aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Recenzja Piotrka

Uczniowie z autyzmem, ADHD, dysleksją często mają trudności z planowaniem i pisaniem wypracowań

Często, jak w przypadku mojego syna z ASD wszystkie pisemne wypowiedzi są za krótkie i niekoniecznie na temat (przecież są ważniejsze rzeczy). Uczniowie potrzebują praktyki, a jednocześnie pomocy we wskazaniu kolejnych etapów pracy. „Dość często trudno jest im rozpocząć wypracowanie i mogą też wymagać monitorowania dalszych faz tworzenia tekstu. Najlepiej jest sporządzić plan, według którego będą pracować.

Ułóż listę poleceń i pytań, które wskażą uczniom kolejne etapy działania; może być ona użyta również po napisaniu wypracowania do sprawdzenia, czy zawarto w nim wszystkie wymagane elementy.

Przygotowania ogólne

 • Przeanalizuj temat wypracowania.
 • Zadaj sobie pytanie, jak jest główna zawarta w nim myśl.
 • Czego ona dotyczy?
 • Co już wiesz na ten temat?
 • Czego jeszcze musisz się dowiedzieć?
 • Jeśli tematem jest pytanie, to jak na nie odpowiesz?
 • Jakie masz argumenty na poparcie swojej odpowiedzi?

Zbieranie materiałów

 • Jakiego rodzaju informacji potrzebujesz?
 • Gdzie możesz je znaleźć?
 • Zanotuj źródła, z których korzystasz przy zdobywaniu materiałów.
 • Jakie będą najważniejsze punkty wypracowania?
 • Uporządkuj notatki, dzieląc je na odpowiednie kategorie.
 • Pamiętaj, robienie notatek to aktywny – nie bierny – sposób zdobywania wiedzy.

Przygotowanie planu wypracowania

 • Sporządź schemat wypracowania.
 • Objaśnij temat własnymi słowami.
 • Zanotuj najważniejsze punkty wstępu.
 • Zanotuj najważniejsze punkty wszystkich pozostałych części wypracowania.
 • Jakich przykładów użyjesz na poparcie swoich argumentów?
 • Upewnij się, że podsumowanie odnosi się ściśle do tematu oraz nawiązuje do wstępu.

Sprawdzenie materiałów do pisania wypracowania

 • Utwórz podtytuły do wszystkich akapitów.
 • Upewnij się, że właściwie dopasowałeś notatki do podtytułów.
 • Wypisz z notatek najważniejsze punkty do wypracowania.
 • Rozwiń każdy z nich.
 • Porównaj punkty wypisane z notatek z tymi, które umieściłeś w schemacie wypracowania.
 • Co wynika z najważniejszych fragmentów twojego wypracowania?

Pisanie wypracowania

 • Pisz prostym językiem.
 • Używaj krótkich zdań.
 • Pamiętaj, aby każdy akapit zawierał określony wątek.
 • Uszanuj pracę innych i załącz bibliografię.
 • Sprawdź wypracowanie najpierw pod kątem treści, a następnie gramatyki.
 • Zadaj sobie pytanie: czy wypracowanie jest zrozumiałe?” (Ried, Green, 2015).

źródło: G. Ried, S. Green: „100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015

Reklamy