Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną – IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, wyrównawcze, logopedyczne, edukacja emocji, asystent, scenariusze, instrukcje, schematy, zabawy, metody, gry, pomoc, rozwój

Search results

"Rewalidacja"

Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm

Wychowanie fizyczne – rewalidacja – klasy I-IV

Celem zajęć jest:

Continue reading „Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm”

Reklamy

Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV

Matematyka – rewalidacja/autyzm – klasy I-IV

Przedstawiony program/zakres matematyczny można wykorzystywać na zajęciach indywidualnych, rewalidacyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, tworząc IPET-y itd. dla dzieci z autyzmem. Należy go pogłębiać zgodnie z potrzebami/rozwojem indywidualnym ucznia. Continue reading „Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV”

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa/autyzm

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa

Cele

Celem nauczania tego przedmiotu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania dotyczącego w szczególności samoobsługi w zakresie:

 • sygnalizowania i załatwiania potrzeb fizjologicznych,
 • samodzielnego ubierania się i rozbierania oraz dbałości o odzież,
 • poprawnego spożywania pokarmów,
 • dbania o czystość i estetykę otoczenia,
 • poruszania się w środowisku bliższym i dalszym,
 • radzenia sobie w sytuacjach nieznanych i trudnych.

Klasa I

 • Rozbieranie i ubieranie: wkładanie luźnej bielizny, bluzek, koszul, sukienek, spódnic i spodni (bez konieczności zapinania).
 • Wkładanie, zdejmowanie i ustawianie w odpowiednim miejscu obuwia (bez samodzielnego sznurowania i wiązania): kapcie, tenisówki.
 • Mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności. Odkręcanie i zakręcanie kranów.
 • Sygnalizowanie i realizowanie potrzeb fizjologicznych.
 • Otwieranie i zamykanie drzwi (bez używania kluczy).
 • Posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku przeznaczonymi do utrzymania higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczotka do zębów) oraz do utrzymania czystości pomieszczeń, układanie zabawek i przedmiotów – przyborów na określonym miejscu.
 • Poprawne spożywanie pokarmów: dokładne gryzienie i żucie, samodzielne posługiwanie się łyżką, kubkiem. Poprawne siedzenie przy stole. Ciche odstawianie i przesuwanie krzesła.

Continue reading „Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa/autyzm”

REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie.

DLA NAUCZYCIELI

POMYSŁY DO IPET-u

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

SCENARIUSZE SCHEMATY

 1. Procedury osiągania celów rwealidacyjnych
 2. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 3. Uczenie płynności
 4. Relaks
 5. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 6. Dziennik zachowań
 7. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 8. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 9. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 10. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 11. System Marianny Frosing
 12. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 13. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 14. Terapia ręki
 15. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 16. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 17. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 18. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 19. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 20. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 21. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 22. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 23. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 24. Kroje pisma – sposoby
 25. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 26. Budowanie zdań – ćwiczenia
 27. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 28. Techniki relaksacyjne
 29. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 30. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 31. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 32. Zabawa „Tu jestem”
 33. Zabawa „Przyimki i ja”
 34. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 35. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 36. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 37. Mapy myśli – rewalidacja
 38. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 39. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 40. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 41. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 42. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 43. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 44. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 45. Autyzm – nauka w grupie
 46. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 47. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 48. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 49. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 50. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 51. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 52. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 53. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 54. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 55. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 56. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 57. Emocjometr – materiały
 58. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 59. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 60. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 61. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 62. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 63. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 64. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 65. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 66. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 67. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 68. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 69. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 70. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 71. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 72. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 73. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 74. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 75. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 76. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 77. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 78. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 79. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 80. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 81. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 82. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 83. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 84. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 85. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 86. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 87. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 88. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 89. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 90. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 91. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 92. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 93. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 94. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 95. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 96. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 97. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 98. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 99. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 100. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 101. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 102. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 103. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 104. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 105.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 106. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 107. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 108. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 109. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 110. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 111. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 112. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 113. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 114. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 115. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 116. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 117. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 118. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 119. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 120. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 121. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 122. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 123. Na rowerze przez labirynt (SI)
 124. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 125. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 126. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 127. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 128. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 129. Zabawa w łapanie – motoryka mała – rewalidacja
 130. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 131. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 132. Przybory, powieszchnia pisania i papier – rewalidacja
 133. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 134. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 135. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 136. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 137. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 138. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 139. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 140. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 141. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 142. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 143. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 144. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 145. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 146. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 147. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 148. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 149. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 150. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 151. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 152. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 153. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 154. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 155. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 156. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 157. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 158. Gry i zabawy z całego świata
 159. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 160. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 161. Niebo Kopernika
 162. Jak grać w Pokemony?
 163. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 164. Rytmiczny spacer – motoryka
 165. Przez słomkę – logopedyczne
 166. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 167. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 168. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 169. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 170. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 171. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 172. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 173. Zakładki do druku – matriały
 174. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 175. Kolorowanki do druku
 176. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 177. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 178. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 179. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 180. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 181. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 182. Zabawy integracyjne
 183. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 184. Gra w klasy – filmik
 185. Ziemniak
 186. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 187. Gra w podchody
 188. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 189. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 190. kolorowanki dla najmłodszych online
 191. Wyliczanki, rymowanki
 192. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 193. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 194. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 195. Wojna – gry na kartce – filmik
 196. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 197. Gra w gumę – filmik
 198. Piosenki letnie i wakacyjne
 199. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 200. Makao – karciane
 201. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 202. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 203. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 204. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 205. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 206. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 207. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 208. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 209. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 210. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 211. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 212. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 213. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 214. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 215. Głuchy telefon
 216. Podawanie piłki
 217. Walka kogutów

Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja

uczeń6

Co mogą zrobić nauczyciele i pedagodzy w szkole średniej z uczniem dotkniętym autyzmem?

Polly Godwin Emmos i Liz McKendry Anderson opisały przypadek chłopca, który zmaga się z różnymi zaburzeniami od spektrum autyzmu po ADHD wraz z występującymi często Continue reading „Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja”

Metody, rewalidacja, techniki, narzędzia, sposoby, pomysły

DLA NAUCZYCIELI   

REWALIDACJA                                                              

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – ĆWICZENIA –  REWALIDACJA

POMYSŁY DO IPET-u

EMOCJE

SCENARIUSZE SCHEMATY

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

INTEGRACJIA SENSORYCZNA (SI) – ĆWICZENIA

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE 

 1. Gra w statki na Tablicy Mendelejewa
 2. Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna
 3. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowerewalidacja/matematyka/trening
 4. Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia – sposoby
 5. Frustracja sposoby
 6. Przenoszenie myśli na papier sposoby
 7. O co chodzi w planach dnia? – rewalidacja
 8. Podpowiedzi czy wskazówkirewalidacja
 9. Nauka koncentracji w autyzmierewalidacja
 10. Terapia przez sztukę – zajęcia rewalidacja
 11. Cieniowanie rewalidacja
 12. Nie mówić do dziecka – plany aktywnościrewalidacja 
 13. Zabawa „Tu jestem”rewalidacja – witanie
 14. Zabawa „Przyimki i ja”rewalidacja
 15. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja
 16. Autyzm – nauka w grupierewalidacja
 17. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 18. Listy słówrewalidacjapisownia
 19. Wąchanie – zabawa Zapachyrewalidacja – SI
 20. Układanie słowniczka emocjiScenariusz zabawyrewalidacja – emocje
 21. Początek nauczania – ASD rewalidacja
 22. Ładowanie wywrotki-motoryka małarewalidacja – SI
 23. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃrewalidacja
 24. Ozdoby choinkowe – strefa dzieci – ozdoby, pomysły
 25. Gwiazdka z papierufilmik
 26. Zabawa dźwiękamirewalidacja – SI
 27. Metoda polisensorycznarewalidacjaSI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 28. Duble Christmas and toys – gry/zabawy/język angielski
 29. Czekanie na swoją kolejrewalidacja
 30. 40 KOLOROWANEK NA BOŻE NARODZENIE
 31. Zabawy andrzejkowe
 32. Gry na spostrzegawczość spostrzegawczość
 33. Lego mathmatematyka
 34. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmiesposoby na  (nie)jedzenie – SI
 35. Gry edukacyjne – edukacja przez zabawę 
 36. Christmas is comingmemory, materiały
 37. Gry zręcznościowezręczność
 38. Łowienie idiomówgra, rewalidacja
 39. Taśmy do mierzenia, miarka krawiecka – jak można wykorzystać do nauki matematyki matematyka, mierzenie
 40. Doskonalenie płynności czytaniaczytanierewalidacja
 41. Gry twórcze – kreatywność 
 42. Ćwiczenia grafomotoryczne dla dzieci. Labirynt i szlaczki do druku…motoryka – rewalidacja
 43. Hallowen: Fly swatter game – gry, materiały – rewalidacja
 44. Kolorowankikolorowanki
 45. Znajdź różnicegry
 46. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzięrewalidacja SI
 47. Piosenki i zabawy muzycznezabawy muzyczne
 48. Zabawy matematyczne z kasztanami – matematykarewalidacja
 49. Segregowanie przedmiotówsegregowanie
 50. Happy Halloween! – materiały, filmiki…
 51. Atumn is here! – Materiały – jesień
 52. Głośne literowanie – literowanie
 53.  Hello Autumn!materiały jesień
 54. Matematyka i style uczenia się dziecka – matematyka
 55. MATH.EDU.PL – matematyka
 56. Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z zaburzeniami motorykirewalidacja
 57. Ułamki – scenariusz zajęć rewalidacyjnych – rewalidacja
 58. Wykorzystanie komputera w zajęciach rewalidacyjnych – komputerrewalidacja
 59. Jak stymulować rozwój małej i dużej motoryki u dziecka – motoryka – rewalidacja
 60. Usprawniane funkcji analizatora wzrokowego w zakresie syntezy i analizykonspekt rewalidacja – SI
 61. Zasady sporządzania map myślirewalidacja
 62. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 63. WAKACYJNE GRY I ZABAWYzabawy –  (rewalidacja) w tym SI
 64. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNElogopedia –  rewalidacja
 65. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 66. Jak rozwijać motorykę małą? – motoryka rewalidacja
 67. Jak być dobrym nauczycielem cieniem? rewalidacja – SI
 68. Jak grać w Pokemony?
 69. Jak nauczyć dziecko wiązać buty – motoryka małarewalidacja
 70. Twister na paluszkimotoryka małarewalidacja
 71. Mnemotechniki – pamięć
 72. Proste gry wspomagające rozwój małego dziecka gry
 73. Przygotowanie do egzaminówrewalidacja
 74. Dysleksja – współpraca między uczniamirewalidacja
 75. Plany aktywności z użyciem nowych technologiirewalidacja
 76. Wspieranie mowy – ćwiczenie – ciekawe pomysły – rewalidacja
 77. Profil dziecka z ASD
 78. INSECTS – BINGOangielski 
 79. Programy komputerowe wspomagające nauczanie i rozwój dziecka autystycznego
 80. LetterSchool – lern write abcaplikacje
 81. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 82. specjalni blog (www.specjalni.pl) – zajęcia, pomoce
 83. Kołysanki – 1 godzina najpiękniejszych polskich kołysanek dla dzieci – przytulanki, utulanki
 84. Aplikacje, gry dla dzieci
 85. Aplikacja dla dzieci z autyzmem
 86. Aplikacja „Przyjazny plan” – dla dzieci z autyzmem rewalidacja
 87. Plan aktywności dnia – zalaminowane pomoce dydaktyczne i terapeutyczne – filmik
 88. Mali Einsteini – Pierścień planety – Bajka edukacyjna
 89. Mali Einsteini – Muzyczna rozmowa – Bajka edukacyjna
 90. Tablica motywacyjna – motywacja –  (rewalidacja) – filmik
 91. Gra w kapsle –  motoryka –  (rewalidacja)
 92. Angielski w edukacji wczesnoszkolnejangielski – materiały
 93. Słowniczek wyrazów występujących w poleceniach (rewalidacja)
 94. Psychoterapia indywidualna w ASD – psychoterapia
 95. Przystosować środowisko pracy do ucznia (rewalidacja)
 96. Nagradzanie  – motywacja – (rewalidacja)
 97. Dyktanda, testy z ortografii, gry, karty pracy z ćwiczeniami – strona
 98. LerningApps.org
 99. Jak sprawić, by dziecko poszło do szkoły – (rewalidacja)
 100. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 101. Blog Przed Kolumbem: archeologia, antropologia, lingwistyka…
 102. Planowanie i pisanie wypracowań (rewalidacja: ASD, dysleksja, ADHD…)
 103. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 104.  Zorganizować dzień – organizacja
 105. Mapy myśli (rewalidacja)
 106. Metoda skryptów (rewalidacja) –
 107. Podpowiedzi manualne – plany aktywności (rewalidacja)
 108. Pamięć, koncentracja, logika – gry edukacyjne dla dzieci
 109. Matematyka jest piękna:Matematyka podróży- ćwiczenia z mapą; kierunki, odległości itp.
 110. Minutnik jako gadżet motywacyjny – motywacja
 111. AUTYZM W SZKOLE z ofertą edukacyjną – Konferencja naukowo-szkoleniowa
 112. Wzmacnianie poczucia własnej wartości (rewalidacja)
 113. Czym jest plan aktywności? rewalidacja
 114. Rywalizacja pomiedzy rodzeństwem
 115. Konferencja AUTYZM W SZKOLE
 116. Metody skutecznego zadawania pracy domowej (rewalidacja)
 117. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – na WF
 118. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 119. Jak poradzić sobie z krytykiem, nie ponosząc strat – psychologia
 120. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 121. Groźba: Ucieknę z domu
 122. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 123. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 124. Dlaczego szachy? (rewalidacja) i gimnastyka mózgu 🙂
 125. Terapia poznawczo-behawioralna Attwooda – terapia
 126. Nie zabijaj kreatywności w dziecku – kreatywność
 127. Historia bez cenzury: Demokracja po Polsku – filmiki – pomysł na lekcje historii (dla odważnych 🙂 )
 128. Historia bez cenzury: Historyczna Gra o tron 🙂
 129. Historia bez cenzury: Podatki w Polsce – filmik 🙂
 130. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka (rewalidacja) – SI
 131. Jak sprawić, by dziecko przestało jęczeć
 132. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – agresja rewalidacja
 133. Dlaczego lekarstwa? – farmakoterapia
 134. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 135. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 136. Empatia w szkole – empatia –  (rewalidacja)
 137. Hipoterapia i dogoterapia – terapia
 138. Jak pomóc dziecku w rozumieniu mowy – mowa
 139. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex (rewalidacja)
 140. ASD – terapie dietą – dieta
 141. Jak powstrzymać napady złego humoru (rewalidacja)
 142. Planowanie: Kołowy plan dnia (rewalidacja)
 143. Pragmatyczna terapia językowo-komunikacyjna – komunikacja/terapia
 144. FLOORTIME/MODEL DIR – nowe cele stawiane dzieciom z autyzmem (rewalidacja)
 145. Interwencje dla małych dzieci ze spektrum autyzmu realizowane przez rodziców oraz dowody ich skuteczności (rewalidacja)
 146. Rewalidacja (rewalidacja)
 147. Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce? – leki
 148. Trening umiejętności społecznych – umiejętności społeczne (rewalidacja)
 149. Metoda Krakowska
 150. Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD/ZA – mowa od głoski do zdania – mowa
 151. Gra w piłkarzyki na kartce – filmik
 152. 8 rzeczy które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z ZA (rewalidacja)
 153. Gra w statki na tablicy Mendelejewa (rewalidacja)
 154. Purple and Brown śmieszne bajki
 155. Program Affdex odczytuje uczucia
 156. Szukanie dobrego wczesnego programu interwencyjnego w autyzmie
 157. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (rewalidacja)
 158. Skuteczna pomoc ucznowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja (rewalidacja)
 159. Podstawowa metoda wysyłania dzieci do spania (rewalidacja)
 160. Systemy żetonowe – motywacja –  (rewalidacja)
 161. Co zrobić, by dziecko pozwoliło ci wyjść z domu
 162. Kwestionariusz życia szkolnego – pomiar wykluczenia – integracja –  (rewalidacja)
 163. Proste zajęcia doskonalące motorykę – motoryka –  (rewalidacja) – SI
 164. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną  rewalidacja – SI
 165. Kieszonkowe – metody – oszczędzanie
 166. Rodzinne wycieczki z autyzmem w tle
 167. Jak dogadać się z uczniem?
 168. Wyliczanie, czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania (rewalidacja)
 169. Najdoskonalsza forma nauczania czytanie z dzieckiem (rewalidacja)
 170. Problemy z czytaniem – lista wskazówek (rewalidacja)
 171. Pomysł na książkę: Szary Domek
 172. Pomysł na książkę: Entliczek pentliczek – logopedycznie i z humorem
 173. Pomysł na książkę: Niesforny alfabet
 174. Pomysł na książkę: Dzienniki Cwaniaczka: Biała gorączka
 175. Pomysł na książkę: MESSI Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem (rewalidacja)
 176. Darmowe lektury
 177. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 178. Zadanie domowe (rewalidacja)
 179. Techniki nawiązywania kontaktu z autystycznym dzieckiem – kontakt –  (rewalidacja)
 180. 150 gier, które rozwijają dziecięca inteligencję, wspomagają rozwój mowy i logicznego myślenia
 181. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie –  (rewalidacja)
 182. Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA (rewalidacja)
 183. Dodawanie i odejmowanie – matematyczne ZOO
 184. Mnożenie i dzielenie – matematyczne ZOO
 185. Połącz kropki do druku
 186. SCRATCH – nauka oprogramowania przez zabawę
 187. Pomysły na ozdoby choinkowe
 188. Gry logopedyczne dla dzieci
 189. Szlaczki do druku
 190. 26 sposobów przywołania uwagi na lekcji (rewalidacja)
 191. Jak stworzyć test lub ankietę w Formularzu Google
 192. Podręcznik do emocji – emocje rewalidacja
 193.  Lekcja kodowania: Star Wars – tworzenie galaktyki
 194. Proste zabawy na powietrzu
 195. Edukacyjne gry i zabawy: Piktogramy
 196. Proste zabawy rozwijające
 197. Edukacyjne gry i zabawy dla dzieci: matematyczne
 198. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu (rewalidacja)
 199. http://nowoczesnenauczanie.pl/tag/darmowe-materialy/materiały
 200. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 201. Edukacyjne gry i zabawy: ruchowe – ruch
 202. Labirynty do druku – materiały
 203. Emocjonalny warsztat – efektywna terapia emocji w autyzmie – emocje –  (rewalidacja)
 204. Edukacyjne gry i zabawy: ortograficzne
 205. Scenariusze zajęć dla gimnazjum
 206. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości –  (rewalidacja)
 207. Ciekawe gry i łamigłówki na smartfony i tablety
 208. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 209. Terapia lustrzana
 210. Krzyżówki – krzyżówki
 211. Literki obrazy
 212. Gry matematyczne w Internecie, baw się i ćwicz
 213. Tarcza zegara do druku
 214. Alfabet obrazy
 215. Edukacja domowa – unschooling
 216. Gry logiczne
 217. Gry dla dziewczyn
 218. Pou – zabawne gry dla dzieci

Zajęcia ogólnorozwojowe/Rewalidacja klas I-IV

children-playing

Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej dla dzieci dotkniętych autyzmem, upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

Wstęp:

W ramach zajęć rewalidacyjnych jedną z form terapii są zajęcia ogólnorozwojowe, przeznaczone dla dzieci, których percepcje rozwojowe są zaburzone w mniejszym stopniu i nie wymagają one jednokierunkowej specjalistycznej stymulacji. Pozorna równowaga pozwala wprowadzić do procesu rewalidacji zestawy ćwiczeń mogące stymulować jednocześnie kilka zaburzonych funkcji poznawczych bądź percepcyjnych co sprzyja szybszemu niwelowaniu indywidualnych zaburzeń rozwojowych. Zajęcia ogólnorozwojowe poprzez szersze spektrum działania oraz interesujące i ciekawe ćwiczenia nie nużą dzieci, są lepiej przez nie akceptowane i wyzwalają tak oczekiwaną aktywność.

Cel ogólny:

Zajęcia ogólnorozwojowe mają więc na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego osobowości i uspołecznienia poprzez korygowanie zaburzonych percepcji a jednocześnie wzmacnianie nabytych umiejętności i nawyków, tak aby osiągnął zgodnie ze swoimi psychofizycznymi możliwościami harmonijny rozwój społeczny i intelektualny umożliwiający mu w przyszłości samodzielne lub prawie samodzielne funkcjonowanie, działanie i rozwiązywanie problemów.

Cele szczegółowe:

 • stymulowanie zaburzonych percepcji,
 • obniżanie bądź wzmacnianie napięcia mięśniowego,
 • obniżanie poziomu stresu i napięcia emocjonalnego,
 • gimnastyka mózgu,
 • integracja społeczna,
 • usprawnianie technik szkolnych na wesoło.

Moduły pracy:

I. Ruch ekspresyjny

 • ćwiczenia grafomotoryczne,
 • ćwiczenia graficzne,
 • twórcze łapki.

II. Wizualno – przestrzenny /klucz wyobraźni/

 • kreatywne modelowanie,
 • ćwiczenia na niewielkich wysokościach,
 • „ścieżka kreatywnego działania”

III. Relaksacja

 • elementy jogi terapeutycznej,
 • elementy treningu releksacyjnego Schultza,
 • elementy treningu „Na czworakach”, „Pierwsze kroki”, Małe i duże kroki”.

IV. „GYM BRAIN” – gimnastyka mózgu

 • ćwiczenia z zakresu „Brain education”,
 • mnemotechniki,
 • treningi zapamiętywania,
 • trening twórczego myślenia,
 • logika.

V. TY, JA, ŚWIAT:

 • gry stolikowe,
 • pląsy grupowe,
 •  zabawy w kręgu, ćwiczenia typu „Co dalej…?”, Dokończ za mnie…”.

VI. Klucz do nauki:

 • rozumienie podstawowych pojęć,
 • matematyka sensoryczna,
 • pierwsze kroki na kartce,
 • od rysowania do pisania,
 • bajkoterapii.

Metody pracy:

 • elementy metodyki harcerskiej i zuchowej,
 • elementy metodyki „Ogród Zabaw Twórczych” wg. teorii „8” prof. Gardnera,
 • elementy metody „Gym Brain”,
 • elementy metody wychowania przedszkolnego Lwa Wygotskiego.

Formy i sposoby realizacji pracy:

Na podstawie wyżej opracowanego ogólnego programu do zajęć ogólnorozwojowych, prowadzący pisze indywidualny program rewalidacyjno – terapeutyczny dla każdego ucznia zgodnie z jego potrzebami i psychofizycznymi możliwościami dobierając odpowiedni zestaw ćwiczeń.

Zestaw ćwiczeń:

Prowadzący w zależności od posiadanej wiedzy, uprawnień, bazy lokalowej i technicznej/ zastaw pomocy rewalidacyjno – rehabilitacyjnych/opracowuje do każdego modułu.

Zajęcia ogólnorozwojowe, propozycje ćwiczeń:

 • labirynt o zróżnicowanym stopniu trudności,
 • wyszukiwanie różnic i podobieństw,
 • gry: „Co tu nie pasuje?”,
 • dyktanda graficzne
 • rozwiązywanie krzyżówek,
 • dobieranki obrazkowe,
 • nakładanki,
 • uzupełnianki,
 •  dobieranie etykiet do rysunków, obrazków, ilustracji,
 • proste rebusy,
 • plątaninki literkowe i obrazkowe,
 • gry słuchowe – „Jaki to wyraz?”
 • układanki plastyczne,
 • kropkowanie liter,
 • „Ma alfabet…” – rymowanka,
 • kostka kółkowa /1-10/ – nakładanie cyfr, drobnych przedmiotów, cukierków,
 • rymowanki,
 • rysowane wierszyki,
 • gra ruchowa – „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy…”
 • różnego rodzaju tangramy, tangloty,
 • klocki „T”,
 • plątaninki gumkowe,
 • gry stolikowe,
 • gry komputerowe,
 • bajki z elementami ruchu, oglądanie ilustracji w bajkach,
 • domina,
 • historyjki obrazkowe,
 • puzzle n – elementowe,
 • skandowanki harcerskie,
 • szyfrowane hasła,
 • rysowanie do instrukcji słownej,
 • „Co tu widzisz?” – wodzenie palcami po konturach,
 • Co powiedziałam – czytanie z ust,
 • Wyciągnij z worka… – zabawa według instrukcji słownej,
 • Co to jest, co wyciągnąłeś z worka? – słowne opisy,
 • gra w statki,
 • naklejki,
 •  „Co wyszło z szydła?” – obrysowywanie, nazywanie,
 • zagadki „Smoka Obiboka”,
 • ćwiczenia w szeregu obrazków /co zapamiętałeś/
 • łowienie rybek – kolorów, liter, cyferek, kształtów,
 • dmuchanie przez rurkę literek, kolorowych papierków, cyferek, figur geometrycznych,
 • obrysowywanie konturów plastikowych figur geometrycznych,
 • Jaka to bajka?
 • bajkowy „Piotruś”,
 • gra Baggle,
 • prawda lub fałsz,
 • sądy werbalne,
 • zabawy logopedyczne dla małych dzieci,
 • Opisy: maskotek, kanapki, napoju, ubrania, pogody,
 • Co to jest: żółte, dalekie, gorące, świecące, rażące… – budzenie wyobraźni,
 • wykonywanie poleceń 1,2 etapowych,
 • Co jest drewniane, metalowe, plastikowe, szklane?
 • stosunki przestrzenne,
 • stosunki czasowe,
 • stosunki wielkościowe,
 • tworzenie różnych kompozycji geometrycznych na płaszczyźnie,
 • konstruowanie przestrzenne/swobodne, według wzoru/
 • segregowanie według jednej i kilku cech,
 • szlaczki rytmiczne, gra „Perskie oko”,
 • gra „Gumowe ucho” (Urszula Kolano).

 

Opracowała mgr Urszula Kolano: Specjalny Osrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu.

 

 

Podręcznik do emocji – rewalidacja

„Książka Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu: praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców autorstwa Patricii Howlin, Simona Barona-Cohena i Julie Hadwin (1999/2010) to zbiór materiałów źródłowych, procedur nauczania i oceniania oraz zasad leżących  u podstaw teorii i praktyki. Informacje na temat stanów umysłu podzielone są na trzy oddzielne części:

 • emocje;
 • stany wiedzy;
 • zabawa w udawanie.

W części poświęconej nauczaniu emocji autorzy analizują kilka poziomów rozumienia emocji – od rozpoznawania wyrazów twarzy na fotografiach i rysunkach schematycznych po identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją oraz pragnieniami i przekonaniami.

W części poświęconej stanom wiedzy opisują wiele ćwiczeń uczących wizualnego przyjmowania perspektywy, zasady „zobaczyć znaczy widzieć”, oraz przewidywania zachowań danej osoby na podstawie jej stanu wiedzy.

Materiały przeznaczone są dla dzieci władających językiem co najmniej na poziomie pięciolatka oraz rozumiejących, że inni ludzie mają swoje pragnienia i myśli. W ramach niektórych ćwiczeń dziecko musi się zastanowić, jak się czuje dana osoba w zależności od sytuacji. W jednym z przykładów widać na obrazku samochód uwięziony między zamkniętymi barierami na przejeździe kolejowym oraz nadjeżdżający pociąg. Pod obrazkiem znajduje się tekst opisujący scenę: „Jacek jest w samochodzie. Szlaban jest opuszczony. Zbliża się pociąg. Pytanie o emocję: „Jak się czuje Jacek, kiedy zbliża się pociąg, a on tkwi w samochodzie?”(Howlin, Baron-Cohen i Hadwin,1999/2010, s. 56). Możliwe odpowiedzi to: „wesoły”, „smutny”, „zły”, „przestraszony”. Choć odpowiedź wydaje się oczywista, to zaobserwowałem (Attwood), że jeśli dziecko z zespołem Aspergera interesuje się szczególnie pociągami, może postrzegać tę sytuację wyłącznie z własnej perspektywy – byłoby szczęśliwe, gdyby znalazło się tak blisko pociągu jak chłopiec na obrazku. Jeśli tak właśnie by odpowiedziało, można z nim porozmawiać o tym, że choć Jacek mógłby być szczęśliwy, to jego ojciec, który prowadzi samochód, prawdopodobnie byłby przestraszony. W ten sposób można wyjaśnić, jak to się dzieje, że dwoje ludzi postrzega tę samą sytuację na różne sposoby.

Materiały obejmują proste rysunki z jasnymi wskazówkami, bez niepotrzebnych szczegółów. Dziecko ma do dyspozycji logiczną, progresywną strukturę i wystarczająco dużo czasu, żeby przemyśleć odpowiedź. Z czasem, gdy będzie miało do czynienia z większą liczbą przykładów, nabierze większej wprawy i będzie potrafiło interpretować stany umysłu. Autorzy poradnika przeprowadzili analizę ilościową programu i stwierdzili, że poprawa umiejętności w zakresie teorii umysłu utrzymywała się długo po zakończeniu” – Tony Attwood, 2013

Dodam, że omawiany poradnik sprzedawany jest wraz z ćwiczeniami – to dwie osobne książki o tym samym tytule (Podręcznik plus ćwiczenia).

źródło:

Tony Attwood: „Zespół Aspergera…”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013

Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin: „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu…”, Wydawnictwo JAK, Kraków 2010

Rewalidacja

cubes-677092__180

Rewalidacja z definicji oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności (z łac. re – znów, validus – mocny). Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzgledniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji. Celem zajęć rewalidacyjnych jest wyrównywanie braków, stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,

 • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
 • dynamizowanie rozwoju

Praca z dziećmi polega na zasadach pedagogiki specjalnej, ale uwzględnia specyfikę zajęć indywidualnych. Preferowane obecnie nauczanie całościowe, sytuacyjne, zintegrowane, postrzeganie wielozmysłowe – pozwalają na łączenie różnorodnych metod, technik i sposobów postępowania rehabilitacyjnego z uczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Metoda dobrego startu – ma wszechstronne zastosowanie w pracy z dziećmi. Stosuje się ją w przypadkach dotyczących dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje oraz do dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym. Dla dzieci dotkniętych autyzmem istnieje: METODA WCZESNEGO STARTU DLA DZIECKA Z AUTYZMEM (ESDM) – „Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć” oraz:

Istnieje kilka różnych powszechnie dostępnych programów interwencyjnych przeznaczonych do realizacji przez rodziców – kilka podlega obecnie badaniom. Należą do nich m.in.: Hanen More than Words; Denwerski Model Wczesnego Startu (The Early Start Denver Model); Pivotal Response Training; Nauczanie Reakcji Podstawowej (Responsive Teaching); Komunikacja Społeczna, Kontrola Emocji (Social Communication, Emotional Regulation) oraz Wsparcie Transakcji (Transactional Support SCERTS) (Rogers, Dawson, Vismara, 2015). Wszelkie zestawy i techniki łatwych do zastosowania strategii z których rodzice mogą korzystać w swojej codziennej aktywności znajdziecie w książce – patrz źródło poniżej:

źródło: Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara „Metoda Wczesnego Startu Dla Dziecka z Autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Integracja sensoryczna (SI) – terapia ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Zburzenia integracji sensorycznej występują często u dzieci dotkniętych autyzmem.

Terapia zabawą – H. Olechowicz proponuje, by te skuteczne sposoby oddziaływania terapeutycznego, jakimi są zabawy objąć wspólną nazwą „metody wyzwalające”, gdyż ich celem jest wyzwolenie samorzutnej aktywności dzieci w dążeniu do samorealizacji. Na marginesie dodam, że pisząc ten tekst wzoruję się na stronce pewnej szkoły (sp272.waw.pl). Zauważyłam, że nazwy terapii (tych polskich) są tylko odpowiednikami już od dawna stosowanych metod na zachodzie – tylko pod amerykańskimi/kanadyjskimi/angielskimi prototypami kryją się uproszczone polskie wersje i nazwy.Tak np. „Terapia zabawą” to nic innego jak od wielu lat stosowana na zachodzie metoda Floortime – jest wielopłaszczyznowa więc można do niej dopiąć wszystko co jest związane z edukacją/rehabilitacją poprzez zabawę. Jest też popularna Metoda Krakowska, która też ma korzenie właśnie we Floortime – jeśli nie jest jej kopią… ale o tym innym razem.

Metoda Denisona – ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Jest prosta i sprzyja harmonijnemu rozwojowi – stosowana cierpliwie i wytrwale pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka. – Brzmi wspaniale jednak dodam ze swojego doświadczenia, że ćwiczenia wcale nie są takie proste, korzystaliśmy z nich  wzorując się na książce Romana Warszewskiego pt. „Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji” gdy rozważaliśmy odroczenie Piotrka. Oczywiście sumiennie wykonywaliśmy polecenia, zrobiliśmy nawet własnoręcznie tabliczkę z  leniwą ósemką i z toczącą się kulką… piliśmy wodę: „czysta woda prądu doda”… i ćwiczenia naprzemienne… ale po paru latach przeczytałam w gazecie (Polityka), że metoda Denisona nie posiada żadnych podstaw naukowych. Małżeństwo Denisonów – twórców, wprowadziło ją w życie bez stosownych badań i certyfikatów. Długo po tym widziałam jak  jedna z Piotrka terapeutek z dumą wieszała na ścianie w poczekalni swojego gabinetu: certyfikat ukończenia kursu z metod stosowanych przez Denisona. Także w zerówce Staśka (młodszego syna) nauczycielka pytała mnie czy słyszałam o Denisonowskich metodach i wywodzącej się od nich kinezjologii, można je przecież stosować u dzieci w naszej klasie… Powiedziałam, że tak owszem słyszałam i wydrukowałam tejże pani scenariusz takowej lekcji. Bardzo się cieszyła.

Metoda Ruchu Rozwijającego – V. Sherborne – zajęcia te stanowią element doskonałej zabawy. Dając chwile odprężenia stają się czynnikiem umożliwiającym rozładowanie napięć i tym samym obniżają spastyczność. Wrzucam kolejny kamyczek do tego ogródka: najlepszym sposobem rozładowania napięć u dzieci z dysfunkcjami i tych bez problemów rozwojowych jest po prostu zajmowanie się tym co naprawdę lubią. Mój syn uwielbiał zabawy w wodzie – więc jeździliśmy na basen – dodam, że woda jest najlepszym masażem i relaksem dla dziecka – jeśli się jej nie boi…

Program M. Frosting i D. Horne – program rozwijający percepcję wzrokową ponoć rozwija i integruje zdolność koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała. Ćwiczenia te usprawniają dokładność, wytrwałość oraz koncentrację uwagi. Wykorzystuje się je do pracy z dziećmi z zaburzoną koordynacją wzrokowo – ruchową oraz praksją, czego dowodami są prace plastyczno – konstrukcyjne, graficzne a także udział i wykonywanie ćwiczeń ruchowych.

Edukacja matematyczna – metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej uwzględnia rolę rozwoju emocjonalnego w zakresie hartowania w sytuacjach trudnych dla dziecka. Stwarza się sytuacje wyzwalające spore napięcia i zmuszające do wysiłku umysłowego a zarazem bezpieczne. Są one dostosowane do możliwości dziecka a zarazem fascynujące.

Piotrek chodził zawsze na zajęcia wyrównawcze z matematyki ( zawsze na nie nalegałam) – matma to królowa nauk, nie ważne jaką metodę stosuje nauczyciel…

U dzieci z autyzmem sugerowałabym szachy. Mieliśmy to szczęście, że w naszej podstawówce były takie zajęcia a prowadzący przebijał wszystkich nauczycieli jakich znałam. Nauczył grać w szachy nawet Staśka (młodszego syna) i to w przedszkolu. Piotrek (ASD) był szczęśliwy na zajęciach i uczestniczył w paru turniejach zdobył IV kategorię szachową chyba w 4 klasie szkoły podstawowej. Nie piszę o tym by się chwalić tylko pragnę zaznaczyć, że dobry terapeuta/nauczyciel/rehabilitant – to połowa sukcesu a metody… sami wiecie. Szachy mają ogromny wpływ na logiczne myślenie, rozwijanie często zaburzonej przy autyzmie zdolności postrzegania czasu i przestrzeni (ruchy bierek mają przewidziany czas nie wspomnę o mnogości kombinacji), uczy przyzwoitych zachowań społecznych (etykieta szachisty), zasad fear play, rywalizacji, właściwej strategii, przewidywania, uczy przegrywać i wygrywać… – tak z naszego doświadczenia.

Arterapia – terapia przez sztukę, to twórczy trening. Wykorzystuje proces tworzenia lub wynik tegoż procesu do wzbogacenia własnej osobowości. To metoda poznawania siebie, przygoda z tworzeniem oraz twórczym myśleniem.

Muzykoterapia – to niewerbalna forma psychoterapii, umożliwia przeżycie i odreagowanie emocji oraz problemów. Pomaga ujawnić treści tłumione i werbalizowanie ich. Dziecko może poznać własne problemy oraz trudności innych osób, analizować je i szukać rozwiązań, co pozwala na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów. Dodam, że ważnana i stosowana od lat w psychiatrii.

Bajkoterapia – to terapia przez bajki. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. To także doskonała metoda relaksacyjna zyskująca na popularności dzięki swojej prostocie i efektywności…

Drama – kształtuje umiejętności społeczne i intelektualne oraz pozwala na wyrażanie własnych uczuć, myśli i emocji. Pozwala przyjrzeć się sytuacjom problemowym i je rozwiązać oraz poszerzyć możliwości rozumienia postaw i zachowań i nnych ludzi, bo ukazuje motywy i konsekwencje określonych zachowań. Dzięki temu dzieci uczą się analizowania postaw i innych i bardziej świadomie interpretują relacje międzyludzkie.

Metoda Marii Montessori – jej zadaniem jest, wspieranie twórczej aktywności dziecka oraz danie mu szansy na wszechstronny rozwój fizyczny duchowy, kulturowy i społeczny. Rozwija w dziecku samodzielność i wiarę we własne siły…

Metod jak widać jest bardzo wiele,mogłabym je wymieniać bez końca i nie raz będę do nich wracać – sztuką jest wybrać tą właściwą/skuteczną dla specyficznego profilu naszego dziecka a nie ku uciesze terapeuty czy nauczyciela… Podpowiem, że u dzieci z autyzmem istotną rolę odgrywa trening umiejętności społecznych. Godne polecenia:

Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe

źródło: sp275.waw.pl

Procedury osiągania celów rewalidacyjnych

W procesie przystosowania do życia społecznego dziecka z trudnościami w nauce w wyniku różnych dysfunkcji od spektrum autyzmu, zaburzeń pokrewnych po upośledzenie umysłowe w różnych stopniach ma na celu wykorzystanie odpowiednich metod i narzędzi dla stworzenia właściwych warunków do poznawania świata

Continue reading „Procedury osiągania celów rewalidacyjnych”

Blog na WordPress.com.

Up ↑