METODY

W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzm.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Autyzm, nauka podążania za dzieckiem w celu wejścia w świat jego emocji
 2. Uczeń zdolny – metody, które warto stosować
 3. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 4. Strategie czytania
 5. Zapisywanie historyjek społecznych
 6. Czym są historyjki społeczne

 7. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 8. Autostymulacje – metody reaktywne
 9. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 10. Restrukturyzacja poznawcza
 11. Czym jest terapia zajęciowa?
 12. Bliska pochwała 
 13. Nauczanie kooperatywne
 14. Metoda wyodrębnionych prób
 15. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 16. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 17. Historyjki społeczne
 18. Pedagogika Montessori 
 19. TEACCH
 20. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 21. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 22. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 23. Czas: przedtem, podczas, po
 24. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 25. Założenia programu „Emocje”
 26. Techniki relaksacyjne
 27. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 28. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 29. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 30. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 31. System Marianny Frosing
 32. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 33. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 34. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 35. Terapia ręki
 36. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 37. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 38. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 39. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 40. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 41. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 42. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 43. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 44. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 45. Frustracja – sposoby
 46. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 47. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 48. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 49. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 50. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 51. Cieniowanie – rewalidacja
 52. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 53. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 54. Autyzm – nauka w grupie
 55. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 56. Metoda polisensoryczna
 57. Doskonalenie płynności czytania
 58. Głośne literowanie – literowanie
 59. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 60. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 61. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 62. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 63. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 64. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 65. Mnemotechniki – pamięć
 66. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 67. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 68. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 69. Profil dziecka z ASD
 70. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 71. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 72. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 73. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 74. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 75. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 76. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 77.  Zorganizować dzień – organizacja
 78. Mapy myśli (rewalidacja)
 79. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 80. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 81. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 82. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 83. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 84. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 85. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 86. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 87. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 88. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 89. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 90. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 91. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 92. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 93. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 94. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 95. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 96. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 97. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 98. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 99. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 100. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 101. ASD – terapie dietą – dieta
 102. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 103. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 104. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 105. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 106. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 107. Rewalidacja (rewalidacja)
 108. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 109. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 110. Metoda Krakowska
 111. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 112. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 113. Program Affdex odczytuje uczucia
 114. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 115. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 116. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 117. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 118. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 119. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 120. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 121. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 122. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 123. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 124. Jak dogadać się z uczniem?
 125. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 126. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 127. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 128. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 129. Zadanie domowe (rewalidacja)
 130. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 131. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 132. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 133. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 134. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 135. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 136. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 137. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 138. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 139. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 140. Edukacja domowa – unschooling
 141. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 142. Echolalia – techniki
 143. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 144. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 145. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: