Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu realizowany w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły, opracowany pod kątem specyficznych potrzeb ucznia wynikających z badań, obserwacji i zaleceń terapeutycznych
Praca z tekstem
Cele terapeutyczne:
 • „wdrażanie ucznia do samorzutnych, swobodnych wypowiedzi na temat dowolny lub określony w oparciu o własne doświadczenia, historyjki obrazkowe i ilustracje;
 • wzbogacanie słownictwa czynnego dziecka;
 • kształcenie świadomości fonologicznej, a co za tym idzie – umiejętności różnicowania i wyodrębniania głosek, tworzenia i rozumienia rymów, manipulowania fonemami i sylabami (usuwania, dodawania), pamięci słuchowej, połączeń logiczno-gramatycznych;
 • ćwiczenia sfery metafonologicznej (manipulowanie głoskami i sylabami, tworzenie nowych słów poprzez przestawianie głosek i sylab, dodanie lub odrzucenie sylaby);
 • ćwiczenie sfery metasyntaktycznej (odszyfrowanie wypowiadanego zdania, w którym w poszczególnych słowach brak pierwszej głoski, tworzenie zdań poprawnych pod względem językowym i ortograficznym).
Symptomy wskazujące na występowanie trudności w pracy z tekstem
 • Trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w długich tekstach.
 • Niedokładne rozumienie określeń słownych i mylenie znaczeń wyrazów o podobnym brzmieniu.
 • Problemy z wytwarzaniem jasnych wyobrażeń związanych z czytanym tekstem.
 • Wolne tempo czytania, niski poziom rozumienia czytanego tekstu.
Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających  umiejętność pracy z tekstem

Wyszukiwanie:

 • wyrazów do obrazków;
 • wybranych liter w czytnikach, czasopismach, książkach;
 • sylab w wyrazach i tekstach;
 • wskazanego wyrazu w zdaniach, w dłuższym tekście;
 • zdań, które mogą być tytułem do ilustracji;
 • zdań i urywków związanych z ilustracją zamieszczoną w czytance;
 • konkretnych zdań w tekście, na przykład ze słowem „kot”, o domkach itd.;
 • imion, nazw miast, imion dzieci, zabawek;
 • odpowiedzi na pytania;
 • prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych;
 • fragmentów, które można zilustrować;
 • urywków mających formę opowiadania dialogu, opisu.

Udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania zapisane na tablicy.

Posługiwanie się fragmentami tekstu jako uzasadnieniem odpowiedzi ustnej.

Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych miedzy wydarzeniami.

Konstruowanie krótkich, kilku zdaniowych wypowiedzi na podstawie historyjek obrazkowych lub wysłuchanych utworów literackich.

Nadawanie tytułów ilustracjom historyjki obrazkowej.

Opowiadanie treści historyjek obrazkowych lub utworów literackich z pomocą pytań naprowadzających nauczyciela.

Porządkowanie zdań:

 • opisujących akcję historyjki obrazkowej;
 • bez ilustracji.

Recytowanie krótkich wierszyków, życzeń z okazji różnych świąt i uroczystości.

Układanie pytań i odpowiedzi do przeczytanych tekstów.

Ustalanie kolejności wydarzeń w opowiadaniach i historyjkach obrazkowych.

Wyodrębnianie postaci pierwszo- i drugoplanowych występujących w utworze literackim, czasu i miejsca akcji.

Wypowiadanie się:

 • spontaniczne, samodzielne;
 • na dowolny lub określony temat;
 • na temat historyjek obrazkowych, wysłuchanych tekstów literackich, filmów.

Wyszukiwanie w tekstach fragmentów dotyczących określonego tematu.

Zadawanie różnorodnych pytań, udzielanie sensownych odpowiedzi” (Naprawa, Tanajewska, Mach, Szczepańska, 2017).

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, C. Mach, K. Szczepańska: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych…”, HARMONIA, Gdańsk 2013

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s