Reklamy
Reklamy
Reklamy

Motywowanie i ocenianie w Indywidualnch Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla II etapu nauczania 2017′

Motywowanie i ocenianie

 • „Ocenienie wiedzy i wysiłku włożonego w opanowanie materiału, zwiększenie nacisku na wypowiedzi ustne, niekrytykowanie, nie ocenianie negatywne na forum klasy.
 • Częste wzmacnianie, tworzenie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa, dbanie o prawidłowe relacje ucznia z rówieśnikami.
 • Oparcie pracy na mocnych stronach dziecka.
 • Uwzględnienie w ocenie pracy ucznia zarówno efektu, jak i możliwości dziecka, włożonego przez nie wysiłku.
 • Udzielanie pomocy w organizowaniu pracy oraz wzmacnianie aktywności i zaangażowania ucznia w wykonywanie czynności zleconych przez nauczyciela.
 • Stwarzanie sytuacji, w której może odnaleźć sukces, zauważenie wysiłku i wkładu pracy, wzmacnianie  pozytywne przez stosowanie pochwał.
 • Udzielanie pomocy, wsparcia, naprowadzanie przez pytania pomocnicze w budowaniu wypowiedzi pisemnej.
 • Ocenianie toku rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny (co mogłoby wynikać z pomyłek rachunkowych), i odwrotnie – ocenianie pozytywne, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna.
 • Podchodzenie do ucznia w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z poleceniem.
 • Wspólne z uczniem rozwiązywanie ćwiczeń zawartych w kartach pracy.
 • Ocenianie poprawności toku rozumowania i właściwego wyniku, a nie poprawności zapisu.
 • Zwiększenie motywacji do nauki, samooceny i wiary we własne możliwości poprzez dostrzeganie i nagradzanie nie tylko ewidentnych sukcesów edukacyjnych ucznia, ale również jego aktywności i wysiłku włożonego w pracę poznawczą na lekcji i w domu.

Wykorzystanie różnorodnych form sprawdzenia wiedzy.

Ocenianie:

 •  aktywności na zajęciach;
 • kart pracy;
 • pracy w grupach;
 • sprawdzianów, testów, odpowiedzi ustnych;
 • każdej aktywności ucznia na zajęciach.

Dostosowanie poziomu trudności zadań zawartych w kartach pracy, sprawdzianach, testach oraz w pracach domowych do indywidualnych możliwości ucznia (zmniejszenie liczby zadań trudniejszych z poziomu podstawowego na koszt zadań z poziomu treści koniecznych).

Reklamy

W czasie odpowiedzi ustnych, odpytywania:

 • stwarzanie życzliwego klimatu, który ośmieli ucznia do udzielania odpowiedzi;
 • budzenie wiary w możliwość ucznia poprzez dokonanie przez niego samooceny na forum zespołu klasowego;
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych;
 • stosowanie pytań pomocniczych, ukierunkowujących tok myślenia;
 • odpytywanie z fragmentów wcześniej omówionego materiału;
 • podanie zestawu pytań z określonego działu historii, które znajdują się w teście;
 • przy tematach przekrojowych udzielanie wsparcia poprzez zadawanie dodatkowych pytań naprowadzających;
 • pomaganie w porządkowaniu, selekcjonowaniu wiadomości, formułowaniu i wyciąganiu wniosków” (Naprawa, Tanajewska, Mach, Szczepańska, 2017)

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, C. Mach, Szczepańska: „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych…”, HARMONIA, Gdańsk 2017

Reklamy
Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy


Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: