Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z trudnościami, IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, wyrównawcze, logopedyczne, edukacja emocji, asystent, scenariusze, instrukcje, schematy, zabawy, metody, gry, pomoc, rozwój

Tag

#ocenianie

Ocenianie

Kontrola ucznia rozumiana jest jako zbieranie informacji o dziecku, a ocena jako sposób przekazywania tej wiedzy uczniom i rodzicom

Continue reading „Ocenianie”

Reklamy

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych

Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych

KLASA I

Ocena śródroczna

Uczennica klasy pierwszej

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Uczennica realizowała program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

OPINIA PEDAGOGICZNA

Zachowanie

„U uczennicy zdarzają się zachowania trudne, objawy apatii, zobojętnienia, znużenia. Continue reading „Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych”

Blog na WordPress.com.

Up ↑