Reklamy
Reklamy
Reklamy

Intensyfikacja ćwiczeń manualnych w programach zajęć kompensacyjno-korekcyjnych jest wstępem do ćwiczeń w pisaniu i mówieniu dla klas I-III

Ćwiczenia w pisaniu i mówieniu:

cele operacyjne i treści:

Dialog:

 • Wskazywanie dialogu w tekście literackim.
 • Uzupełnianie brakującego fragmentu dialogu.
 • Zapisywanie krótkiego dialogu.
 • Tworzenie krótkich wypowiedzi z użyciem dialogu.

Instrukcja, przepis:

 • Wykonywanie poleceń zgodnie z instrukcją.
 • Redagowanie przepisu na wybraną potrawę według podanego planu.

Ogłoszenie:

 • Posługiwanie się skrótami wyrazowymi.
 • Układanie zwięzłej i jednoznacznej treści ogłoszenia.

List, kartka pocztowa:

 • Rozróżnianie nadawcy i adresata.
 • Adresowanie listu lub kartki pocztowej.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Stosowanie reguł kompozycji listu.
 • Wykorzystywanie skrótów wyrazowych stosowanych w korespondencji.
 • Układanie krótkiego listu do kolegi, koleżanki.

Plan:

 • Porządkowanie punktów planu według kolejności wydarzeń.
 • Układanie planu w formie zdań lub ich równoważników.
 • Redagowanie planu ramowego do krótkiego tekstu literackiego.

Opis postaci:

 • Dostrzeganie różnic między opisem postaci a opisem przedmiotu.
 • Wypowiadanie się na temat postaci literackiej, jej zachowania i działania.
 • Nazwanie cech wyglądu i osobowości bohatera.
 • Wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań bohaterów.
 • Opisywanie postaci literackiej lub rzeczywistej z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa.

Opis przedmiotu, zwierzęcia

 • Tworzenie słowniczka tematycznego związanego z dokonywanym opisem.
 • Opisywanie przedmiotów, zwierząt z wykorzystaniem słowniczka tematycznego oraz ułożonego planu.
 • Układanie kilku zdaniowego opisu na podstawie bezpośredniej lub pośredniej obserwacji.

Opowiadanie:

 • Opowiadanie poznanego utworu literackiego lub jego fragmentów.
 • Komponowanie dalszego ciągu opowiadania.
 • Pisanie opowiadania według podanego planu.
 • Redagowanie krótkiego opowiadania (swobodnego tekstu) na dowolny temat.
 • Tworzenie opowiadania na podstawie tekstów literackich, oglądanych filmów, słuchanych audycji radiowych.
 • Wyodrębnianie akapitami poszczególnych części opowiadania.

Pisma użytkowe (zaproszenia, życzenia):

 • Redagowanie zaproszenia (stosowanie prawidłowego układu graficznego).
 • Redagowanie życzeń okolicznościowych.
 • Redagowanie krótkich życzeń skierowanych do kolegi lub koleżanki.

Sprawozdanie:

 • Składanie ustnego sprawozdania z wykonanej pracy.
 • Uczestniczenie w zbiorowym układaniu sprawozdania (Naprawa, Tanajewska, Kołodziejska, 2014).

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, D. Kółpdziejska: „Ja też to potrafię…”, HARMONIA, Gdańsk 2014

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: