W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie.

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Czas: przedtem, podczas, po
 2. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 3. Techniki relaksacyjne
 4. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 5. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 6. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 7. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 8. System Marianny Frosing
 9. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 10. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 11. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 12. Terapia ręki
 13. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 14. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 15. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 16. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 17. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 18. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 19. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 20. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 21. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 22. Frustracja – sposoby
 23. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 24. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 25. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 26. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 27. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 28. Cieniowanie – rewalidacja
 29. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 30. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 31. Autyzm – nauka w grupie
 32. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 33. Metoda polisensoryczna
 34. Doskonalenie płynności czytania
 35. Głośne literowanie – literowanie
 36. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 37. Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z zaburzeniami motoryki– rewalidacja
 38. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 39. Jak stymulować rozwój małej i dużej motoryki u dziecka – motoryka – rewalida
 40. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 41. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 42. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 43. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 44. Mnemotechniki – pamięć
 45. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 46. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 47. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 48. Profil dziecka z ASD
 49. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 50. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 51. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 52. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 53. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 54. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 55. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 56.  Zorganizować dzień – organizacja
 57. Mapy myśli (rewalidacja)
 58. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 59. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 60. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 61. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 62. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 63. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 64. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 65. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 66. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 67. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 68. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 69. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 70. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 71. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 72. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 73. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 74. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 75. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 76. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 77. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 78. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 79. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 80. ASD – terapie dietą – dieta
 81. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 82. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 83. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 84. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 85. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 86. Rewalidacja (rewalidacja)
 87. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 88. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 89. Metoda Krakowska
 90. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 91. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 92. Program Affdex odczytuje uczucia
 93. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 94. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 95. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 96. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 97. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 98. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 99. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 100. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 101. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 102. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 103. Jak dogadać się z uczniem?
 104. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 105. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 106. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 107. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 108. Zadanie domowe (rewalidacja)
 109. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 110. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 111. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 112. SCRATCH – nauka oprogramowania przez zabawę
 113. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 114. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 115.  Lekcja kodowania: Star Wars – tworzenie galaktyki
 116. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 117. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 118. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 119. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 120. Scenariusze zajęć dla gimnazjum
 121. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 122. Terapia lustrzana
 123. Edukacja domowa – unschooling
 124. Brak koncentracji uwagi
 125. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 126. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 127. Czym jest integracja sensoryczna – metoda
 128. Odroczona echolalia
 129. Problem sensoryczny czy behawioralny?
 130. Komunikacja
 131. Echolalia – techniki
 132. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 133. Sytuacje przeciążające
 134. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym
 135. Tiki, tiki myslowe lub ruchy mimowolne
 136. 7 pytań o rozwój integracji sensorycznej twojego dziecka
 137. Objawy wtórne – nowe podejście
 138. Bardziej użyteczna definicja ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyźmie
 139. Autyzm – wspólna uwaga
 140. Autyzm/ASD/ZA – dziwaczne zachowania – zwalczać czy nie
 141. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 142. Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie
 143. Świadomość własnego ciała
 144. Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyźmie
 145. Mózg można naprawić
 146. Sport w autyźmie – jest nadzieja
 147. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
Reklamy