Przeskocz do treści

Tag: #pedagogika

Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie

Egzaminy całkowicie wykraczają poza szkolną rutynę. Odbywają się w innych pomieszczeniach, w których ustawienie mebli jest również odmienne od tego, co uczniowie przywykli widzieć w swoich salach lekcyjnych, a wszystko […]

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik

Wzór arkusza do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Data opracowania ………………………. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA (podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego) Imię i nazwisko ucznia: …………………………………. Klasa: […]

IPET – najczęstsze pytania

IPET w pytaniach i odpowiedziach Kto opracowuje IPET? Zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Kto koordynuje pracę zespołu? – Wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń, lub– wyznaczony przez dyrektora szkołynauczyciel […]

Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem

To czy uczeń z autyzmem daje sobie radę w szkole publicznej, zależy przede wszystkim od nastawienia dyrektora i nauczycieli. Zaangażowany, cierpliwy i wyrozumiały nauczyciel może wspomóc ucznia z autyzmem w […]