Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, SPD, IPET, edukacja specjalna, rewalidacja, umiejętności społeczne, zaburzenia integracji sensorycznej SI, emocje, komunikacja, asystent, scenariusze zabaw

Tag

#klasa

Organizacja przestrzeni i wyposażenie w klasie

Niestety mały mamy wpływ na wielkość przestrzeni klasowych. Musimy dostosować się do wielu ograniczeń łącznie z przeładowaniem. Jednak możemy zrobić dość dużo, żeby klasa wykorzystywana była z myślą o skutecznej nauce

Continue reading „Organizacja przestrzeni i wyposażenie w klasie”

Reklamy

Strategie nauki w klasie

Strategie wspólnej nauki

Prawdopodobnie często korzystasz z nich w klasie. Jest to dobry sposób, by zachęcić dzieci do współdziałania. Doskonałym modelem jest zwłaszcza myślenie w parach. Stosując go, łączymy uczniów w pary, wspólnie biorące udział w dyskusji. Zadając pytanie, powiedz Continue reading „Strategie nauki w klasie”

Reklamy

Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu

Wiele dzieci z autyzmem uczy się wzrokowo

Wzrokowo

„Pamiętaj, że wiele z tych dzieci uczy się wzrokowo. Każde wzrokowe ogniwo może uczniowi pomóc. Dostępne jest wiele książek na temat strategii wzrokowych i wzrokowych organizatorów informacji do zastosowania w klasie. Continue reading „Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu”

Reklamy

Blog na WordPress.com.

Up ↑