METODY

W zakładce METODY zbieram metody, techniki, narzędzia i  pomysł usprawniające funkcjonowanie dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami pokrewnymi w szkole i w domu. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

METODY I ZAJĘCIA:

 1. Zapisywanie historyjek społecznych
 2. Czym są historyjki społeczne

 3. Dzienniczek – pokonać trudności w planowaniu
  Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź – nauka pisowni
 4. Autostymulacje – metody reaktywne
 5. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 6. Restrukturyzacja poznawcza
 7. Czym jest terapia zajęciowa?
 8. Bliska pochwała 
 9. Nauczanie kooperatywne
 10. Metoda wyodrębnionych prób
 11. Łączenie metody DIR z innymi metodami 
 12. Zadania tekstowe – metoda George’a Polyi
 13. Historyjki społeczne
 14. Pedagogika Montessori 
 15. TEACCH
 16. Stosowana analiza behawioralna ABA/model Lovaasa
 17. Metoda malowania dziesięcioma palcami
 18. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 19. Czas: przedtem, podczas, po
 20. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 21. Założenia programu „Emocje”
 22. Techniki relaksacyjne
 23. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 24. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 25. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 26. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 27. System Marianny Frosing
 28. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 29. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 30. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 31. Terapia ręki
 32. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 33. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 34. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 35. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 36. Kontrakt – współpraca z rodzicami
 37. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 38. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 39. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe – rewalidacja/matematyka/trening
 40. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 41. Frustracja – sposoby
 42. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 43. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 44. Podpowiedzi czy wskazówki – rewalidacja
 45. Nauka koncentracji w autyzmie – rewalidacja
 46. Terapia przez sztukę – zajęcia –  rewalidacja
 47. Cieniowanie – rewalidacja
 48. Nie mówić do dziecka – plany aktywności – rewalidacj
 49. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 50. Autyzm – nauka w grupie
 51. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 52. Metoda polisensoryczna
 53. Doskonalenie płynności czytania
 54. Głośne literowanie – literowanie
 55. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 56. Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z zaburzeniami motoryki– rewalidacja
 57. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputer – rewalidacja
 58. Zasady sporządzania map myśli – rewalidacja
 59. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 60. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka – rewalidacja
 61. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? – rewalidacja – SI
 62. Mnemotechniki – pamięć
 63. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 64. Dysleksja – współpraca między uczniami – rewalidacja
 65. Plany aktywności z użyciem nowych technologii
 66. Profil dziecka z ASD
 67. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 68. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 69. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 70. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 71. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 72. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 73. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 74.  Zorganizować dzień – organizacja
 75. Mapy myśli (rewalidacja)
 76. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 77. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 78. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 79. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 80. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 81. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 82. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 83. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 84. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 85. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 86. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 87. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 88. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 89. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 90. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 91. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja –  rewalidacja
 92. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 93. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 94. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 95. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 96. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 97. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 98. ASD – terapie dietą – dieta
 99. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 100. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 101. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 102. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 103. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 104. Rewalidacja (rewalidacja)
 105. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 106. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 107. Metoda Krakowska
 108. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 109. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja))
 110. Program Affdex odczytuje uczucia
 111. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 112. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 113. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 114. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 115. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 116. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 117. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 118. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 119. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja – SI
 120. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 121. Jak dogadać się z uczniem?
 122. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 123. Najdoskonalsza forma nauczania – czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 124. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 125. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 126. Zadanie domowe (rewalidacja)
 127. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 128. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 129. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 130. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 131. Podręcznik do emocji – emocje –  rewalidacja
 132. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu(rewalidacja)
 133. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 134. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 135. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 136. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 137. Edukacja domowa – unschooling
 138. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 139. Echolalia – techniki
 140. Sensoryka na trzepaku – sposoby na niezintegrowanie
 141. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną
 142. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje dziecka)
Reklamy