Uczeń przewlekle chory – Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Zgodnie z definicją przyjętą przez Amerykańską Komisję ds. Chorób Przewlekłych - za przewlekłe uznaje się takie zaburzenia lub odchylenia od normy, które posiadają jedną lub więcej następujących cech charakterystycznych: mają długotrwały lub trwały charakter;ich etiologia, przebieg i leczenie nie są jednoznaczne określone, pozostawiają po przejściu dysfunkcję lub niepełnosprawność;wymagają specjalistycznego postępowania rehabilitacyjnego, nadzoru, obserwacji lub opieki. … Czytaj dalej Uczeń przewlekle chory – Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem

Afazja to zaburzenie polegające na trudnościach w rozumieniu mowy albo wyrażaniu myśli – pomimo prawidłowej budowy oralno-motorycznej aparatu mowy – to z kolei przekłada się na problemy z pisaniem i z czytaniem… „Generalnie można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje afazji: afazję ruchową (motoryczną);afazję czuciową (sensoryczną). Istnieją inne sposoby kategoryzacji afazji, jednak pod kątem pragmatyki pracy nauczyciela … Czytaj dalej Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem

Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów realizowanych w ramach zajęć z podziałem na poszczególne edukacje znajdują się w zakładce DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH (autyzmwszkole.com). W zakładce AUTYZM/ZA/ASD, opisane są symptomy i trudności, w innych, takich jak; POMYSŁY DO IPET oraz REWALIDACJA: ćwiczenia, gry i zabawy związane z trudnościami w szkole, a … Czytaj dalej Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem

Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty Język obcy nowożytny - angielski, niemiecki Zakres trudności: Słuchanie i mówienie Symptomy zaburzeń: Trudności: z rozumieniem tekstu czytanego lub odtwarzanego z nagrania;ze swobodnym wypowiadaniem się na określony temat;z analizą słuchową wyrazów w zdaniach;z … Czytaj dalej Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty Drugi etap nauczania #autyzmipokrewne#niepełnosprawnośćintelektualna#innetrudnościwnauce Fizyka Trudności z: rozwiązywaniem bardziej złożonych zadań;pamięciowym przyswajaniem lub odtwarzaniem wyuczonych treści (na przykład zasad, praw, skomplikowanych wzorów);rozumieniem reguł, definicji, praw, zjawisk. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych Stosowanie krótkich, … Czytaj dalej Dostosowanie wymagań edukacyjnych – fizyka