Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, SPD, IPET, edukacja specjalna, rewalidacja, umiejętności społeczne, zaburzenia integracji sensorycznej SI, emocje, komunikacja, asystent, scenariusze zabaw

Search results

"Rewalidacja"

Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm

W przedmiocie zawarte są treści, które dziecko poznaje w bezpośrednim kontakcie z otaczającą rzeczywistością (klasy I-IV)

Continue reading „Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm”

Reklamy

Plastyka – rewalidacja kl. I-IV

Plastyka – zajęcia rewalidacyjne/ASD

Cele:

Continue reading „Plastyka – rewalidacja kl. I-IV”

Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm

MUZYKA Z RYTMIKĄ – rewalidacja/autyzm i zaburzenia pokrewne

Trudności

Dzieci autystyczne w specyficzny sposób odbierają bodźce zmysłowe. (Opisuję te problemy w zakładce ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SPD). Wykazują nadwrażliwość słuchową na dźwięki dobiegające z dalekiej przestrzeni ignorując dźwięki pochodzące z najbliższego otoczenia, szczególnie dźwięki mowy. Potrafią izolować się od dźwięków/bodźców słuchowych, niezrozumiałych dla nich, zbyt silnych, drażniących, przeciążających ich układ nerwowy.  Continue reading „Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm”

Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm

Wychowanie fizyczne – rewalidacja – klasy I-IV

Celem zajęć jest:

Continue reading „Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm”

Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV

Matematyka – rewalidacja/autyzm – klasy I-IV

Przedstawiony program/zakres matematyczny można wykorzystywać na zajęciach indywidualnych, rewalidacyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, tworząc IPET-y itd. dla dzieci z autyzmem. Należy go pogłębiać zgodnie z potrzebami/rozwojem indywidualnym ucznia. Continue reading „Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV”

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa/autyzm

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa

Cele

Celem nauczania tego przedmiotu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania dotyczącego w szczególności samoobsługi w zakresie:

 • sygnalizowania i załatwiania potrzeb fizjologicznych,
 • samodzielnego ubierania się i rozbierania oraz dbałości o odzież,
 • poprawnego spożywania pokarmów,
 • dbania o czystość i estetykę otoczenia,
 • poruszania się w środowisku bliższym i dalszym,
 • radzenia sobie w sytuacjach nieznanych i trudnych.

Klasa I

 • Rozbieranie i ubieranie: wkładanie luźnej bielizny, bluzek, koszul, sukienek, spódnic i spodni (bez konieczności zapinania).
 • Wkładanie, zdejmowanie i ustawianie w odpowiednim miejscu obuwia (bez samodzielnego sznurowania i wiązania): kapcie, tenisówki.
 • Mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności. Odkręcanie i zakręcanie kranów.
 • Sygnalizowanie i realizowanie potrzeb fizjologicznych.
 • Otwieranie i zamykanie drzwi (bez używania kluczy).
 • Posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku przeznaczonymi do utrzymania higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczotka do zębów) oraz do utrzymania czystości pomieszczeń, układanie zabawek i przedmiotów – przyborów na określonym miejscu.
 • Poprawne spożywanie pokarmów: dokładne gryzienie i żucie, samodzielne posługiwanie się łyżką, kubkiem. Poprawne siedzenie przy stole. Ciche odstawianie i przesuwanie krzesła.

Continue reading „Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa/autyzm”

REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie. Zapraszam do nowej strony  autyzmschemat.life

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Samodzielna praca i zabawa
 2. Procedura rozwiązywania trudnych zadań
 3. Zachowania destrukcyjne w ASD
 4. Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm kl. I-IV
 5. Uwaga ucznia – wzmocnienia
 6. Projekty mechaniczne – samoświadomość/autyzm
 7. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 8. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 9. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 10. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 11. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 12. Uczenie płynności
 13. Relaks
 14. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 15. Dziennik zachowań
 16. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 17. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 18. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 19. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 20. System Marianny Frosing
 21. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 22. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 23. Terapia ręki
 24. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 25. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 26. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 27. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 28. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 29. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 30. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 31. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 32. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 33. Kroje pisma – sposoby
 34. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 35. Budowanie zdań – ćwiczenia
 36. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 37. Techniki relaksacyjne
 38. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 39. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 40. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 41. Zabawa „Tu jestem”
 42. Zabawa „Przyimki i ja”
 43. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 44. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 45. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 46. Mapy myśli – rewalidacja
 47. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 48. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 49. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 50. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 51. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 52. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 53. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 54. Autyzm – nauka w grupie
 55. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 56. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 57. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 58. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 59. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 60. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 61. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 62. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 63. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 64. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 65. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 66. Emocjometr – materiały
 67. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 68. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 69. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 70. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 71. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 72. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 73. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 74. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 75. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 76. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 77. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 78. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 79. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 80. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 81. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 82. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 83. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 84. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 85. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 86. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 87. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 88. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 89. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 90. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 91. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 92. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 93. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 94. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 95. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 96. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 97. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 98. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 99. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 100. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 101. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 102. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 103. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 104. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 105. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 106. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 107. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 108. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 109. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 110. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 111. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 112. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 113. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 114.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 115. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 116. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 117. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 118. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 119. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 120. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 121. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 122. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 123. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 124. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 125. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 126. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 127. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 128. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 129. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 130. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 131. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 132. Na rowerze przez labirynt (SI)
 133. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 134. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 135. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 136. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 137. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 138. Zabawa w łapanie – motoryka mała – rewalidacja
 139. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 140. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 141. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 142. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 143. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 144. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 145. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 146. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 147. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 148. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 149. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 150. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 151. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 152. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 153. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 154. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 155. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 156. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 157. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 158. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 159. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 160. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 161. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 162. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 163. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 164. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 165. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 166. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 167. Gry i zabawy z całego świata
 168. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 169. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 170. Niebo Kopernika
 171. Jak grać w Pokemony?
 172. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 173. Rytmiczny spacer – motoryka
 174. Przez słomkę – logopedyczne
 175. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 176. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 177. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 178. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 179. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 180. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 181. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 182. Zakładki do druku – matriały
 183. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 184. Kolorowanki do druku
 185. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 186. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 187. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 188. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 189. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 190. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 191. Zabawy integracyjne
 192. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 193. Gra w klasy – filmik
 194. Ziemniak
 195. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 196. Gra w podchody
 197. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 198. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 199. kolorowanki dla najmłodszych online
 200. Wyliczanki, rymowanki
 201. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 202. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 203. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 204. Wojna – gry na kartce – filmik
 205. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 206. Gra w gumę – filmik
 207. Piosenki letnie i wakacyjne
 208. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 209. Makao – karciane
 210. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 211. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 212. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 213. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 214. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 215. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 216. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 217. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 218. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 219. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 220. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 221. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 222. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 223. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 224. Głuchy telefon
 225. Podawanie piłki
 226. Walka kogutów

Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja

Co mogą zrobić nauczyciele i pedagodzy w szkole średniej z uczniem dotkniętym autyzmem?

Polly Godwin Emmos i Liz McKendry Anderson opisały przypadek chłopca, który zmaga się z różnymi zaburzeniami od spektrum autyzmu po ADHD wraz z występującymi często Continue reading „Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja”

Zajęcia ogólnorozwojowe/Rewalidacja klas I-IV

children-playing

Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej dla dzieci dotkniętych autyzmem, upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

Wstęp:

W ramach zajęć rewalidacyjnych jedną z form terapii są zajęcia ogólnorozwojowe, przeznaczone dla dzieci, których percepcje rozwojowe są zaburzone w mniejszym stopniu i nie wymagają one jednokierunkowej specjalistycznej stymulacji. Pozorna równowaga pozwala wprowadzić do procesu rewalidacji zestawy ćwiczeń mogące stymulować jednocześnie kilka zaburzonych funkcji poznawczych bądź percepcyjnych co sprzyja szybszemu niwelowaniu indywidualnych zaburzeń rozwojowych. Zajęcia ogólnorozwojowe poprzez szersze spektrum działania oraz interesujące i ciekawe ćwiczenia nie nużą dzieci, są lepiej przez nie akceptowane i wyzwalają tak oczekiwaną aktywność.

Cel ogólny:

Zajęcia ogólnorozwojowe mają więc na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego osobowości i uspołecznienia poprzez korygowanie zaburzonych percepcji a jednocześnie wzmacnianie nabytych umiejętności i nawyków, tak aby osiągnął zgodnie ze swoimi psychofizycznymi możliwościami harmonijny rozwój społeczny i intelektualny umożliwiający mu w przyszłości samodzielne lub prawie samodzielne funkcjonowanie, działanie i rozwiązywanie problemów.

Cele szczegółowe:

 • stymulowanie zaburzonych percepcji,
 • obniżanie bądź wzmacnianie napięcia mięśniowego,
 • obniżanie poziomu stresu i napięcia emocjonalnego,
 • gimnastyka mózgu,
 • integracja społeczna,
 • usprawnianie technik szkolnych na wesoło.

Moduły pracy:

I. Ruch ekspresyjny

 • ćwiczenia grafomotoryczne,
 • ćwiczenia graficzne,
 • twórcze łapki.

II. Wizualno – przestrzenny /klucz wyobraźni/

 • kreatywne modelowanie,
 • ćwiczenia na niewielkich wysokościach,
 • „ścieżka kreatywnego działania”

III. Relaksacja

 • elementy jogi terapeutycznej,
 • elementy treningu releksacyjnego Schultza,
 • elementy treningu „Na czworakach”, „Pierwsze kroki”, Małe i duże kroki”.

IV. „GYM BRAIN” – gimnastyka mózgu

 • ćwiczenia z zakresu „Brain education”,
 • mnemotechniki,
 • treningi zapamiętywania,
 • trening twórczego myślenia,
 • logika.

V. TY, JA, ŚWIAT:

 • gry stolikowe,
 • pląsy grupowe,
 •  zabawy w kręgu, ćwiczenia typu „Co dalej…?”, Dokończ za mnie…”.

VI. Klucz do nauki:

 • rozumienie podstawowych pojęć,
 • matematyka sensoryczna,
 • pierwsze kroki na kartce,
 • od rysowania do pisania,
 • bajkoterapii.

Metody pracy:

 • elementy metodyki harcerskiej i zuchowej,
 • elementy metodyki „Ogród Zabaw Twórczych” wg. teorii „8” prof. Gardnera,
 • elementy metody „Gym Brain”,
 • elementy metody wychowania przedszkolnego Lwa Wygotskiego.

Formy i sposoby realizacji pracy:

Na podstawie wyżej opracowanego ogólnego programu do zajęć ogólnorozwojowych, prowadzący pisze indywidualny program rewalidacyjno – terapeutyczny dla każdego ucznia zgodnie z jego potrzebami i psychofizycznymi możliwościami dobierając odpowiedni zestaw ćwiczeń.

Zestaw ćwiczeń:

Prowadzący w zależności od posiadanej wiedzy, uprawnień, bazy lokalowej i technicznej/ zastaw pomocy rewalidacyjno – rehabilitacyjnych/opracowuje do każdego modułu.

Zajęcia ogólnorozwojowe, propozycje ćwiczeń:

 • labirynt o zróżnicowanym stopniu trudności,
 • wyszukiwanie różnic i podobieństw,
 • gry: „Co tu nie pasuje?”,
 • dyktanda graficzne
 • rozwiązywanie krzyżówek,
 • dobieranki obrazkowe,
 • nakładanki,
 • uzupełnianki,
 •  dobieranie etykiet do rysunków, obrazków, ilustracji,
 • proste rebusy,
 • plątaninki literkowe i obrazkowe,
 • gry słuchowe – „Jaki to wyraz?”
 • układanki plastyczne,
 • kropkowanie liter,
 • „Ma alfabet…” – rymowanka,
 • kostka kółkowa /1-10/ – nakładanie cyfr, drobnych przedmiotów, cukierków,
 • rymowanki,
 • rysowane wierszyki,
 • gra ruchowa – „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy…”
 • różnego rodzaju tangramy, tangloty,
 • klocki „T”,
 • plątaninki gumkowe,
 • gry stolikowe,
 • gry komputerowe,
 • bajki z elementami ruchu, oglądanie ilustracji w bajkach,
 • domina,
 • historyjki obrazkowe,
 • puzzle n – elementowe,
 • skandowanki harcerskie,
 • szyfrowane hasła,
 • rysowanie do instrukcji słownej,
 • „Co tu widzisz?” – wodzenie palcami po konturach,
 • Co powiedziałam – czytanie z ust,
 • Wyciągnij z worka… – zabawa według instrukcji słownej,
 • Co to jest, co wyciągnąłeś z worka? – słowne opisy,
 • gra w statki,
 • naklejki,
 •  „Co wyszło z szydła?” – obrysowywanie, nazywanie,
 • zagadki „Smoka Obiboka”,
 • ćwiczenia w szeregu obrazków /co zapamiętałeś/
 • łowienie rybek – kolorów, liter, cyferek, kształtów,
 • dmuchanie przez rurkę literek, kolorowych papierków, cyferek, figur geometrycznych,
 • obrysowywanie konturów plastikowych figur geometrycznych,
 • Jaka to bajka?
 • bajkowy „Piotruś”,
 • gra Baggle,
 • prawda lub fałsz,
 • sądy werbalne,
 • zabawy logopedyczne dla małych dzieci,
 • Opisy: maskotek, kanapki, napoju, ubrania, pogody,
 • Co to jest: żółte, dalekie, gorące, świecące, rażące… – budzenie wyobraźni,
 • wykonywanie poleceń 1,2 etapowych,
 • Co jest drewniane, metalowe, plastikowe, szklane?
 • stosunki przestrzenne,
 • stosunki czasowe,
 • stosunki wielkościowe,
 • tworzenie różnych kompozycji geometrycznych na płaszczyźnie,
 • konstruowanie przestrzenne/swobodne, według wzoru/
 • segregowanie według jednej i kilku cech,
 • szlaczki rytmiczne, gra „Perskie oko”,
 • gra „Gumowe ucho” (Urszula Kolano).

 

Opracowała mgr Urszula Kolano: Specjalny Osrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu.

 

 

Podręcznik do emocji – rewalidacja

„Książka Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu: praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców autorstwa Patricii Howlin, Simona Barona-Cohena i Julie Hadwin (1999/2010) to zbiór materiałów źródłowych, procedur nauczania i oceniania oraz zasad leżących  u podstaw teorii i praktyki. Informacje na temat stanów umysłu podzielone są na trzy oddzielne części:

 • emocje;
 • stany wiedzy;
 • zabawa w udawanie.

W części poświęconej nauczaniu emocji autorzy analizują kilka poziomów rozumienia emocji – od rozpoznawania wyrazów twarzy na fotografiach i rysunkach schematycznych po identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją oraz pragnieniami i przekonaniami.

W części poświęconej stanom wiedzy opisują wiele ćwiczeń uczących wizualnego przyjmowania perspektywy, zasady „zobaczyć znaczy widzieć”, oraz przewidywania zachowań danej osoby na podstawie jej stanu wiedzy.

Materiały przeznaczone są dla dzieci władających językiem co najmniej na poziomie pięciolatka oraz rozumiejących, że inni ludzie mają swoje pragnienia i myśli. W ramach niektórych ćwiczeń dziecko musi się zastanowić, jak się czuje dana osoba w zależności od sytuacji. W jednym z przykładów widać na obrazku samochód uwięziony między zamkniętymi barierami na przejeździe kolejowym oraz nadjeżdżający pociąg. Pod obrazkiem znajduje się tekst opisujący scenę: „Jacek jest w samochodzie. Szlaban jest opuszczony. Zbliża się pociąg. Pytanie o emocję: „Jak się czuje Jacek, kiedy zbliża się pociąg, a on tkwi w samochodzie?”(Howlin, Baron-Cohen i Hadwin,1999/2010, s. 56). Możliwe odpowiedzi to: „wesoły”, „smutny”, „zły”, „przestraszony”. Choć odpowiedź wydaje się oczywista, to zaobserwowałem (Attwood), że jeśli dziecko z zespołem Aspergera interesuje się szczególnie pociągami, może postrzegać tę sytuację wyłącznie z własnej perspektywy – byłoby szczęśliwe, gdyby znalazło się tak blisko pociągu jak chłopiec na obrazku. Jeśli tak właśnie by odpowiedziało, można z nim porozmawiać o tym, że choć Jacek mógłby być szczęśliwy, to jego ojciec, który prowadzi samochód, prawdopodobnie byłby przestraszony. W ten sposób można wyjaśnić, jak to się dzieje, że dwoje ludzi postrzega tę samą sytuację na różne sposoby.

Materiały obejmują proste rysunki z jasnymi wskazówkami, bez niepotrzebnych szczegółów. Dziecko ma do dyspozycji logiczną, progresywną strukturę i wystarczająco dużo czasu, żeby przemyśleć odpowiedź. Z czasem, gdy będzie miało do czynienia z większą liczbą przykładów, nabierze większej wprawy i będzie potrafiło interpretować stany umysłu. Autorzy poradnika przeprowadzili analizę ilościową programu i stwierdzili, że poprawa umiejętności w zakresie teorii umysłu utrzymywała się długo po zakończeniu” – Tony Attwood, 2013

Dodam, że omawiany poradnik sprzedawany jest wraz z ćwiczeniami – to dwie osobne książki o tym samym tytule (Podręcznik plus ćwiczenia).

źródło:

Tony Attwood: „Zespół Aspergera…”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013

Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin: „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu…”, Wydawnictwo JAK, Kraków 2010

Blog na WordPress.com.

Up ↑