Nauczycielu nie pytaj, dlaczego

Nie pytaj, dlaczego "Bardzo często dziecko z autyzmem lub zespołem Aspergera nie rozumie, dlaczego robi to, co robi. Jego zachowanie może wynikać z problemów sensorycznych; może być dla niego przyjemne lub nie; w danej sytuacji może występować jakieś wzmocnienie. A jednak w wielu przypadkach naszą pierwszą reakcją na niepożądane zachowanie jest pytanie: "Dlaczego to robisz?... Continue Reading →

Reklamy

Sposoby przekazywania umiejętności społecznych SST

Celem treningu umiejętności społecznych SST powinno być tworzenie spektrum zachowań, z których uczniowie będą mogli wybierać to, co jest dla nich odpowiednie w różnych kontekstach społecznych Praktyka Etapy treningu umiejętności społecznych "Zasadniczo SST polega na nauce: określania celów interakcji społecznej; dekodowania lub interpretacji najważniejszych komunikatów w danym kontekście społecznym; wyboru zachowań, które najlepiej przydadzą się... Continue Reading →

Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne

Czasem proste rzeczy tylko się takimi wydają. Jeśli nie jesteśmy dostatecznie przygotowani na właściwą reakcję mogą działać na naszą niekorzyść. Do takich pułapek należy zostawianie wiadomości w przypadku gdy rozmówca jest niedostępny... Najczęściej swoje sprawy załatwiam mailowo, rzadziej telefonicznie - taką mam specyfikę pracy. Nawet jeśli wykonuję telefon współpracownicy zwykle są "dostępni". Jednak przytrafiło mi... Continue Reading →

Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej

Doskonalenie uważnego słuchania, słuchu fonemowego, fonematycznego, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej dla dzieci z trudnościami w nauce #autyzmipochodne#ASD#ZA#dysleksja#niepełnosprawnośćintelektualnaumiarkowana#IPET#rewalidacja#indywidualne#wyrównawcze Doskonalenie uważnego słuchania: "rozpoznawanie, różnicowanie oraz lokalizacja dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia: głosów przyrody, głosów wydawanych przez różne przedmioty i substancje, instrumenty muzyczne; różnicowanie wysokości natężenia i barwy dźwięku; ćwiczenia rytmiczne, odtwarzanie struktur rytmicznych (wyklaskiwanie, wystukiwanie lub... Continue Reading →

Tożsamość w sieci

Tworząc profil w serwisie społecznościowym, wybierz zdjęcie, na którym wyglądasz poważnie "Zdjęcie nie musi być zrobione przez profesjonalnego fotografa, ale powinno być wierne i w dobrym guście, tak żeby przyciągało do ciebie innych użytkowników. Dotyczy to zwłaszcza serwisów takich jak Linkedlin, które służą do kontaktów biznesowych. Na profilu możesz zamieścić też mniej oficjalne zdjęcia, ale... Continue Reading →

Poczucie równowagi i ruch w ZA

Niektóre dzieci z zespołem Aspergera mają problemy z układem przedsionkowym, który wpływa na ich poczucie równowagi, postrzeganie ruchu i koordynację, twierdzi Tony Attwood "Dziecko jest 'niepewne grawitacyjnie', niepokoi się, gdy traci grunt pod nogami, i jest zdezorientowane, gdy musi gwałtownie zmieniać pozycję ciała, co jest wymagane na przykład podczas gry w piłkę nożną. Poczucie równowagi... Continue Reading →

Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej

Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej do wykorzystania na dodatkowych zajęciach zarówno w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych jak i na każdych innych zajęciach dydaktyczno-kompensacyjno-wyrównawczych czy rewalidacyjnych Ćwiczenia usprawniające drobne ruchy rąk i podnoszące graficzny poziom pisma: "kreślenie w powietrzu i na płaszczyźnie dużymi ruchami - manipulowanie różnymi przedmiotami: balonem, piłka, woreczkiem, skakanką; utrwalenie sposobu prawidłowego trzymania przyboru do... Continue Reading →

Bliska pochwała

Bliska pochwała to pochwała, której skuteczność polega na zwróceniu uwagi uczniowi znajdującemu się w pobliżu dziecka, które łamie zasady "Bliska pochwała uczy zachowania na przykładzie rówieśników - polega na komplementowaniu lub chwaleniu ucznia będącego w pobliżu źle zachowującego się dziecka, bądź podziękowaniu mu za dawanie dobrego przykładu. "Erico, podobało mi się, że zaczekałeś, aż przełkniesz... Continue Reading →

Rzeczy i ich właściwości – zajęcia

Rzeczy i ich właściwości to zajęcia rozwijające zasoby językowe, zrozumienie pojęć oraz zwiększanie wrażliwości na otaczającą rzeczywistość #autyzm#ZA#ASDipokrewne#inne#IPET#rewalidacja#zajęcia  Cele: "Poszerzenie zasobów językowych. Lepsze zrozumienie pojęć. Zwiększenie wrażliwości na otoczenie. Przebieg:  Postępuj jak w podstawowym treningu różnicowania. Każda właściwość powinna być reprezentowana przez inną konkretną rzecz. Wybierz przedmioty, które są do siebie bardzo podobne i różnią... Continue Reading →

Blog na WordPress.com.

Up ↑