Reklamy

W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzm.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Porozumiewanie się rysunkiem w spektrum autyzmu – diagnoza i historia Jose oczami Sacksa
 2. Narzędzia relaksacyjne w spektrum autyzmu
 3. Autyzm, nauka podążania za dzieckiem w celu wejścia w świat jego emocji
 4. Uczeń zdolny – metody, które warto stosować
 5. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 6. Strategie czytania
 7. Zapisywanie historyjek społecznych
 8. Czym są historyjki społeczne

 9. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 10. Autostymulacje – metody reaktywne
 11. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 12. Restrukturyzacja poznawcza
 13. Czym jest terapia zajęciowa?
 14. Bliska pochwała 
 15. Nauczanie kooperatywne
 16. Metoda wyodrębnionych prób
 17. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 18. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 19. Historyjki społeczne
 20. Pedagogika Montessori 
 21. TEACCH
 22. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 23. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 24. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 25. Czas: przedtem, podczas, po
 26. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 27. Założenia programu „Emocje”
 28. Techniki relaksacyjne
 29. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 30. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 31. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 32. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 33. System Marianny Frosing
 34. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 35. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 36. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 37. Terapia ręki
 38. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 39. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 40. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 41. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 42. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 43. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 44. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 45. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 46. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 47. Frustracja – sposoby
 48. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 49. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 50. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 51. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 52. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 53. Cieniowanie – rewalidacja
 54. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 55. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 56. Autyzm – nauka w grupie
 57. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 58. Metoda polisensoryczna
 59. Doskonalenie płynności czytania
 60. Głośne literowanie – literowanie
 61. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 62. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 63. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 64. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 65. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 66. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 67. Mnemotechniki – pamięć
 68. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 69. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 70. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 71. Profil dziecka z ASD
 72. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 73. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 74. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 75. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 76. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 77. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 78. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 79.  Zorganizować dzień – organizacja
 80. Mapy myśli (rewalidacja)
 81. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 82. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 83. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 84. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 85. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 86. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 87. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 88. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 89. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 90. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 91. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 92. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 93. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 94. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 95. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 96. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 97. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 98. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 99. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 100. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 101. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 102. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 103. ASD – terapie dietą – dieta
 104. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 105. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 106. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 107. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 108. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 109. Rewalidacja (rewalidacja)
 110. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 111. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 112. Metoda Krakowska
 113. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 114. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 115. Program Affdex odczytuje uczucia
 116. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 117. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 118. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 119. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 120. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 121. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 122. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 123. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 124. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 125. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 126. Jak dogadać się z uczniem?
 127. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 128. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 129. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 130. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 131. Zadanie domowe (rewalidacja)
 132. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 133. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 134. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 135. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 136. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 137. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 138. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 139. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 140. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 141. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 142. Edukacja domowa – unschooling
 143. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 144. Echolalia – techniki
 145. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 146. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 147. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)