METODY

W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Bliska pochwała 
 2. Nauczanie kooperatywne
 3. Metoda wyodrębnionych prób
 4. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 5. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 6. Historyjki społeczne
 7. Pedagogika Montessori 
 8. TEACCH
 9. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 10. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 11. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 12. Czas: przedtem, podczas, po
 13. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 14. Techniki relaksacyjne
 15. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 16. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 17. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 18. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 19. System Marianny Frosing
 20. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 21. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 22. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 23. Terapia ręki
 24. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 25. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 26. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 27. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 28. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 29. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 30. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 31. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 32. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 33. Frustracja – sposoby
 34. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 35. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 36. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 37. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 38. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 39. Cieniowanie – rewalidacja
 40. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 41. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 42. Autyzm – nauka w grupie
 43. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 44. Metoda polisensoryczna
 45. Doskonalenie płynności czytania
 46. Głośne literowanie – literowanie
 47. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 48. Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z zaburzeniami motoryki– rewalidacja
 49. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 50. Jak stymulować rozwój małej i dużej motoryki u dziecka – motoryka – rewalida
 51. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 52. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 53. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 54. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 55. Mnemotechniki – pamięć
 56. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 57. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 58. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 59. Profil dziecka z ASD
 60. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 61. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 62. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 63. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 64. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 65. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 66. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 67.  Zorganizować dzień – organizacja
 68. Mapy myśli (rewalidacja)
 69. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 70. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 71. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 72. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 73. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 74. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 75. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 76. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 77. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 78. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 79. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 80. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 81. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 82. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 83. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 84. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 85. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 86. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 87. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 88. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 89. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 90. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 91. ASD – terapie dietą – dieta
 92. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 93. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 94. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 95. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 96. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 97. Rewalidacja (rewalidacja)
 98. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 99. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 100. Metoda Krakowska
 101. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 102. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 103. Program Affdex odczytuje uczucia
 104. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 105. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 106. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 107. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 108. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 109. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 110. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 111. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 112. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 113. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 114. Jak dogadać się z uczniem?
 115. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 116. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 117. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 118. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 119. Zadanie domowe (rewalidacja)
 120. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 121. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 122. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 123. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 124. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 125. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 126. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 127. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 128. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 129. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 130. Edukacja domowa – unschooling
 131. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 132. Echolalia – techniki
 133. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 134. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 135. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
Reklamy

Blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerów lubi to: