Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, SPD, IPET, edukacja specjalna, rewalidacja, umiejętności społeczne, zaburzenia integracji sensorycznej SI, emocje, komunikacja, asystent, scenariusze zabaw

Tag

#ocenianie

Kryteria oceniania w programach dydaktyczno-wyrównawczych

Kryteria oceniania w programach dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3

Continue reading „Kryteria oceniania w programach dydaktyczno-wyrównawczych”

Reklamy

Ocenianie

Kontrola ucznia rozumiana jest jako zbieranie informacji o dziecku, a ocena jako sposób przekazywania tej wiedzy uczniom i rodzicom

Continue reading „Ocenianie”

Reklamy

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych

KLASA I

Ocena śródroczna

Uczennica klasy pierwszej

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Uczennica realizowała program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

OPINIA PEDAGOGICZNA

Zachowanie

„U uczennicy zdarzają się zachowania trudne, objawy apatii, zobojętnienia, znużenia. Continue reading „Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych”

Reklamy

Blog na WordPress.com.

Up ↑