W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Nauczanie kooperatywne
 2. Metoda wyodrębnionych prób
 3. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 4. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 5. Historyjki społeczne
 6. Pedagogika Montessori 
 7. TEACCH
 8. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 9. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 10. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 11. Czas: przedtem, podczas, po
 12. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 13. Techniki relaksacyjne
 14. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 15. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 16. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 17. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 18. System Marianny Frosing
 19. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 20. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 21. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 22. Terapia ręki
 23. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 24. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 25. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 26. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 27. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 28. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 29. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 30. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 31. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 32. Frustracja – sposoby
 33. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 34. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 35. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 36. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 37. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 38. Cieniowanie – rewalidacja
 39. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 40. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 41. Autyzm – nauka w grupie
 42. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 43. Metoda polisensoryczna
 44. Doskonalenie płynności czytania
 45. Głośne literowanie – literowanie
 46. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 47. Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z zaburzeniami motoryki– rewalidacja
 48. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 49. Jak stymulować rozwój małej i dużej motoryki u dziecka – motoryka – rewalida
 50. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 51. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 52. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 53. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 54. Mnemotechniki – pamięć
 55. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 56. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 57. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 58. Profil dziecka z ASD
 59. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 60. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 61. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 62. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 63. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 64. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 65. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 66.  Zorganizować dzień – organizacja
 67. Mapy myśli (rewalidacja)
 68. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 69. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 70. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 71. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 72. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 73. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 74. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 75. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 76. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 77. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 78. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 79. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 80. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 81. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 82. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 83. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 84. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 85. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 86. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 87. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 88. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 89. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 90. ASD – terapie dietą – dieta
 91. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 92. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 93. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 94. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 95. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 96. Rewalidacja (rewalidacja)
 97. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 98. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 99. Metoda Krakowska
 100. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 101. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 102. Program Affdex odczytuje uczucia
 103. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 104. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 105. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 106. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 107. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 108. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 109. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 110. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 111. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 112. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 113. Jak dogadać się z uczniem?
 114. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 115. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 116. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 117. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 118. Zadanie domowe (rewalidacja)
 119. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 120. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 121. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 122. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 123. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 124. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 125. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 126. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 127. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 128. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 129. Edukacja domowa – unschooling
 130. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 131. Echolalia – techniki
 132. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 133. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 134. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
Reklamy