Reklamy

W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzm.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Metoda Brainy i inne sposoby gimnastyki mózgu
 2. Porozumiewanie się rysunkiem w spektrum autyzmu – diagnoza i historia Jose oczami Sacksa
 3. Narzędzia relaksacyjne w spektrum autyzmu
 4. Autyzm, nauka podążania za dzieckiem w celu wejścia w świat jego emocji
 5. Uczeń zdolny – metody, które warto stosować
 6. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 7. Strategie czytania
 8. Zapisywanie historyjek społecznych
 9. Czym są historyjki społeczne

 10. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 11. Autostymulacje – metody reaktywne
 12. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 13. Restrukturyzacja poznawcza
 14. Czym jest terapia zajęciowa?
 15. Bliska pochwała 
 16. Nauczanie kooperatywne
 17. Metoda wyodrębnionych prób
 18. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 19. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 20. Historyjki społeczne
 21. Pedagogika Montessori 
 22. TEACCH
 23. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 24. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 25. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 26. Czas: przedtem, podczas, po
 27. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 28. Założenia programu „Emocje”
 29. Techniki relaksacyjne
 30. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 31. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 32. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 33. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 34. System Marianny Frosing
 35. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 36. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 37. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 38. Terapia ręki
 39. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 40. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 41. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 42. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 43. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 44. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 45. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 46. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 47. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 48. Frustracja – sposoby
 49. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 50. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 51. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 52. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 53. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 54. Cieniowanie – rewalidacja
 55. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 56. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 57. Autyzm – nauka w grupie
 58. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 59. Metoda polisensoryczna
 60. Doskonalenie płynności czytania
 61. Głośne literowanie – literowanie
 62. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 63. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 64. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 65. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 66. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 67. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 68. Mnemotechniki – pamięć
 69. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 70. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 71. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 72. Profil dziecka z ASD
 73. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 74. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 75. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 76. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 77. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 78. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 79. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 80.  Zorganizować dzień – organizacja
 81. Mapy myśli (rewalidacja)
 82. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 83. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 84. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 85. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 86. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 87. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 88. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 89. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 90. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 91. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 92. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 93. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 94. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 95. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 96. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 97. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 98. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 99. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 100. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 101. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 102. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 103. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 104. ASD – terapie dietą – dieta
 105. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 106. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 107. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 108. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 109. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 110. Rewalidacja (rewalidacja)
 111. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 112. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 113. Metoda Krakowska
 114. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 115. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 116. Program Affdex odczytuje uczucia
 117. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 118. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 119. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 120. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 121. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 122. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 123. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 124. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 125. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 126. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 127. Jak dogadać się z uczniem?
 128. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 129. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 130. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 131. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 132. Zadanie domowe (rewalidacja)
 133. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 134. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 135. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 136. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 137. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 138. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 139. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 140. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 141. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 142. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 143. Edukacja domowa – unschooling
 144. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 145. Echolalia – techniki
 146. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 147. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 148. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)