METODY

W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Autostymulacje – metody reaktywne
 2. Restrukturyzacja poznawcza
 3. Czym jest terapia zajęciowa?
 4. Bliska pochwała 
 5. Nauczanie kooperatywne
 6. Metoda wyodrębnionych prób
 7. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 8. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 9. Historyjki społeczne
 10. Pedagogika Montessori 
 11. TEACCH
 12. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 13. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 14. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 15. Czas: przedtem, podczas, po
 16. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 17. Techniki relaksacyjne
 18. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 19. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 20. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 21. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 22. System Marianny Frosing
 23. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 24. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 25. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 26. Terapia ręki
 27. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 28. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 29. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 30. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 31. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 32. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 33. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 34. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 35. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 36. Frustracja – sposoby
 37. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 38. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 39. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 40. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 41. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 42. Cieniowanie – rewalidacja
 43. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 44. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 45. Autyzm – nauka w grupie
 46. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 47. Metoda polisensoryczna
 48. Doskonalenie płynności czytania
 49. Głośne literowanie – literowanie
 50. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 51. Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z zaburzeniami motoryki– rewalidacja
 52. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 53. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 54. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 55. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 56. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 57. Mnemotechniki – pamięć
 58. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 59. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 60. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 61. Profil dziecka z ASD
 62. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 63. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 64. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 65. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 66. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 67. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 68. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 69.  Zorganizować dzień – organizacja
 70. Mapy myśli (rewalidacja)
 71. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 72. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 73. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 74. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 75. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 76. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 77. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 78. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 79. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 80. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 81. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 82. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 83. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 84. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 85. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 86. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 87. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 88. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 89. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 90. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 91. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 92. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 93. ASD – terapie dietą – dieta
 94. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 95. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 96. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 97. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 98. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 99. Rewalidacja (rewalidacja)
 100. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 101. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 102. Metoda Krakowska
 103. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 104. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 105. Program Affdex odczytuje uczucia
 106. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 107. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 108. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 109. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 110. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 111. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 112. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 113. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 114. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 115. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 116. Jak dogadać się z uczniem?
 117. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 118. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 119. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 120. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 121. Zadanie domowe (rewalidacja)
 122. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 123. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 124. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 125. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 126. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 127. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 128. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 129. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 130. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 131. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 132. Edukacja domowa – unschooling
 133. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 134. Echolalia – techniki
 135. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 136. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 137. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: