Szukaj

Autyzm w szkole

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – rewalidacja, IPET, scenariusze zajęć, schematy, rozwijanie umiejętności społecznych, zaburzenia SI, logopedia, edukacja, emocje, asystent, metody, sposoby, gry i zabawy…

Kategoria

Bez kategorii

Autyzm – Lekcja akceptacji – pobierz materiały, zastosuj, pozwól zrozumieć

Lekcja akceptacji

Lekcja akceptacji jest doskonałym narzędziem do wykorzystania przez nauczycieli na zajęciach integracyjnych, godzinach wychowawczych, lekcjach o tematyce tolerancji. Skierowana jest do uczniów bez względu na rodzaj szkoły. Zwraca uwagę na trudności z jakimi codziennie muszą się zmagać ich koleżanki i koledzy. Kreatywno-aktywna forma lekcji jest bardziej „przyswajalna”, wciąga wszystkich uczestników w emocjonującą dyskusję. Lekcja akceptacji otwiera umysły młodych ludzi. Pozwala poznać autyzm. Pozwala zaakceptować innych. Continue reading „Autyzm – Lekcja akceptacji – pobierz materiały, zastosuj, pozwól zrozumieć”

Reklamy

Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie

„Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie, podana również przez American Occupational Therapy Associatoion – Watertown, P.C., została stworzona po to, aby dostarczyć dziecku skutecznego i kontrolowanego bodźca, który ułatwi integrację sensoryczną. Lista ta dogłębnie opisuje elementy fizyczne bodźców sensorycznych. Przeczytaj sugestie i zaznacz te, które Twoim zdaniem dotyczą konkretnego dziecka. Omów listę z rodzicami i innymi nauczycielami, gdyż przyczynisz się tym do lepszej komunikacji i głębszego zrozumienia problemu przez wszystkich, którzy pomagają dziecku przebyć drogę do edukacji. Continue reading „Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie”

Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z autyzmem/ZA oraz ucznia z zaburzeniami pokrewnymi, a także ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Continue reading „Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)”

Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie

Organizacja bodźców sensorycznych i aktywności w klasie

„Sposób przedstawiania dziecku jego środowiska i codziennych aktywności może mieć ogromny wpływ na jego reakcje na otaczający świat. Według nas bardzo pomocne w tworzeniu efektywniejszego i bardziej sprzyjającego wychowywaniu otoczenia zarówno w klasie, jak i w domu, jest poniższe streszczenie przygotowane przez American Occupational Therapy Association – Watertown, P.C. Continue reading „Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie”

Neutralnie

Niedziela, 17.09.2017

Kiedy Piotrek był młodszy, na pytanie jak ci minął dzień, odpowiadał – „neutralnie”. Wiedziałam wtedy, że nic złego się nie dzieje. Chociaż, czułam coś tam ukrywał, żebym nie wpadała w dołki jak to onegdaj bywało. To już minęło – i dobrze. Continue reading „Neutralnie”

Terapia ręki

Dla usprawnienie ręki, koordynacji wzrokowo ruchowej (oko-ręka) oraz dla czynności samoobsługowych ważna jest terapia ręki. Stanowi ona także istotny element terapii sensorycznej

Continue reading „Terapia ręki”

Warunki i zasady niezbędne do opracowania IPET-u

Warunki i zasady do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych

Wskazanie źródeł informacji o uczniu:

Continue reading „Warunki i zasady niezbędne do opracowania IPET-u”

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

W Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych (IPET) skierowanych do autystycznych uczniów oraz uczniów z zaburzeniami pokrewnymi wykorzystuje się wiele metod, jedną z nich jest „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Continue reading „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”

Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne

W każdym momencie organizm dziecka zalewny jest informacjami wysyłanymi przez otoczenie i jego własne ciało. Sztuką jest skupić się na tym co ważne i odrzucić te mniej istotne sygnały, tak by efektywnie zaplanować swoje działania w szkolnym otoczeniu

Continue reading „Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne”

Blog na WordPress.com.

Up ↑