Zajęcia w szkole – lista kontrolna

Elementy oceniane codziennie:

  • Postępuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w klasie
  • Wykonuje polecenia indywidualne skierowane do ucznia
  • Wykonuje polecenia skierowane do grupy i warunkowe
  • Wykonuje rutynowe czynności bez poleceń lub modelowania (np. odkłada plecak na miejsce)
  • Trzyma się z innymi dziećmi, nie izoluje się
  • Bierze udział w rozmowie z innymi dziećmi
  • Inicjuje zabawę
  • Inicjuje rozmowę, wymianę zdań
  • Nie wykonuje zadania nadmiernie szybko
  • Jest cierpliwy, gdy musi poczekać
  • Pozostaje w wyznaczonym miejscu w czasie pracy, czeka w kolejce
  • Mówi wyraźnie
  • Zauważa, co robią inne dzieci i uczy się od nich
  • Recytuje (odpowiada) razem z innymi
  • Patrzy na nauczyciela, gdy jest to wymagane
  • Dzieli się zabawkami
  • Broni swojej racji, gdy inne dziecko próbuje mu coś zabrać
  • Unika stereotypowego zachowania (autostymulacja)
  • Bawi się zabawkami we właściwy sposób
  • Wykonuje wyznaczone mu zadanie
  • Pozostaje przy wyznaczonej (lub wybranej przez siebie) aktywności (Leaf, McEachin, 2017).

źródło: R. Leaf, J. McEachin, Praca nad rozwojem…, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2017