ARKUSZ DO OCENY EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI


Imię i nazwisko ucznia: ………………….. – podsumowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w ciągu roku
Klasa: IV

Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocy
Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi– poziom wiedzy i umiejętności ucznia

Wskazania do dalszej pracy z uczniem

– utrwalanie, wyjaśnianie zasad pisowni,
– usprawnianie tempa i techniki czytania,
– poprawa umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem,
– ćwiczenie poprawności pisania i znajomości reguł ortograficznych,
– ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej,
– poprawa poziomu graficznego pisma,
– wyrównywanie braków w zakresie języka polskiego i matematyki zgodnie z programem nauczania

Proces pisania – tekst czytelny – występują błędy literowe, ortograficzne, błędy wynikające z nieznajomości graficzno-dźwiękowej struktury dwuznaków, błędy wynikające z nieznajomości lub niestosowania zasad pisowni: zmiękczeń samogłosek nosowych, pisowni wielką literą; błędna pisownia nie z różnymi częściami mowy.

Wypowiedzi pisemne – nierozwinięte pod względem kompozycyjnym; nieprzemyślane; ma kłopoty ze zrozumieniem tematu; niespójne treściowo; z licznymi błędami stylistycznymi, ortograficznymi oraz gramatycznymi; struktura logiczno-gramatyczna budowanych wypowiedzeń zaburzona.

Proces uczenia się – podniesiono nieznacznie poziom umiejętności szkolnych tj.: czytanie, pisanie, liczenie, mówienie, rozwiązywanie problemów, przyswajanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej na miarę aktualnych możliwości.

Uczenie się matematyki – wdrożono do wykonywania operacji na liczbach, czytania ze zrozumieniem treści zadań, określania stosunków przestrzennych, orientację w przestrzeni, występują trudności w zapamiętywaniu wzorów, pojęć, definicji i reguł i ich wykorzystywania.

Zaleca się kontynuowanie podczas zajęć obowiązkowych oraz dydaktyczno – wyrównawczych realizacji działań mających na celu pokonywanie trudności w zakresie czytania i pisania, wyrównywanie braków w zakresie języka polskiego i matematyki zgodnie z programem nauczania, usprawnianie funkcji czytania i pisania, umiejętności arytmetycznych pozwalających na uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających naukę szkolną poprzez
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu zespołu: ………………………………….

ARKUSZ DO OCENY EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI


Imię i nazwisko ucznia: ……………………… – podsumowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w ciągu roku
Klasa: IV

Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocy
Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi – poziom wiedzy i umiejętności ucznia

Wskazania do dalszej pracy z uczniem

– ćwiczenie umiejętności kluczowych dla kontynuowania nauki szkolnej,
– usprawnianie tempa i techniki czytania – trening czytania,
– poprawa umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem,
– poprawa poziomu graficznego pisma – trening pisania,
– usprawnianie i rozwijanie umiejętności arytmetycznych, podniesienie sprawności rachunkowej w zakresie czterech działań na liczbach naturalnych

Proces pisania – tekst często nieczytelny, występują błędy literowe, ortograficzne, błędy wynikające z nieznajomości graficzno-dźwiękowej struktury dwuznaków, błędy wynikające z nieznajomości lub niestosowania zasad pisowni: zmiękczeń, samogłosek nosowych, pisowni wielką literą; błędna pisownia nie z różnymi częściami mowy; pomijanie znaków diakrytycznych.

Wypowiedzi pisemne – rozwinięte pod względem kompozycyjnym; przemyślane; ma kłopoty ze zrozumieniem tematu; treściowo; z licznymi błędami stylistycznymi, ortograficznymi oraz błędami gramatycznymi; struktura logiczno-gramatyczna budowanych wypowiedzeń (zdań) jest prawidłowa/zaburzona.

Proces uczenia się – podniesiono poziom umiejętności szkolnych tj.: czytanie, pisanie, liczenie, mówienie, rozwiązywanie problemów, przyswajanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej na miarę aktualnych możliwości oraz wymagań programowych.

Uczenie się matematyki – wdrożono do wykonywania operacji na liczbach, czytania ze zrozumieniem treści zadań, określania stosunków przestrzennych, orientację w przestrzeni, występują trudności w zapamiętywaniu wzorów, pojęć, definicji i reguł i ich wykorzystywania.

Zaleca się kontynuowanie podczas zajęć obowiązkowych oraz dydaktyczno – wyrównawczych realizacji działań mających na celu pokonywanie trudności w zakresie czytania i pisania, wyrównywanie braków w zakresie języka polskiego i matematyki zgodnie z programem nauczania, usprawnianie funkcji czytania i pisania, umiejętności arytmetycznych pozwalających na uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających naukę szkolną poprzez
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu zespołu: ………………………………….

ARKUSZ DO OCENY EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI


Imię i nazwisko ucznia: – podsumowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w ciągu roku
Klasa: V

Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocy

Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi – poziom wiedzy i umiejętności ucznia

Wskazania do dalszej pracy z uczniem

– poprawa umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem,
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania w tekście informacji, korzystania z informacji, wskazywania źródeł informacji
– rozwijanie umiejętności pisania wypowiedzi pisemnych pod kątem odpowiedniej formy, realizacji tematu, spójności tekstu, norm ortograficznych, językowych oraz czytelności zapisu
– usprawnianie tempa i techniki czytania,
– ćwiczenie poprawności pisania i znajomości reguł ortograficznych,
– uzupełnianie, powtarzanie i utrwalanie zagadnień z zakresu nauki o języku.
– usprawnianie i rozwijanie umiejętności arytmetycznych, podniesienie sprawności rachunkowej w zakresie czterech działań na liczbach naturalnych, rozwiązywania zadań z tekstem

Proces pisania – tekst czytelny, występują błędy literowe, ortograficzne, błędy wynikające z nieznajomości lub niestosowania zasad pisowni; błędna pisownia nie z różnymi częściami mowy; pomijanie znaków diakrytycznych.
Wypowiedzi pisemne – nierozwinięte pod względem kompozycyjnym, nieprzemyślane; ma kłopoty ze zrozumieniem tematu; niespójne treściowo; z licznymi błędami stylistycznymi i ortograficznymi
Proces uczenia się – podniesiono częściowo poziom umiejętności szkolnych tj.: czytanie, pisanie, liczenie, mówienie, rozwiązywanie problemów, przyswajanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej na miarę aktualnych możliwości.
Uczenie się matematyki – wdrożono do wykonywania operacji na liczbach, czytania ze zrozumieniem treści zadań, określania stosunków przestrzennych, orientację w przestrzeni, występują trudności w zapamiętywaniu wzorów, pojęć, definicji i reguł i ich wykorzystywania.
Zaleca się kontynuowanie podczas zajęć obowiązkowych oraz dydaktyczno – wyrównawczych realizacji działań mających na celu pokonywanie trudności w zakresie czytania i pisania, wyrównywanie braków w zakresie języka polskiego i matematyki zgodnie z programem nauczania, usprawnianie funkcji czytania i pisania, umiejętności arytmetycznych pozwalających na uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających naukę szkolną poprzez
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (Anna Popiel).

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu zespołu: ………………………………….

źródło: Anna Popiel, edux.pl

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s