Reklamy
Reklamy
kingfisher.page
Reklamy

Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych (II etap edukacyjny)

#autyzm#za#asdipokrewne#niepełnosprawnośćintelektualnawstopniulekkim

PRZYRODA/BIOLOGIA
  • stosowanie prostych poleceń ustnych do ćwiczeń, zadań. Upewnianie się, czy zostały dobrze zrozumiane, w razie potrzeby dodatkowe wyjaśnianie.
  • Uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem; sprawdzanie rozumienia treści zadań i poleceń, w razie potrzeby udzielanie odpowiedniej pomocy.
  • Zwiększanie czasu na wypowiedź ustną, niewywoływanie ucznia do natychmiastowej wypowiedzi dodatkowy czas na zastanowienie), gdyż może on mieć trudności z szybkim przypominaniem sobie nazw, reguł, definicji (można dyskretnie ukierunkować).
  • Pomoc podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie poprzez pytania pomocnicze.
  • Niewskazane nagłe wywoływanie do odpowiedzi, szczególnie z dawnych partii materiału.

Aktywne wykorzystywanie metodyki działań biologicznych poprzez:

  • planowanie, przeprowadzanie, dokumentowanie obserwacji i prostych doświadczeń biologicznych;
  • przeprowadzanie obserwacji mikroskopowych preparatów świeżych i trwałych.

Poznawanie przyrody swojego regionu, ojczyzny i przyrody świata.

Uwzględnianie zasady stopniowania trudności poprzez przechodzenie od tego, co bliskie (poznawanie najbliższego otoczenia dziecka), do tego, co dalekie (poznawanie innych regionów Polski).

Wskazanie treści niezbędnych do opanowania.

Uczenie się przyrody przez stosowanie różnorodnych form bezpośredniego kontaktu z przyrodą:

  • wycieczki bliższe i dalsze do poznanych ekosystemów: sad, ogród, pole, łąka, las, jezioro, rzeka, staw;
  • wycieczki krajoznawcze w celu poznania przyrody ojczystej.
  • Stosowanie metod poszukujących, obserwacyjnych, badawczych (Naprawa, Tanajewska, Mach, Szczepańska, 2017)

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, C. Mach, Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb…” HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2013

Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: