METODY

W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie
 2. Strategie czytania
 3. Zapisywanie historyjek społecznych
 4. Czym są historyjki społeczne

 5. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 6. Autostymulacje – metody reaktywne
 7. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 8. Restrukturyzacja poznawcza
 9. Czym jest terapia zajęciowa?
 10. Bliska pochwała 
 11. Nauczanie kooperatywne
 12. Metoda wyodrębnionych prób
 13. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 14. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 15. Historyjki społeczne
 16. Pedagogika Montessori 
 17. TEACCH
 18. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 19. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 20. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 21. Czas: przedtem, podczas, po
 22. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 23. Założenia programu „Emocje”
 24. Techniki relaksacyjne
 25. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 26. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 27. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 28. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 29. System Marianny Frosing
 30. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 31. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 32. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 33. Terapia ręki
 34. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 35. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 36. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 37. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 38. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 39. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 40. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 41. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 42. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 43. Frustracja – sposoby
 44. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 45. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 46. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 47. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 48. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 49. Cieniowanie – rewalidacja
 50. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 51. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 52. Autyzm – nauka w grupie
 53. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 54. Metoda polisensoryczna
 55. Doskonalenie płynności czytania
 56. Głośne literowanie – literowanie
 57. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 58. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 59. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 60. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 61. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 62. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 63. Mnemotechniki – pamięć
 64. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 65. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 66. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 67. Profil dziecka z ASD
 68. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 69. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 70. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 71. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 72. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 73. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 74. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 75.  Zorganizować dzień – organizacja
 76. Mapy myśli (rewalidacja)
 77. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 78. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 79. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 80. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 81. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 82. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 83. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 84. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 85. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 86. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 87. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 88. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 89. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 90. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 91. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 92. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 93. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 94. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 95. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 96. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 97. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 98. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 99. ASD – terapie dietą – dieta
 100. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 101. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 102. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 103. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 104. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 105. Rewalidacja (rewalidacja)
 106. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 107. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 108. Metoda Krakowska
 109. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 110. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 111. Program Affdex odczytuje uczucia
 112. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 113. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 114. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 115. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 116. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 117. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 118. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 119. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 120. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 121. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 122. Jak dogadać się z uczniem?
 123. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 124. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 125. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 126. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 127. Zadanie domowe (rewalidacja)
 128. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 129. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 130. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 131. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 132. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 133. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 134. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 135. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 136. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 137. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 138. Edukacja domowa – unschooling
 139. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 140. Echolalia – techniki
 141. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 142. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 143. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: