Motywowanie i ocenianie IPET

Motywowanie i ocenianie w Indywidualnch Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla II etapu nauczania 2017' Motywowanie i ocenianie "Ocenienie wiedzy i wysiłku włożonego w opanowanie materiału, zwiększenie nacisku na wypowiedzi ustne, niekrytykowanie, nie ocenianie negatywne na forum klasy. Częste wzmacnianie, tworzenie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa, dbanie o prawidłowe relacje ucznia z … Czytaj dalej Motywowanie i ocenianie IPET