Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych dla II etapu nauczania JĘZYK POLSKI Kierowanie poleceń bezpośrednio do dziecka - krótko i konkretnie.Stwarzanie sytuacji pobudzających ucznia do samorzutnych, swobodnych, ukierunkowanych wypowiedzi na temat dowolny lub określony.Odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego lub do wiedzy … Czytaj dalej Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u

Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych - język polski dla klas IV-VI - wybrane fragmenty IPET-u Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z przepisów prawa oświatowego Cele edukacyjne główne i operacyjne wynikające z niepełnosprawności/zaburzenia (na cały etap edukacyjny zgodnie z realizowanymi programami nauczania): indywidualizacja nauczania;dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i umysłowych ucznia. Cele terapeutyczne: wykorzystanie ćwiczeń terapeutycznych … Czytaj dalej Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych – język polski dla klas IV-VI do IPET-u