Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz

Wiedza ogólna i wnioskowanie Cele: Dostarczanie uczniowi funkcjonalnej wiedzy ogólnej, odpowiedniej do wieku. Dalsze rozwijanie zdolności abstrakcyjnego myślenia. Przebieg: Zadawaj pytania dotyczące wiedzy ogólnej. Jeśli uczeń nie zna odpowiedzi, podaj mu informacje, o które pytałeś. Zrozumienia nie da się wypracować poprzez dostarczanie wielu niezwiązanych ze sobą informacji. Można je rozwinąć przez dostarczanie przykładów powiązanych ze… Czytaj dalej →

Rewalidacja przez muzykę

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACJI PRZEZ MUZYKĘ..Rewalidacja przez muzykęKlasa: szkoła średnia (gimnazjum)Prowadząca : mgr Maria Cwik Cel ogólny:Wzbudzanie przez muzykę oraz ruch emocji wywierających korzystny wpływ na zaspokajanie potrzeb samorealizacji dziecka w celu korygowania i kompensowania deficytów rozwojowych.Cele szczegółowe:– Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia.– Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.– Wyrabianie pamięci i… Czytaj dalej →

Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET

Rozwijanie sprawności i umiejętności ucznia w środowisku szkolnym dla I etapu nauczania #autyzm#asd#za#spd#pokrewne#uczeń#niepełnosprawny#intelektualnie#innetrudnościwnauce#rewalidacja#ipet#kompensacja Treści kształcenia/Oczekiwane osiągnięcia ucznia Dział: Przyroda w różnych porach roku LATO Zmiany zachodzące w przyrodzie latem „Wie, kiedy zaczyna się i kończy kalendarzowe lato. Zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku w lesie, nad wodą, w górach. Wie, jakie są charakterystyczne cechy… Czytaj dalej →

Edukacja techniczna – rewalidacja/IPET

Edukacja techniczna #uczeń#autyzm#asd#za#niepełnosprawnośćintelektualna#rewalidacja#ipet Dział: Narzędzia i warsztat pracy Treści kształcenia/Oczekiwane osiągnięcia ucznia Przygotowanie do pracy i postępowanie w jej trakcie „Prawidłowo ustala kolejność wykonywanych czynności. Utrzymuje wokół siebie ład i porządek. Wykonuje prace dokładnie, starannie i estetycznie. Dobiera odpowiednie materiały w zależności od wykonywanej pracy. Dba o oszczędne wykorzystanie materiałów. Posługiwanie się narzędziami Zachowuje zasady… Czytaj dalej →

Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm

MUZYKA Z RYTMIKĄ – rewalidacja/autyzm i zaburzenia pokrewne Trudności Dzieci autystyczne w specyficzny sposób odbierają bodźce zmysłowe. (Opisuję te problemy w zakładce ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SPD). Wykazują nadwrażliwość słuchową na dźwięki dobiegające z dalekiej przestrzeni ignorując dźwięki pochodzące z najbliższego otoczenia, szczególnie dźwięki mowy. Potrafią izolować się od dźwięków/bodźców słuchowych, niezrozumiałych dla nich, zbyt silnych,… Czytaj dalej →

Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV

Matematyka – rewalidacja/autyzm – klasy I-IV Przedstawiony program/zakres matematyczny można wykorzystywać na zajęciach indywidualnych, rewalidacyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, tworząc IPET-y itd. dla dzieci z autyzmem. Należy go pogłębiać zgodnie z potrzebami/rozwojem indywidualnym ucznia.

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa/autyzm

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa Cele Celem nauczania tego przedmiotu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania dotyczącego w szczególności samoobsługi w zakresie: sygnalizowania i załatwiania potrzeb fizjologicznych, samodzielnego ubierania się i rozbierania oraz dbałości o odzież, poprawnego spożywania pokarmów, dbania o czystość i estetykę otoczenia, poruszania się w środowisku bliższym i dalszym, radzenia sobie w… Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑