Reklamy

Metody techniki sposoby inspiracje

Reklamy

W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzm.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Kontekstualna terapia schematów
 2. Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT
 3. Metoda Brainy i inne sposoby gimnastyki mózgu
 4. Porozumiewanie się rysunkiem w spektrum autyzmu – diagnoza i historia Jose oczami Sacksa
 5. Narzędzia relaksacyjne w spektrum autyzmu
 6. Autyzm, nauka podążania za dzieckiem w celu wejścia w świat jego emocji
 7. Uczeń zdolny – metody, które warto stosować
 8. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 9. Strategie czytania
 10. Zapisywanie historyjek społecznych
 11. Czym są historyjki społeczne

 12. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 13. Autostymulacje – metody reaktywne
 14. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 15. Restrukturyzacja poznawcza
 16. Czym jest terapia zajęciowa?
 17. Bliska pochwała 
 18. Nauczanie kooperatywne
 19. Metoda wyodrębnionych prób
 20. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 21. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 22. Historyjki społeczne
 23. Pedagogika Montessori 
 24. TEACCH
 25. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 26. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 27. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 28. Czas: przedtem, podczas, po
 29. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 30. Założenia programu „Emocje”
 31. Techniki relaksacyjne
 32. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 33. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 34. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 35. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 36. System Marianny Frosing
 37. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 38. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 39. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 40. Terapia ręki
 41. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 42. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 43. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 44. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 45. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 46. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 47. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 48. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 49. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 50. Frustracja – sposoby
 51. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 52. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 53. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 54. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 55. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 56. Cieniowanie – rewalidacja
 57. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 58. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 59. Autyzm – nauka w grupie
 60. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 61. Metoda polisensoryczna
 62. Doskonalenie płynności czytania
 63. Głośne literowanie – literowanie
 64. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 65. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 66. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 67. Mnemotechniki – pamięć
 68. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 69. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 70. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 71. Profil dziecka z ASD
 72. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 73. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 74. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 75. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 76. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 77. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 78. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 79. Mapy myśli (rewalidacja)
 80. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 81. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 82. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 83. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 84. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 85. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 86. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 87. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 88. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 89. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 90. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 91. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 92. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 93. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 94. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 95. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 96. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 97. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 98. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 99. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 100. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 101. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 102. ASD – terapie dietą – dieta
 103. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 104. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 105. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 106. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 107. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 108. Rewalidacja (rewalidacja)
 109. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 110. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 111. Metoda Krakowska
 112. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 113. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 114. Program Affdex odczytuje uczucia
 115. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 116. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 117. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 118. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 119. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 120. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 121. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 122. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 123. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 124. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 125. Jak dogadać się z uczniem?
 126. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 127. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 128. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 129. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 130. Zadanie domowe (rewalidacja)
 131. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 132. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 133. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 134. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 135. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 136. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 137. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 138. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 139. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 140. Edukacja domowa – unschooling
 141. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
%d blogerów lubi to: