Chemia – dostosowanie wymagań w ramach prowadzonych zadań edukacyjnych

Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu drugiego etapu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: CHEMIA Dostosowanie poziomu trudności zadań szkolnych i domowych do indywidualnych możliwości ucznia. Uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem; sprawdzanie rozumienia treści zadań i poleceń, w razie potrzeby udzielanie … Czytaj dalej Chemia – dostosowanie wymagań w ramach prowadzonych zadań edukacyjnych