Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych PERCEPCJA SŁUCHOWA Cele terapeutyczne: kompensowanie, korygowanie deficytów w zakresie percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego, fonologicznego i fizjologicznego;uprawianie percepcji słuchowej;rozwijanie słuchu fonemowego, fonetycznego, fonematycznego;wdrażanie do różnicowania dźwięków mowy ludzkiej;doskonalenie analizy i syntezy … Czytaj dalej Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń

Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty Język obcy nowożytny - angielski, niemiecki Zakres trudności: Słuchanie i mówienie Symptomy zaburzeń: Trudności: z rozumieniem tekstu czytanego lub odtwarzanego z nagrania;ze swobodnym wypowiadaniem się na określony temat;z analizą słuchową wyrazów w zdaniach;z … Czytaj dalej Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty Drugi etap nauczania #autyzmipokrewne#niepełnosprawnośćintelektualna#innetrudnościwnauce Fizyka Trudności z: rozwiązywaniem bardziej złożonych zadań;pamięciowym przyswajaniem lub odtwarzaniem wyuczonych treści (na przykład zasad, praw, skomplikowanych wzorów);rozumieniem reguł, definicji, praw, zjawisk. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych Stosowanie krótkich, … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka