Reklamy
Reklamy
Reklamy

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystępują do egzaminu ósmoklasisty w swojej szkole zgodnie z ogólnym harmonogramem i według, obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj jest nim dyrektor szkoły). Związane z tym działania najczęściej jednak spoczywają na pedagogu szkolnym.

Dokumenty, na podstawie których przysługuje dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminów.

Grupy uczniów, którym przysługuje dostosowaniePodstawa (dokument)
Uczniowie:
słabosłyszący i niesłyszący;
słabowidzący i niewidomi;
z niepełnosprawnością ruchową;
z afazją;
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim;
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Uczniowie:
z czasową niepełnosprawnością rąk;
chorzy lub niesprawni czasowo.
Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.
Uczniowie:
którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;
cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
Pozytywna opinia rady pedagogicznej.
Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej.Pozytywna opinia rady pedagogicznej lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Uczniowie z chorobami przewlekłymi.Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek:

  • nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia;
  • rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej – zachowuje ona swoją ważność na egzaminach na kolejnych etapach edukacyjnych.

Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazywanych corocznie w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

źródło: K. Słupek, Uczniowie ze specjalnymi potrzebami…, Harmonia Universalis, Gdańsk 2018

Reklamy
Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: