Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja