Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie