Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie

Zajęcia w szkole - lista kontrolna Elementy oceniane codziennie: Postępuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w klasieWykonuje polecenia indywidualne skierowane do uczniaWykonuje polecenia skierowane do grupy i warunkoweWykonuje rutynowe czynności bez poleceń lub modelowania (np. odkłada plecak na miejsce)Trzyma się z innymi dziećmi, nie izoluje sięBierze udział w rozmowie z innymi dziećmiInicjuje zabawęInicjuje rozmowę, wymianę zdańNie … Czytaj dalej Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie

Ocenianie

ASD - nauka przez ocenianie Wszyscy uczniowie mogą wyciągnąć korzyści z zaangażowania się w proces oceniania. Udział młodych ludzi w procesie oceniania swoich prac może zwiększyć ich świadomość na temat tego, jak się uczą, wzmacniać poczucie zadowolenia z osiągniętych sukcesów, a także wskazywać, gdzie popełniają błędy. Należy pomóc im w wyborze odpowiedniej metody oceniania. Proces … Czytaj dalej Ocenianie

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych KLASA I Ocena śródroczna Uczennica klasy pierwszej Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym Uczennica realizowała program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej OPINIA PEDAGOGICZNA Zachowanie "U uczennicy zdarzają się zachowania trudne, objawy apatii, zobojętnienia, znużenia. Potrzebuje wówczas wzmocnienia, nagrody połączonej z gestem, uśmiechem, uściskiem. … Czytaj dalej Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych