Reklamy
Reklamy
Reklamy

Stary Rok i Nowy Rok – konspekt do zajęć edukacyjno – terapeutycznych

Konspekt zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy klas 7-8 zespołu edukacyjno-terapeutycznego

Ośrodek tygodniowy: „Czas Świąt Bożego Narodzenia”.
Ośrodek dzienny: „Stary Rok i Nowy Rok”.

Cele zajęć: po zakończonych zajęciach uczeń:
– potrafi zdefiniować czym jest rok,
– zna czas, kiedy kończy się Stary Rok a zaczyna Nowy Rok,
– potrafi wskazać różnice pomiędzy Starym a Nowym Rokiem na podstawie
sylwetki człowieka,
– umie wymienić 12 miesięcy w kolejności,
– zna cyfry rzymskie od I-XII i potrafi je napisać,
– potrafi przyporządkować cyfrę rzymską do danego miesiąca,
– potrafi zaznaczyć na tarczy zegarowej pełne godziny.

W trakcie zajęć uczeń kształci: sprawność w: mówieniu, pisaniu, czytaniu
i liczeniu.

Reklamy

Formy pracy: indywidualna, zespołowa.
Metody pracy: słowne – rozmowa kierowana, poglądowe-pokaz, ćwiczenia praktyczne (praca z indywidualnymi kartami ucznia).
Środki dydaktyczne: tablica obecności, kalendarz ścienny, kalendarz kołowy, ścienny zegar z tarczą, kartki z cyframi rzymskimi, kartki z nazwami miesięcy, kartki z krzyżówką, tekst wiersza, kontury sylwetki człowieka starego- jako Starego Roku, kontury sylwetki człowieka młodego- jako Nowego Roku, ilustracje: stary i młody człowiek, przybory szkolne.

Reklamy

Przebieg ośrodka:

I. Zajęcia wstępne:

1. Przywitanie się z uczniami.
– nauczyciel wita się z dziećmi: „Wszyscy dzisiaj się witamy głośno (cicho, zwyczajnie) cześć wypowiadamy”;
/ w ten sposób wszyscy się witają/
2. Omówienie aktualnych zdarzeń:
– uczniowie opowiadają ciekawe i nurtujące ich zdarzenia- dnia dzisiejszego, wczorajszego; /dzielenie się przeżyciami/
3. Ćwiczenia kalendarzowe i obserwacja pogody:
– nauczyciel ustala z uczniami: dzień, miesiąc, porę roku;
/ uczniowie przypominają sobie kolejność, cykliczność: dni tygodnia, miesięcy, pór roku/
– obserwacja pogody przez okno; / opis stanu pogody/
4. Sprawdzenie obecności; /zaznaczenie znaczkiem/

Reklamy

II. Ukazanie celu pracy:
1. Wykonanie działań matematycznych (odejmowanie pisemne do 100- bez przekroczenia progu dziesiątkowego), ułożenie wyników w kolejności rosnącej, odwrócenie kartek i odczytanie tematu zajęć.
2. Zapis tematu zajęć i notatki o pogodzie do zeszytu.

Przerwa śródlekcyjna
/śniadanie i toaleta własna/

III. Praca poznawcza:
1. Obserwacja dowolna- uczniowie dostają koperty z karteczkami: na jednych zapisane są nazwy 12 miesięcy, na innych cyfry rzymskie od I-XII;
/ oglądają i wymieniają uwagi miedzy sobą/
2. Obserwacja ukierunkowana i przeróbka umysłowa zebranego materiału:
– nauczyciel prosi, aby uczniowie zastanowili się i odpowiedzieli na pytanie:
co to jest rok?; / dążenie do otrzymania odpowiedzi, iż jest to 12 miesięcy/
– uczniowie na polecenie nauczyciela układają w kolejności karteczki
z miesiącami i cyframi rzymskimi;
– nauczyciel pyta uczniów o to, czy wiedzą kiedy kończy się Stary Rok
a zaczyna Nowy Rok?; /dążenie do otrzymania odpowiedzi, iż jest to
31 grudnia o 24 h/
– nauczyciel prosi o podejście do tarczy zegara i odczytanie ustawionej godziny, w kolejności ćwiczy z dziećmi ustawianie i odczytywanie pełnych godzin;
– rozwiązanie krzyżówki świątecznej i odczytanie hasła;
– uczniowie czytają tekst wiersza pt. ”Życzenia Nowego Roku” a następnie analizują treść pod kierunkiem nauczyciela;
– nauczyciel pyta uczniów: czy wiedzą czym różni się Stary Rok od Nowego Roku?; / dążenie do otrzymania odpowiedzi: Stary Rok- zakończył się, Nowy Rok- dopiero się zaczyna, Stary Rok- żegnamy to co dobre i złe, radości
i smutki, Nowy Rok- chcemy żeby był lepszy, oczekujemy spełnienia pragnień i marzeń/

Reklamy

IV. Ekspresja:
1. Ekspresja słowna, nauczyciel pyta uczniów jak można przedstawić rysunkiem rok- Stary i Nowy?. Po chwili ukazuje ilustracje człowieka starego i młodego;
/ dążenie do otrzymania odpowiedzi stary i młody człowiek/
2. Nauczyciel wiesza na tablicy kartony z zarysem dwóch postaci: młodej
i starej. Dzieci dorysowują atrybuty ( chodzi tu o wskazanie na różnice pomiędzy Starym Rokiem, a Nowym Rokiem);
3. Ekspresja plastyczna na temat „Moje marzenie w nowym roku”- technika dowolna.

V. Zajęcia końcowe:
1. Podsumowanie tematu dnia poprzez rozmowę.
2. Ocena pracy uczniów:
– podkreślenie pozytywnych zachowań,
– mobilizowanie mniej aktywnych uczniów,
– nagrodzenie uczniów za całodzienną pracę,
– zwrócenie uwagi na nieprawidłowe zachowania, w kierunku zmiany swojego postępowania.
3. Porządkowanie klasy.
4. Pożegnanie.

Życzenia Nowego Roku

1. Wszystkim życzę uśmiechu:
niech od stycznia po grudzień,
przez dwanaście miesięcy
uśmiechają się ludzie.

2. No a dzieciom?- Ach, dzieciom
życzę z całą ochotą:
w zimie- śniegu jak srebro,
w lecie- piasku jak złoto!

Reklamy

3. W szkole- stopni najlepszych,
w domu- szczęścia najwięcej,
no, i żebyście, dzieci,
miały zdrowe rumieńce!

1. Powiedz czego Nowy Rok życzy wszystkim ludziom?
2. Czego Nowy Rok życzy dzieciom?
3. Wybierz tę zwrotkę wiersza, która ci się najbardziej podoba i przepisz ją do zeszytu.

Cały rok to 12 miesięcy

Styczeń I

Luty II

Marzec III

Kwiecień IV

Maj V

Czerwiec VI

Lipiec VII

Sierpień VIII

Wrzesień IX

Październik X

Listopad XI

Grudzień XII

Prowadzący: Monika Żołyniak

Reklamy

Wierszyk dla dzieci do czytania i do słuchania – Nowy Rok

O północy w każdym domu,
Jak zwyczaje nakazują,
Stary rok żegnają wszyscy,
A nowego oczekują.Już petardy odpalają
I muzyka głośno gra.
Już życzenia swe składają,
Życząc wciąż dobrego dnia.

Nowy Rok przychodzi nocą,
Idzie zawsze równym krokiem.
My corocznie go witamy
I tak mija rok za rokiem.

Każdy z nas jest o rok starszy,
O rok starsze są wspomnienia.
I natura o rok starsza,
O rok starsza nasza Ziemia.

Jolanta Wybieralska, bajkownia.org

Reklamy

Przedstawienie teatrzyku świetlicowego pt.: „Witaj Nowy Roku”

Uczestnicy: Dzieci z klas II-III uczęszczające do świetlicy szkolnej oraz gościnnie

Nowy Rok – uczeń klasy VI.

Czas trwania: 45 minut.

Cele główne:

wpajanie dzieciom tradycji kolędowania,

rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

pobudzanie talentów aktorskich,

ćwiczenie umiejętności opanowania tremy.

Cele operacyjne:

      Po zakończeniu zajęć dzieci:

potrafią zaprezentować przedstawienie pt.: „Witaj Nowy Roku”,

głośno i wyraźnie deklamują opanowany tekst,

wykonują układ taneczny do melodii „Polka Tyrolska”,

znają piosenkę pt. „Przybył Nowy Roczek”,

znają wiele przysłów noworocznych,

dążą do osiągnięcia wspólnego celu,

integrują się w grupie,

potrafią wyrażać własne emocje.

Metody i formy pracy: przedstawienie teatralne, tańce, śpiew, zabawy integracyjne z całą grupą.

Środki dydaktyczne: przedstawienie „Witaj Nowy Roku”, magnetofon, płyta z nagraniami, kurtyna, scenografia chaty wiejskiej, maski, kostiumy, rekwizyty.

Przebieg zajęć

Dzieci śpiewają piosenkę pt. „Przybył Nowy Roczek” słowa – Krzysztof Marzec muzyka – FASOLKI

Życzenia Nowego Roku:

Jestem Nowy Roczek, witajcie Kochani!

Dwanaście miesięcy będę tutaj z Wami.

By szczęścia i zdrowia Wam nie brakowało,

a wszystkie dni mijały słonecznie,

tego życzę serdecznie!

Reklamy

O nowym Roku i Młynarzu Sylwestrze – bajka dla dzieci

       Przysłowia na Nowy Rok przedstawiane przez dzieci:

1.      Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi.

2.      Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.

3.      Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.

4.      Nowy Rok jaki, cały rok taki.

5.                 Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.

6.                 Noworoczna pogoda słońcu w lecie sił doda.

7.                 Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże.

8.                 Dzień sylwestrowy pokaże czas lipcowy.

9.      Gdy na Nowy Rok pluta, za żniwem będzie pokuta,

10.     Gdy Nowy Rok nastąpi z czerwoną zorzą, w tym roku niepogody i wiatry się mnożą.

11.      Gdy Nowy Rok skwar i upał, baran wilka będzie chrupał.

12.      Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy Rok, aby was nie bolała głowa ani bok.

13.      Na święty sylwester mroźno, zapowiedź na zimę mroźną.

14.      Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się zgłosi.

15.      W noc sylwestrową łagodnie, będzie kilka dni pogodnie.

16.      Jak Nowy Rok mglisty, zjedzą kapustę glisty.

17.      Gdzie turoń chodzi, tam się żyto rodzi, a gdzie nie chodzi, tam się nie

rodzi. Gdzie jego stopy, tam staną kopy.

Dzieci rozwiązują zagadki, które przygotował dla nich Nowy Rok:

18.      Bardzo hucznie go witamy, tańczymy i wesoło śpiewamy. (Nowy Rok)

19.      Nowy Rok! Nowy Rok! Słonka będzie więcej! Przywędruje z nim krok w krok     dwanaście … (miesięcy)

20.      Ostatni dzień roku. (Sylwester)

21.      Właśnie ta godzina mówi w środku nocy, że już Nowy Rok wkroczył. (dwunasta)

22.      Z Nowym Rokiem wszyscy sobie ślą nawzajem wiele… (życzeń)

23.      Kolorowe gwiazdeczki błyszczące na niebie, nocą zapraszają na pokaz również Ciebie. (fajerwerki, sztuczne ognie)

24.      Noworocznych wiele życzeń niesie dzieciom mroźny… (styczeń)

25.      Można spotkać tu kaczuszkę i księżniczkę oraz wróżkę, wszyscy pięknie są ubrani,   w takt muzyki mkną po sali. (bal przebierańców)

26.       Nowy Rok krótko przypomina tradycje związane z kolędowaniem.

27.       Zaproszenie na przedstawienie Teatrzyk pt. „Witaj Nowy Roku – na podstawie scenariusza Wiery Badalskiej ze zmianami własnymi.

        

Reklamy

OSOBY: Gospodarz, Gospodyni, trzy córki, Gwiazdor, Kogut, Turoń, Niedźwiedź, Koza, Diablik.

Gospodarz: Kochany Nowy Roku my również przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne przedstawienie. Usiądź proszę i obejrzyj.

KOLĘDNICY

Nowy rok nadchodzi,

Przywitać się godzi,  

Ubrać gałązeczki

l zapalić świeczki.

GOSPODYNI

A na stole kołacz

Postawić – jak słonce,

By pszeniczki nam starczyło

Na wszystkie miesiące

Na ten Nowy Rok.

CÓRKA l

Co to za gwar na ulicy?

CÓRKA II

Brzmi wesoła nuta…

CÓRKA III

Idą, Idą kolędnicy,

Zaraz będą tutaj!

(śpiew przy muzyce „Arki Noego” – Przybieżeli do Betlejem pasterze)

CHÓR

Na zegarze dwunasta,

Już nam Nowy Rok nastał!

Hej, hej! Nowy Rok!

Otwierajcie – a żywo

Wieść niesiemy szczęśliwą!

Hej, hej! Nowy Rok!

KOGUT

Kukuryku!

GWIAZDOR

Przyszliśmy tu do was

Z gwiazdą promienistą.

Zdrowia winszujemy

Kłaniamy się nisko.

NIEDŹWIEDŹ

Przywitajmy gospodarzy,

Niechże im się w polu darzy.

Pszenica po pas,

A żyto ja k las!

DIABLIK

l świńskie nóżki!

l na wierzbie gruszki!

Hi hi hi! Hi hi hi!

GWIAZDOR

A będziesz ty cicho

Utrapione licho!

KOGUT

Kukuryku!

GWIAZDOR

Przyszliśmy tu do was

Z tańcami, śpiewami.

Chcemy, żeby wszyscy

Bawili się z nami.

Bo to Nowy Rok nadchodzi,

Bo to Nowy Rok!

GWIAZDOR

Drodzy Gospodarze,

Siadajcie na ławie,

To wam wszystkich tutaj

Za chwilę przedstawię.

Ukłoń się Turoniu.

TUROŃ

Jestem Turoń,

Jak Turoń zębami kłapnie,

Uciekajcie, panienki.

Bo którą złapię!

Złapałem! Złapałem!

Nie puszczę teraz!

Aż dostanę wykupne –

Skibeczkę sera!

GOSPODYNI

Masz tu sera skibeczkę,

Ale oddaj córeczkę!

KOGUT

Kukuryku!

Reklamy

GWIAZDOR

A to niedźwiedź.

Na śniadanie zjada miodu beczkę!

Pokłońże się nisko paniom

l zatańcz poleczkę,

Bo to niedźwiedź tresowany –

Jak zagrają- rusza w tany!

Muzyka!!!

(cicho melodia „Polka”)

GWIAZDOR

No, Niedźwiedziu,

Cóż nie brykasz?

Przecież polkę gra muzyka!

NIEDŹWIEDŹ

Jestem Niedźwiedź tresowany.

Nisko się kłaniam,

Ale tańczyć nie mogę,

Bo nie jadłem śniadania.

Bardzo lubię słodki placek,

Jak mi dacie – to poskaczę!

GOSPODYNI

Masz tu placka kawał,

Z wierzchu lukrowany,

Tylko nie psuj nam zabawy!

CÓRKA l

Zatańcz mój kochany!

CÓRKA II

My też chętnie z tobą zatańczymy!

GWIAZDOR

Muzyka!!!    (układ taneczny do melodii „Polka Tyrolska” – w „Tańce

dla dzieci” Andrzeja Stadnickiego)

KOGUT

Tańczy niedźwiedź: lewa – prawa,

Jaki chwat! Co za chwat!

Niedźwiedziowi bijcie brawa,

Będzie rad! Będzie rad!

DIABLIK

Ale ja go nie pochwalę.

Nie podoba mi się wcale!

WSZYSCY

O! Ooo!

DIABLIK

Jestem Diablik z piekła rodem,

Co każdemu wchodzę w szkodę.

Wszędzie się wcisnę,

Psocę, gdzie mogę,

Dam w bok kuksańca, podstawię nogę.

Leniuchom w ucho szepnę:

„dwa i dwa to sześć!”

i znikam -umykam.

Do widzenia!

Cześć!

Oj! Oj! Oj!

Coś mnie trzyma!

Chcę uciekać – siły nie mam!

GWIAZDOR

Czegóż piszczy ten niecnota?

Ruszaj w swoją stronę!

DIABLIK

Aj! Nie mogę,

Bo mi niedźwiedź

Przydeptał ogonek!

Taki ładny – z pomponikiem!

Puść go puść mój panie.

Sto dukatów zapłaciłem

za samo czesanie.

NIEDŹWIEDŹ

Nie puszczę cię!

DIABLIK

A dlaczego?

Reklamy

NIEDŹWIEDŹ

Boś ty wielkie nic dobrego!

DIABLIK

Puść!

NIEDŹWIEDŹ

Nie puszczę!

DIABLIK

Szarpnę!

NIEDŹWIEDŹ

Szarp!

DIABLIK

Mój pomponik! O, mój skarb!

Caluteńki potargany!

Patrzcie – w jakim stanie!

Sto dukatów zapłaciłem

Za samo czesanie!

Ojojojoj!

KOZA

Jestem mądra Koza

I nie byle jaka,

Mam czerwone buty,

Tańczę krakowiaka. (cicho melodia „Krakowiak”)

Oj, tańczyłam, tańczyłam,

Zgubiłam podkówkę.

Daj mi, panie Gospodarzu,

Za taniec złotówkę.

GOSPODARZ

Masz tu. Kozo, i dwa złote,

Zatańcz, jeśli masz ochotę.

Reklamy

KOZA

Do tańca Koza powiedzie, powiedzie,

NIEDŹWIEDŹ

W pierwszą parę pójdzie

Z Niedźwiedziem, z Niedźwiedziem.

WSZYSCY

My za Kozą parami, parami

Nowy Roczek powitamy tańcami.

Wszystkich gości do zabawy zapraszamy.

Wspólne tańce i zabawy integracyjne przy muzyce:Walczyk Pociąg Labada i inne.

Zakończenie.

KOLĘDNICY

Za kolędę dziękujemy,

Zdrowia, szczęścia winszujemy

Byście radzi, zdrowi byli,

Długo i szczęśliwie żyli!

Na ten Nowy Rok! Na ten Nowy Rok!

Nowy Rok

W tym wpisie znajdziesz linki, dzięki którym stworzysz kompletne, ciekawe zajęcia dla przedszkolaków o tematyce związanej z żegnaniem Starego i witaniem Nowego Roku.

Opowiadania i wierszyki

 1. https://finetka.wordpress.com/2011/01/01/bajka-o-starym-i-nowym-roku-ludwik-jerzy-kern/ – wiersz „Bajka o Starym i Nowym Roku”
 2. https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/co-to-jest-rok/ – wiersz „Co to jest rok?”
 3. http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7974 – wiersz „Rok”
 4. http://pnr5.przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/wiersze,nowy-rok,2039 – wiersz „Nowy Rok”
 5. http://pnr5.przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/wiersze,idzie-nowy-rok,3 – wiersz „Idzie Nowy Rok”
 6. https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/4-pory-roku/ – wiersz „4 pory roku”
 7. http://biblioteka.kijowski.pl/zawistowski%20wladyslaw/pory%20roku.pdf – wiersz „Jak pory roku grają w berka”
 8. https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/pory-roku-miesiace/ – wiersz „Pory roku i miesiące”
 9. http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=wie_56_00193&k=k0203&d=wie – wiersz „Miesiące”
 10. http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Miesiace.htm – zbiór wierszy o miesiącach m.in. „Kalendarz pełen radości”, „Styczeń”, „Luty”, „W marcu”, „Kwiecień”, „Majowy wiatr” itp.
 11. https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/nami-nowy-dzien/ – wiersz „Przed nami nowy ty-dzień”
 12. http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_t05.html – wiersz „Tydzień”
 13. https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/tydzien-moj-przyjaciel/ – wiersz „Tydzień – mój przyjaciel”
 14. http://puchaczmalucha.blogspot.com/2017/05/jak-biedronka-zgubia-kropki.html – wiersz „Jak biedronka zgubiła kropki”
 15. http://www.pse.edu.pl/grupy/puchatki/wiersze-i-piosenki-2016-2017/co-robi-zim-dni-tygodnia-teresa-fiutowska – wiersz „Co robią zimą dni tygodnia?”
 16. http://wierszykidladzieci.pl/cymerman/zegar.php – wiersz „Zegar”
 17. https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/zegarowy-czas/ – wiersz „Zegarowy czas”
 18. http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=wie_56_00064&k=k0203&d=wie – wiersz „Różne zegary”
 19. https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/sylwester/ – wiersz „Sylwester”
 20. http://pnr5.przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/wiersze,w-sylwestrowa-mrozna-noc,2037 – wiersz „W sylwestrową mroźną noc”
 21. https://mariuszhan.pl/o-nowym-roku-i-mlynarzu-sylwestrze/ – opowiadanie „O Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze”
 22. http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=opo_56_00029&k=k0203&d=opo – opowiadanie „Grudzień”
 23. http://bibliotekazsw.jcom.pl/images/pliki/O_dwunastu_miesiacach.pdf?i=2 – baśń „O dwunastu miesiącach”
 24. http://zanotowane.pl/36/2499/bajka,o,dniach,tygodnia,janczarski,kopia.php – opowiadanie „Bajka o dniach tygodnia”
Reklamy

Piosenki

 1. https://www.youtube.com/watch?v=1Kad1IWGNG4 – Przybył Nowy Roczek
 2. https://www.youtube.com/watch?v=4zjESLcMzZ0&ab – Wiwat Nowy Rok!
 3. https://www.youtube.com/watch?v=zIiJ4m8im0k – Cztery pory roku
 4. https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw – 4 pory roku
 5. https://www.youtube.com/watch?v=pptRuejoWOY – 4 pory roku – deszcz, śnieg, wiatr, słońce
 6. https://www.youtube.com/watch?v=ee5TOtBH92M – Cztery pory roku – wiosna, lato, jesień, zima
 7. https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk – To są nasze roku miesiące
 8. https://www.youtube.com/watch?v=wGIO7khAcsk – Tydzień ma 7 dni – Miś i Margolcia
 9. https://www.youtube.com/watch?v=b2304tGXNBg – Di tygodnia
 10. https://www.youtube.com/watch?v=Sup4e3NNT0E – Siedem dni tygodnia
 11. https://www.youtube.com/watch?v=EQdGiH4v1i4 – Zegar
 12. https://www.youtube.com/watch?v=nTu-LaKrIoU – Zegar
 13. https://www.youtube.com/watch?v=csU5Kwvct0E – Piosenka o zegarze

źródło: przedszkouczek.pl

Reklamy

Pomysły do IPET

Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: