METODY

W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Czym są historyjki społeczne
 2. Autostymulacje – metody reaktywne
 3. Restrukturyzacja poznawcza
 4. Czym jest terapia zajęciowa?
 5. Bliska pochwała 
 6. Nauczanie kooperatywne
 7. Metoda wyodrębnionych prób
 8. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 9. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 10. Historyjki społeczne
 11. Pedagogika Montessori 
 12. TEACCH
 13. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 14. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 15. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 16. Czas: przedtem, podczas, po
 17. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 18. Założenia programu „Emocje”
 19. Techniki relaksacyjne
 20. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 21. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 22. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 23. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 24. System Marianny Frosing
 25. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 26. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 27. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 28. Terapia ręki
 29. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 30. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 31. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 32. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 33. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 34. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 35. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 36. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 37. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 38. Frustracja – sposoby
 39. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 40. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 41. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 42. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 43. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 44. Cieniowanie – rewalidacja
 45. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 46. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 47. Autyzm – nauka w grupie
 48. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 49. Metoda polisensoryczna
 50. Doskonalenie płynności czytania
 51. Głośne literowanie – literowanie
 52. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 53. Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z zaburzeniami motoryki– rewalidacja
 54. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 55. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 56. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 57. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 58. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 59. Mnemotechniki – pamięć
 60. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 61. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 62. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 63. Profil dziecka z ASD
 64. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 65. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 66. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 67. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 68. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 69. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 70. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 71.  Zorganizować dzień – organizacja
 72. Mapy myśli (rewalidacja)
 73. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 74. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 75. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 76. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 77. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 78. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 79. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 80. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 81. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 82. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 83. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 84. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 85. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 86. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 87. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 88. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 89. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 90. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 91. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 92. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 93. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 94. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 95. ASD – terapie dietą – dieta
 96. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 97. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 98. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 99. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 100. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 101. Rewalidacja (rewalidacja)
 102. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 103. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 104. Metoda Krakowska
 105. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 106. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 107. Program Affdex odczytuje uczucia
 108. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 109. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 110. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 111. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 112. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 113. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 114. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 115. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 116. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 117. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 118. Jak dogadać się z uczniem?
 119. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 120. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 121. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 122. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 123. Zadanie domowe (rewalidacja)
 124. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 125. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 126. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 127. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 128. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 129. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 130. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 131. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 132. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 133. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 134. Edukacja domowa – unschooling
 135. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 136. Echolalia – techniki
 137. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 138. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 139. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
Reklamy