Egzaminy całkowicie wykraczają poza szkolną rutynę. Odbywają się w innych pomieszczeniach, w których ustawienie mebli jest również odmienne od tego, co uczniowie przywykli widzieć w swoich salach lekcyjnych, a wszystko nadzorują osoby najczęściej nieznane…

Arkusze i pytania egzaminacyjne nie są ujawniane wcześniej, zdający zaś mają ograniczony czas na wykonanie zadań. Jeśli postaramy się zmniejszyć presję przed egzaminem lub w jego trakcie, będziemy mieli pewność, że podopieczni z problemami edukacyjnymi pracują na miarę swoich możliwości.

Czas spędzony na przygotowaniu ucznia do egzaminu zwłaszcza jego aspektu organizacyjnego – jest czasem dobrze wykorzystanym, ponieważ znacząco redukuje poziom lęku i stresu.

Najpierw nauczyciel bądź specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rodzic ucznia bądź też pełnoletni uczeń składa wniosek do rady pedagogicznej o wydanie opinii na temat udzielenia wsparcia i zapewnienia udogodnień dla ucznia ze spektrum autyzmu podczas egzaminu. Specjalne warunki egzaminacyjne mogą zostać spełnione np. przez obecność na egzaminie nauczyciela wspomagającego lub specjalisty wspierającego ucznia w czytaniu i pisaniu, zapewnienie uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, ustalenie zasad oceniania rozwiązań zadań lub przedłużenie czasu egzaminu. O sposobach dostosowania warunków egzaminacyjnych i formie egzaminu należy odpowiednio wcześniej powiadomić ucznia i jego rodziców. Jeśli osoby zdające egzamin zaczną opuszczać salę, zanim uczeń z autyzmem zakończy swoją pracę, może to wywołać u niego zdenerwowanie i rozkojarzenie. Musi być więc przygotowany na taką ewentualność. Jeśli łatwo się dekoncentruje lub przeszkadza innym, prawdopodobnie będzie trzeba przydzielić mu osobną salę.

Zwróćcie uwagę również na następujące kwestie:

  • Dopilnujcie, by uczeń obejrzał salę, zanim rozpocznie się egzamin.
  • Przygotujcie klarowna listę z informacjami o warunkach egzaminu i zasadach, według których jest przeprowadzany.
  • Zidentyfikujcie wszelkie potencjalne dystraktory lub trudności sensoryczne i postarajcie się je usunąć.
  • Jeśli to możliwe, a także celowe, przydzielcie uczniowi to samo miejsce na każdym egzaminie.
  • Sprawdźcie, czy krzesła i ławki są stabilne i czyste.
  • Upewnijcie się, że w sali jest widoczny zegar (najlepiej wyświetlaczem cyfrowym, a nie ze wskazówkami).
  • Jeśli to możliwe, niech osoba znana uczniowi pozostanie z nim w sali lub przedstawi go komisji egzaminacyjnej.

Wskazówka dla nauczyciela

Dopilnujcie, by personel nadzorujący egzamin otrzymał informacje dotyczące potrzeb, uprawnień i strategii wspomagania uczniów z ASD. Pamiętajcie, że osoby autystyczne mogą ukrywać swoje lęki i nie dzielić się z nimi z grupą rówieśniczą. Jeśli w czasie przygotowań do egzaminów zauważycie u nich zmiany w zachowaniu lub zwiększony poziom lęku, porozmawiajcie z rodzicami i udzielcie wsparcia (Bullock, 2018).

źródło: C. Bullock, 100 pomysłów dla nauczycieli…, Harmonia Universalis, Gdańsk 2018

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s