65. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 66. Aspi, uczenie się, intelekt
 67. WF
 68. Nauczyciel na zastępstwie
 69. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 70. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu
 71. Motywacja i uczenie się w autyzmie
 72. ASD – wsparcie edukacyjne
 73. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD
 74. Lęk/napady złości w klasie
 75. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 76. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera
 77. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 78. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania
 79. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum
 80. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie
 81. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 82. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 83. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 84. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 85. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 86. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 87. Program przeciw prześladwaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 88. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 89. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 90. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 91. KOMUNIKACJA – trudności z rozumieniem – komunikacja
 92. Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce
 93. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe
 94. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 95. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 96. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 97. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 98. DYSLEKSJA – DYSLEKSJA
 99. ADHD – ADHD
 100. AUTYZM – AUTYZM
 101. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 102. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 103. Zespół Aspergera – ZA
 104. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 105. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 106. Pismo?!  – rewalidacja
 107. Percepcja bólu i temperatury – percepcja/zmysły
 108. Brak koncentracji uwagi
 109. Fragmentacja obrazu w autyzmie
 110. Odroczona echolalia
 111. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 112. Komunikacja
 113. Znaczenie zaburzeń integracji sensorycznej
 114. Zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym
 115. O co chodzi z tymi zaburzeniami sensoryki?
 116. Rozstimowana msza – art. osób z ASD
 117. Zawsze spóźnia się na lekcje
 118. Nowe buty, czyli rzecz o problemach sensorycznych – art. osób z ASD
 119. Przeładowanie sensoryczne w ZA
 120. ASD a zaburzenia integracji sensorycznej
 121. Zmysły
 122. Objawy wtórne – nowe podejście
 123. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyźmie
 124. Autyzm – wspólna uwaga
 125. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 126. Dlaczego podskakuję
 127. Dezorientacja
 128. Zachowania sterotypowe
 129. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 130. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 131. Kłopoty ze słuchem u chłopców
 132. Nadwrażliwość dziecka z autyzmem
 133. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole
 134. Ograniczona mimika
 135. Świadomość własnego ciała
 136. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyźmie
 137. Mózg można naprawić
 138. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 139. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
 140. Ruch – nawozem dla mózgu
 141. Na czym polega neuroplastyczność mózgu
 142. Myślenie wizualne w ASD
 143. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 144. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 145. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 146. Skupianie uwagi i nikła wiedza naukowców o sensoryce
 147. Autyzm – w szkole masz pod górkę
 148. Zachowania stereotypowe
 149. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 150. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 151. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 152. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 153. Tiki, tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD – rewalidacja
 154. Problemy z diagnozą i z rozróżnianiem ZA i ASD oraz zbyt mocne przywiązanie do wyników testów
 155. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 156. Autyzm – rozpoznać twarz
 157. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 158. Agresja w szkole – cechy ofiary
 159. Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna?
 160. Dlaczego natura leczy nasze dzieci
 161. Autyzm – twarze
 162. Poczucie humoru w ASD – humor
 163. Dojrzewanie, seksualność i autyzm – dojrzewanie
 164. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 165. Być jak skunks
 166. Zerowy poziom empatii
 167. Taktyka męczeństwa
 168. Dziecko – sztuka dialogu
 169. Agresja w autyzmie – agresja
 170. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 171. Groźba: Ucieknę z domu
Reklamy