Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności w stosowaniu zasad i reguł ortograficznych jest częścią planu działań wspierających ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu spowodowanymi zaburzeniami fragmentarycznych deficytów rozwojowych, realizowany w ramach zajęć terapii pedagogicznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły dla klas IV-VI

Zasady i reguły ortograficzne

Cele terapeutyczne:

Wdrażanie do stosowania czujności ortograficznej i wykorzystania poznanych zasad w praktyce.

Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności w stosowaniu zasad i reguł ortograficznych

Cele operacyjne:

Przestrzeganie elementarnych zasad ortografii i interpunkcji

1.Treści szczegółowe:

 • Ćwiczenia w rozpoczynaniu zdania wielką literą i kończeniu go kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem.
 • Korzystanie ze słownika ortograficznego.
 • Opracowanie pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi  i zmiękczeniami ([b’], [p’], [f’], [k’], [g’]) , „rz” po spółgłoskach, „ż”, „ó”,  wymiennym i niewymiennym, „h” i „ch”.

Pisanie:

 • utrwalonych wyrazów z „rz” wymiennym i niewymiennym;
 • liczebników typu: dziewięć, dziewiętnaście, sześćdziesiąt;
 • z pamięci i ze słuchu zdań, wyrazów, krótkich tekstów.

Przepisywanie wyrazów i krótkich zdań ze zwróceniem uwagi na poprawność ortograficzną.

Poznawanie, utrwalanie stosowanie zasad pisowni:

 • wielką literą imion, nazwisk, nazw miast, ulic, nazw geograficznych, zwrotów grzecznościowych w korespondencji, tytułów;
 • wyrazów z „ó” i „rz” wymiennym i niewymiennym;
 • wybranych skrótów;
 • zakończeń: – ów, – ówna, -un, – unek, – uje;
 • partykuły „by” z czasownikami;
 • partykuły „nie” z różnymi częściami mowy;
 • znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, pytajnika, wykrzyknika.

Używanie przecinka, na przykład przy wyliczeniach.

Zapisywanie:

 • dwuznaków: „dz”, „dź”, „dż”, „ch”, „rz”, „sz”, „cz”;
 • sylab i wyrazów z „dź”, „dzi”, „dż”;
 • opracowanych wcześniej wyrazów ze spółgłoskami miękkimi;
 • samogłosek miękkich za pomocą znaku diakrytycznego lub litery „i”.

Przenoszenie części wyrazów w związku z ich podziałem na sylaby.

Dzielenie (przenoszenie) wyrazów.

Uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach.

Pisanie ze słuchu.

Stosowanie wybranych skrótów.

Układanie wyrazów z rozsypanek literowych i sylabowych.

Zapisywanie zdań ułożonych z rozsypanek wyrazowych.

Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania.

Uzupełnianie tekstu lukami.

2. Treści szczegółowe:

Pisanie z pamięci i ze słuchu

 • Pisanie ze słuchu i z pamięci krótkich tekstów z wykorzystaniem uprzednio wprowadzonych wyrazów (Naprawa, Tanajewska, Szczepańska, 2013).

#ortografia#kompensacja#IPET”rewalidacja

 

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, K. Szczepańska: „Otwórz się na świat Programy dla uczniów drugiego etapu nauczania…”, HARMONIA, Gdańsk 2013

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s