Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm

MUZYKA Z RYTMIKĄ – rewalidacja/autyzm i zaburzenia pokrewne Trudności Dzieci autystyczne w specyficzny sposób odbierają bodźce zmysłowe. (Opisuję te problemy w zakładce ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SPD). Wykazują nadwrażliwość słuchową na dźwięki dobiegające z dalekiej przestrzeni ignorując dźwięki pochodzące z najbliższego otoczenia, szczególnie dźwięki mowy. Potrafią izolować się od dźwięków/bodźców słuchowych, niezrozumiałych dla nich, zbyt silnych,… Czytaj dalej →

Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV

Matematyka – rewalidacja/autyzm – klasy I-IV Przedstawiony program/zakres matematyczny można wykorzystywać na zajęciach indywidualnych, rewalidacyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, tworząc IPET-y itd. dla dzieci z autyzmem. Należy go pogłębiać zgodnie z potrzebami/rozwojem indywidualnym ucznia.

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa/autyzm

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa Cele Celem nauczania tego przedmiotu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania dotyczącego w szczególności samoobsługi w zakresie: sygnalizowania i załatwiania potrzeb fizjologicznych, samodzielnego ubierania się i rozbierania oraz dbałości o odzież, poprawnego spożywania pokarmów, dbania o czystość i estetykę otoczenia, poruszania się w środowisku bliższym i dalszym, radzenia sobie w… Czytaj dalej →

REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life ZAKŁADKI: DLA NAUCZYCIELI POMYSŁY DO IPET-u TERAPIA ZAJĘCIOWA SCHEMATY na autyzmschemat.life ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE-ĆWICZENIA METODY TECHNIKI… Czytaj dalej →

Zajęcia ogólnorozwojowe/Rewalidacja klas I-IV

Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej dla dzieci dotkniętych autyzmem, upośledzeniem umiarkowanym i znacznym Wstęp: W ramach zajęć rewalidacyjnych jedną z form terapii są zajęcia ogólnorozwojowe, przeznaczone dla dzieci, których percepcje rozwojowe są zaburzone w mniejszym stopniu i nie wymagają one jednokierunkowej specjalistycznej stymulacji. Pozorna równowaga pozwala wprowadzić do procesu rewalidacji zestawy ćwiczeń… Czytaj dalej →

Podręcznik do emocji – rewalidacja

„Książka Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu: praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców autorstwa Patricii Howlin, Simona Barona-Cohena i Julie Hadwin (1999/2010) to zbiór materiałów źródłowych, procedur nauczania i oceniania oraz zasad leżących  u podstaw teorii i praktyki. Informacje na temat stanów umysłu podzielone są na trzy oddzielne części: emocje; stany wiedzy; zabawa w… Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑