Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty

Drugi etap nauczania

#autyzmipokrewne#niepełnosprawnośćintelektualna#innetrudnościwnauce

Fizyka

Trudności z:

 • rozwiązywaniem bardziej złożonych zadań;
 • pamięciowym przyswajaniem lub odtwarzaniem wyuczonych treści (na przykład zasad, praw, skomplikowanych wzorów);
 • rozumieniem reguł, definicji, praw, zjawisk.

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych

 • Stosowanie krótkich, zrozumiałych instrukcji w czasie wykonywania różnych poleceń, ćwiczeń, zadań.
 • Ukierunkowanie, naprowadzanie ucznia na właściwy tok myślenia podczas przekształcania wzorów, zamiany jednostek fizycznych.
 • Wykorzystanie różnorodnych doświadczeń fizycznych, które w sposób poglądowy umożliwią dziecku zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych.
 • Umożliwienie uczniowi odtwarzania swoimi słowami treści reguł, definicji i doświadczeń.
 • Dążenie do tego, by dziecko nie uczyło się encyklopedycznego, mechanicznego odtwarzania wiedzy z pamięci bez zrozumienia.

Staranne wyjaśnianie definicji i reguł.

Przypominanie i utrwalanie zdobytej wiedzy:

 • w początkowej i końcowej części zajęć edukacyjnych;
 • w czasie lekcji powtórzeniowych;
 • po przeprowadzonych kartkówkach, sprawdzianach, testach w celu uzupełnienia wiadomości.

Zasady nauczania i oceniania

 • Dłuższe utrwalanie materiału sprawiającego trudności, dzielenie go na mniejsze części.
 • Rozłożenie w czasie nauki definicji, reguł, wzorów, wielkości fizycznych.
 • Podkreślanie markerem wiadomości przeznaczonych do zapamiętania.
 • Wydłużenie czasu przeznaczonego na pracę samodzielną, indywidualną, na sprawdziany, kartkówki, testy.
 • Podchodzenie do ucznia w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z poleceniem.
 • Wspólne z uczniem rozwiązywanie ćwiczeń zawartych w kartach pracy.
 • Dostosowanie poziomu trudności zadań zawartych w kartach pracy, sprawdzianach, testach oraz pracach domowych do indywidualnych możliwości ucznia (zmniejszenie liczby zadań trudniejszych z poziomu podstawowego na koszt zadań z poziomu treści koniecznych).
 • Systematyczne częste utrwalanie pojęć i zdobytych na zajęciach wiadomości.
 • Udostępnianie uczniowi gotowych wzorów podczas rozwiązywania zadań tekstowych.
 • Ocenianie poprawności toku rozumowania i właściwego wyniku, a nie poprawności zapisu.
 • Nieocenianie trudności z odczytywaniem tabelek i wykresów.
 • Zapisywanie przez nauczyciela lub ucznia krótkich notatek z lekcji.
 • Zadawanie do domu zadań podobnych do rozwiązywanych na zajęciach.
 • Wykorzystywanie tego typu zadań jako formy utrwalenia, powtórzenia wiadomości na sprawdzianach i kartkówkach (J. Stec).

źródło: J. Stec: „Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami…” doradcadyrektora.pl

 

 

 

 

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s