aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Recenzja Piotrka

Uczniowie z autyzmem, ADHD, dysleksją często mają trudności z planowaniem i pisaniem wypracowań

Często, jak w przypadku mojego syna z ASD wszystkie pisemne wypowiedzi są za krótkie i niekoniecznie na temat (przecież są ważniejsze rzeczy). Uczniowie potrzebują praktyki, a jednocześnie pomocy we wskazaniu kolejnych Continue reading „Planowanie i pisanie wypracowań”

Reklamy