METODY

W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Uczeń zdolny – metody, które warto stosować
 2. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 3. Strategie czytania
 4. Zapisywanie historyjek społecznych
 5. Czym są historyjki społeczne

 6. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 7. Autostymulacje – metody reaktywne
 8. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 9. Restrukturyzacja poznawcza
 10. Czym jest terapia zajęciowa?
 11. Bliska pochwała 
 12. Nauczanie kooperatywne
 13. Metoda wyodrębnionych prób
 14. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 15. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 16. Historyjki społeczne
 17. Pedagogika Montessori 
 18. TEACCH
 19. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 20. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 21. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 22. Czas: przedtem, podczas, po
 23. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 24. Założenia programu „Emocje”
 25. Techniki relaksacyjne
 26. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 27. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 28. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 29. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 30. System Marianny Frosing
 31. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 32. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 33. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 34. Terapia ręki
 35. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 36. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 37. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 38. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 39. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 40. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 41. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 42. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 43. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 44. Frustracja – sposoby
 45. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 46. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 47. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 48. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 49. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 50. Cieniowanie – rewalidacja
 51. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 52. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 53. Autyzm – nauka w grupie
 54. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 55. Metoda polisensoryczna
 56. Doskonalenie płynności czytania
 57. Głośne literowanie – literowanie
 58. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 59. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 60. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 61. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 62. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 63. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 64. Mnemotechniki – pamięć
 65. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 66. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 67. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 68. Profil dziecka z ASD
 69. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 70. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 71. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 72. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 73. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 74. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 75. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 76.  Zorganizować dzień – organizacja
 77. Mapy myśli (rewalidacja)
 78. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 79. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 80. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 81. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 82. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 83. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 84. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 85. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 86. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 87. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 88. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 89. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 90. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 91. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 92. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 93. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 94. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 95. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 96. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 97. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 98. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 99. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 100. ASD – terapie dietą – dieta
 101. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 102. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 103. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 104. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 105. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 106. Rewalidacja (rewalidacja)
 107. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 108. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 109. Metoda Krakowska
 110. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 111. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 112. Program Affdex odczytuje uczucia
 113. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 114. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 115. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 116. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 117. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 118. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 119. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 120. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 121. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 122. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 123. Jak dogadać się z uczniem?
 124. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 125. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 126. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 127. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 128. Zadanie domowe (rewalidacja)
 129. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 130. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 131. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 132. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 133. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 134. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 135. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 136. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 137. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 138. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 139. Edukacja domowa – unschooling
 140. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 141. Echolalia – techniki
 142. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 143. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 144. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: