Szukaj

autyzmwszkole.com

Autyzm, ZA, ASD, uczeń z trudnościami, IPET, umiejętności społeczne, rewalidacja, zaburzenia integracji sensorycznej SI, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, wyrównawcze, logopedyczne, edukacja emocji, asystent, scenariusze, instrukcje, schematy, zabawy, metody, gry, pomoc, rozwój

Search results

"Rewalidacja"

Plastyka – rewalidacja kl. I-IV

Plastyka – zajęcia rewalidacyjne/ASD

Cele:

Continue reading „Plastyka – rewalidacja kl. I-IV”

Reklamy

Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm

MUZYKA Z RYTMIKĄ – rewalidacja/autyzm i zaburzenia pokrewne

Trudności

Dzieci autystyczne w specyficzny sposób odbierają bodźce zmysłowe. (Opisuję te problemy w zakładce ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SPD). Wykazują nadwrażliwość słuchową na dźwięki dobiegające z dalekiej przestrzeni ignorując dźwięki pochodzące z najbliższego otoczenia, szczególnie dźwięki mowy. Potrafią izolować się od dźwięków/bodźców słuchowych, niezrozumiałych dla nich, zbyt silnych, drażniących, przeciążających ich układ nerwowy.  Continue reading „Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm”

Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm

Wychowanie fizyczne – rewalidacja – klasy I-IV

Celem zajęć jest:

Continue reading „Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm”

Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV

Matematyka – rewalidacja/autyzm – klasy I-IV

Przedstawiony program/zakres matematyczny można wykorzystywać na zajęciach indywidualnych, rewalidacyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, tworząc IPET-y itd. dla dzieci z autyzmem. Należy go pogłębiać zgodnie z potrzebami/rozwojem indywidualnym ucznia. Continue reading „Matematyka- rewalidacja/autyzm klasy I-IV”

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa/autyzm

Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa

Cele

Celem nauczania tego przedmiotu jest kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania dotyczącego w szczególności samoobsługi w zakresie:

 • sygnalizowania i załatwiania potrzeb fizjologicznych,
 • samodzielnego ubierania się i rozbierania oraz dbałości o odzież,
 • poprawnego spożywania pokarmów,
 • dbania o czystość i estetykę otoczenia,
 • poruszania się w środowisku bliższym i dalszym,
 • radzenia sobie w sytuacjach nieznanych i trudnych.

Klasa I

 • Rozbieranie i ubieranie: wkładanie luźnej bielizny, bluzek, koszul, sukienek, spódnic i spodni (bez konieczności zapinania).
 • Wkładanie, zdejmowanie i ustawianie w odpowiednim miejscu obuwia (bez samodzielnego sznurowania i wiązania): kapcie, tenisówki.
 • Mycie rąk z zachowaniem kolejnych etapów tej czynności. Odkręcanie i zakręcanie kranów.
 • Sygnalizowanie i realizowanie potrzeb fizjologicznych.
 • Otwieranie i zamykanie drzwi (bez używania kluczy).
 • Posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku przeznaczonymi do utrzymania higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczotka do zębów) oraz do utrzymania czystości pomieszczeń, układanie zabawek i przedmiotów – przyborów na określonym miejscu.
 • Poprawne spożywanie pokarmów: dokładne gryzienie i żucie, samodzielne posługiwanie się łyżką, kubkiem. Poprawne siedzenie przy stole. Ciche odstawianie i przesuwanie krzesła.

Continue reading „Rewalidacja indywidualna – zaradność i samoobsługa/autyzm”

REWALIDACJA

Zakładka dotyczy rewalidacji w szkole masowej, specjalnej, w przedszkolu, w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, na zajęciach wyrównawczych, kompensacyjnych, indywidualnych, grupowych autystycznych dzieci, dzieci z zaburzeniami pokrewnymi oraz dzieci z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zakładka w rozbudowie.

ZAKŁADKI:

TEMATY:

 1. Plastyka – rewalidacja kl. I-IV/autyzm
 2. Muzyka z rytmiką – rewalidacja/autyzm
 3. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych
 4. Biblioteka wizualna – zabawa/autyzm
 5. Zakres ćwiczeń terapeutycznych kompensujących trudności zasad i reguł ortograficznych kl. I-IV
 6. Uczenie płynności
 7. Relaks
 8. Wychowanie fizyczne – rewalidacja/autyzm
 9. Dziennik zachowań
 10. Kłopoty z matematyką – myślenie obrazami
 11. Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 12. Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych
 13. Matematyka – rewalidacja/autyzm klasy I-IV
 14. System Marianny Frosing
 15. Rewalidacja indywidualna – samodzielność i samoobsługa/autyzm
 16. Usprawniamy motorykę małą – nowe ćwiczenia
 17. Terapia ręki
 18. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 19. Planowanie motoryczne i strategie organizacyjne
 20. Metoda Ruchu Rudolfa Labana
 21. Program ogólnorozwojowy PORUSZ UMYSŁ
 22. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę małą
 23. Zabawa w łapanie – motoryka mała
 24. Dyskalkulia – Program Wyścigi liczbowe
 25. Problemy z czytaniem – lista wskazówek
 26. Ładowanie wywrotki-motoryka mała
 27. Kroje pisma – sposoby
 28. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ
 29. Budowanie zdań – ćwiczenia
 30. Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja
 31. Techniki relaksacyjne
 32. Rozkazy – ćwiczenia pamięci słuchowej/scenariusz 
 33. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą
 34. Nie mówić do dziecka – plany aktywności
 35. Zabawa „Tu jestem”
 36. Zabawa „Przyimki i ja”
 37. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka
 38. Idziemy na polowanie-kategoryzacja – rewalidacja
 39. Pomoc w zapisywaniu tekstu – rewalidacja
 40. Mapy myśli – rewalidacja
 41. Przenoszenie myśli na papier – sposoby
 42. Mała burza mózgów – rewalidacja – wzbogacanie słownictwa
 43. Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myslenia – rewalidacja
 44. Wymawianie słów podczas pisania – rewalidacja: dysleksja/ASD/ADHD…
 45. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 46. Łowienie idiomów – gra, rewalidacja
 47. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 48. Autyzm – nauka w grupie
 49. Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot
 50. Samodzielna kontrola rozumienia tekstu
 51. Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie
 52. Rysunek lasu-pisanie/dysleksja – rewalidacja- pisanie/opisywanie
 53. Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu
 54. Cierpliwość – kartka/ściąga – rewalidacja
 55. Mała zabawa biegowa – integracja – zabawa/integracja
 56. Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia
 57. Zabawa poznaj-piłka – scenariusz – rewalidacja/poznajemy się
 58. Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? – rewalidacja/dręczenie
 59. Radzenie sobie z nudą-ściąga/kartka – rewalidacja
 60. Emocjometr – materiały
 61. Odczytywanie emocji – samoświadomość/kartka – rewalidacja/emocje
 62. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy nie żartuję – samoświadomość/kartka – rewalidacja
 63. Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka – rewalidacja
 64. Proszenie o pomoc-ściąga/samoświadomość – rewalidacja
 65. Przedstawianie się – ściąga – rewalidacja/poznajemy się
 66. Nieporozumienia-szukanie rozwiązań – rewalidacja
 67. Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja
 68. Komunikowanie się – ściąga – rewalidacja
 69. Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna/samoświadomość – rewalidacja/samoświadomość
 70. Mówienie do siebie – kartka/samoświadomość – rewalidacja
 71. Gra szarady z emocjami – rewalidacja/emocje
 72. Zadawać w kółko to samo pytanie – rewalidacja/samoświadomość
 73. Zabawa „Mój mózg, twój mózg” – teoria umysłu – rewalidacja
 74. Zabawa w udawanie – kartka – rewalidacja
 75. Zabawa w bingo z imionami – rewalidacja
 76. Rozwój myślenia społecznego – rewalidacja
 77. Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego – historyjka społeczna/kartka – rewalidacja
 78. Dziennik uczuć – rewalidacja/uczucia
 79. Asertywność – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/asertywność
 80. Gra kostka z uczuciami i doznaniami – rewalidacja/uczucia
 81. Świadomość tego, co się dzisiaj stanie – rewalidacja/świadomość/kartka
 82. Intensywność emocji – rewalidacja/emocje
 83. Błąd w zadaniu szkolnym-historyjka społeczna – rewalidacja
 84. Wyłączanie się – kartka – rewalidacja
 85. Rozpoznawanie i rozumienie emocji – rewalidacja/zabawa/emocje
 86. Berek z emocjami – rewalidacja/emocje
 87. Więcej o bezpieczeństwie… kartka -rewalidacja/samoświadomość/ćwiczenia/kartka
 88. Uczucia innych osób-ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 89. Bezpieczeństwo-kartka – rewalidacja/kartka
 90. Przyjmowanie cudzej perspektywy – rewalidacja
 91. Zmiany – historyjka społeczna – rewalidacja
 92. Loteryjka – rewalidacja – pamięć krótkotrwała
 93. Gra Naklejka z komplementem – rewalidacja – integracja
 94. Kodeks złości – techniki radzenia sobie z agresją – rewalidacja
 95. Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka – rewalidacja
 96. W jaki sposób przegrać grą, ale zyskać przyjaciół? – rewalidacja
 97. Zabawa w pokazywanie – rewalidacja
 98. Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka – rewalidacja/kartka
 99. Co onacza dla mnie „komfort” – ćwiczenia/kartka – rewalidacja/kartka
 100. Gra pajęczyna – grupa (scenariusz) – rewalidacja
 101. Rozpoznawanie wyrazu twarzy – rewalidacja – twarz/emocje
 102. Zabawa „Tu jestem” – rewalidacja – witanie
 103. Mądra głowa – zabawa – zabawa integracyjna
 104. Sposoby uczenia się – lekcja/kartka – rewalidacja/kartka
 105. Autyzm – nauka w grupie – rewalidacja
 106. Sprawiedliwość – Zażalenie – Formularz zażalenia –rewalidacja
 107. Technika Mediacji Rówieśniczej – rewalidacja
 108.  Jak rozpocząć zdanie – ściąga – rewalidacja
 109. Przyjmowanie prezentów-schemat – rewalidacja
 110. Pozytywna technika samokontroli: KSIĘGA ZAŻALEŃ – rewalidacja
 111. Koła przyjaciół – umiejętności społeczne – rewalidacja
 112. Rozwijanie umiejętności społecznych – rewalidacja
 113. Sztuka prowadzenia rozmowy – rewalidacja
 114. Lekcja asertywności –  materiały na godz. wychowawczą
 115. Tworzenie planów dnia – poranek –  rewalidacja
 116. Scenariusze społeczne – rewalidacja
 117. Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne  – rewalidacja
 118. Technika „Opowiadanie życia” –  rewalidacja
 119. Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne –  rewalidacja
 120. Terapie społeczne w ASD – rewalidacja
 121. Towarzyskie Opowieści – strategia społeczna – rewalidacja
 122. Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne – umiejętności społeczne rewalidacja
 123. Co jest w skarpecie? – zabawa SI
 124. Udana zabawa w kółku – wskazówki
 125. Wysyp i nasyp – zabawa SI
 126. Na rowerze przez labirynt (SI)
 127. Ćwiczenia Safari na deskorolce – zabawa SI – rewalidacja
 128. Na desce – zabawa SI – (w wodzie) – rewalidacja
 129. Zabawa daleko i blisko – wspomaganie wzroku (SI) – rewalidacja/wzrok
 130. Skarby w ryżu – zabawa SI – rewalidacja
 131. Kołysanie zabawa SI – rewalidacja
 132. Zabawa w łapanie – motoryka mała – rewalidacja
 133. Przetwarzanie dźwięków a język – rewalidacja
 134. Rzeka-zabawa SI – rewalidacja/zabawa
 135. Przybory, powierzchnia pisania i papier – rewalidacja
 136. Wzrokowe rozproszenie uwagi – rewalidacja
 137. Początek dnia w szkole ASD/SI – rewalidacja
 138. Bujanie oczu – zabawa/SI – rewalidacja – wzrok
 139. Kanapka z dziećmi-gra/SI
 140. Zabawa dźwiękami – rewalidacja- rozróżnianie dźwięków
 141. Bulgotanie i mruczenie-wczesna interwencja-pływanie – SI
 142. Świadomość rąk i palców – rewalidacja – motoryka mała
 143. Do biegu! – rewalidacja – motoryka duża
 144. Przygotuj ciało i umysł do pisania-sensoryka – rewalidacja – pisanie – SI
 145. Problemy z przetwarzaniem bodźców wzrokowych wg Grandin (rewalidacja) – SI
 146. Wykorzystajmy zachowania powtarzalne (perseweracje) dziecka(rewalidacja) – SI
 147. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD (rewalidacja) – słuch – SI
 148. Dostarcz bodźców dzieciom potrzebującym uspokoić ręce i buzię – rewalidacja – SI
 149. Pisanie po plecach – przetwarzanie – rewalidacja – SI
 150. Wąchanie – zabawa – Zapachy – rewalidacja – SI
 151. Ładowanie wywrotki-motoryka mała – rewalidacja – SI
 152. Zabawa dźwiękami – rewalidacja – SI
 153. Metoda polisensoryczna – rewalidacja – SI –  dysleksja/ASD/ADHD…
 154. Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie – sposoby na  (nie)jedzenie – SI
 155. Orientacja w przestrzeni – aplikacja – przedszkolak – rewalidacja – SI
 156. Echolalia – techniki (rewalidacja) – SI
 157. Balonowy bejsbol (rewalidacja: sensoryka, motoryka duża) – SI
 158. Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin – przetwarzanie – SI
 159. Świadomość własnego ciała – świadomość – SI
 160. Gra w kapsle – rewalidacja (SI)
 161. Gry i zabawy z całego świata
 162. Skoki do wody – rewalidacja (SI) w wodzie
 163. Dobble London – (j. angielski) – gra karciana
 164. Niebo Kopernika
 165. Jak grać w Pokemony?
 166. LATO – zajęcia – angielski –  materiały
 167. Rytmiczny spacer – motoryka
 168. Przez słomkę – logopedyczne
 169. Wodna jazda konna – rewalidacja (SI) w wodzie
 170. Ping-pong wodny – rewalidacja (SI) w wodzie
 171. Balonowy bejsbol – rewalidacja (SI)
 172. Bransoletki z nitki – motoryka mała
 173. Propozycje zabaw na świeżym powietrzu: Zbijak, Piłka nożna, Gąski, Linka, Głupi Jasiu, Murarz i cegły, Berek, W osła, Rysowanie cienia, Lisek Fikumisek
 174. Darmowe plakaty, książki i matriały do pracy z dziećmi – materiały
 175. Piekło niebo – Gry i zabawy dla dzieci – filmik
 176. Zakładki do druku – matriały
 177. Tablice z literami do nauki czytania – czytanie
 178. Kolorowanki do druku
 179. Tablice demonstracyjne: cyfry – cyfry
 180. Zbiór zabaw z chustą animacyjną
 181. Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia – przykładowe zabawy
 182. Zabawy dla 2 – 3 latka ponad 50 kreatywnych pomysłów na zajęcia…
 183. Wisielec/szubienica – Gry na kartce – filmik
 184. Tablice z literami: polskimi, dwuznakami, zmiękczeniami – czytanie
 185. Zabawy integracyjne
 186. ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
 187. Gra w klasy – filmik
 188. Ziemniak
 189. Proste ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną – rewalidacja (SI)
 190. Gra w podchody
 191. Labirynt – Gry na kartce – filmik
 192. Ja nigdy nie… – zabawy integracyjne
 193. kolorowanki dla najmłodszych online
 194. Wyliczanki, rymowanki
 195. Piotruś, Świnia, Kibel – gry karciane dla najmłodszych
 196. Państwa miasta – gry na kartce – filmik
 197. Kropki/Zdobywcy kwadratów – Gry na kartce – filmik
 198. Wojna – gry na kartce – filmik
 199. Gra w gumę –  W dziesiątki („10”)
 200. Gra w gumę – filmik
 201. Piosenki letnie i wakacyjne
 202. Statki, okręty – Gry na kartce – filmik
 203. Makao – karciane
 204. Piłkarzyki – Gry na kartce – filmik
 205. Drudel – Gry i zabawy dla dzieci i nie tylko
 206. Zabawa (ruchowa) – Na ziemi zostaje
 207. Gry i zabawy dla dzieci na dwór i do domu – (ciekawe zabawki)
 208. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – praca rewalidacja
 209. Program edukacji społeczno-seksualnej – sex rewalidacja
 210. Trening umiejętności społecznych – rewalidacja
 211. Kartoteka znajomych – umiejętności społeczne – rewalidacja
 212. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – przemoc – rewalidacja – Przemoc!
 213. Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach – jedzenie – rewalidacja
 214. Umiejętności społeczne dziecka: Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie  – rewalidacja
 215. Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe  – teoria umysłu -rewalidacja
 216. Umiejętności społeczne: uścisk dłoni – umiejętności społeczne – rewalidacja/poznajemy się
 217. Nauka korzystania z toalety dziecka z ASD – trening czystości – rewalidacja
 218. Głuchy telefon
 219. Podawanie piłki
 220. Walka kogutów

Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja

uczeń6

Co mogą zrobić nauczyciele i pedagodzy w szkole średniej z uczniem dotkniętym autyzmem?

Polly Godwin Emmos i Liz McKendry Anderson opisały przypadek chłopca, który zmaga się z różnymi zaburzeniami od spektrum autyzmu po ADHD wraz z występującymi często Continue reading „Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja”

Zajęcia ogólnorozwojowe/Rewalidacja klas I-IV

children-playing

Zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej dla dzieci dotkniętych autyzmem, upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

Wstęp:

W ramach zajęć rewalidacyjnych jedną z form terapii są zajęcia ogólnorozwojowe, przeznaczone dla dzieci, których percepcje rozwojowe są zaburzone w mniejszym stopniu i nie wymagają one jednokierunkowej specjalistycznej stymulacji. Pozorna równowaga pozwala wprowadzić do procesu rewalidacji zestawy ćwiczeń mogące stymulować jednocześnie kilka zaburzonych funkcji poznawczych bądź percepcyjnych co sprzyja szybszemu niwelowaniu indywidualnych zaburzeń rozwojowych. Zajęcia ogólnorozwojowe poprzez szersze spektrum działania oraz interesujące i ciekawe ćwiczenia nie nużą dzieci, są lepiej przez nie akceptowane i wyzwalają tak oczekiwaną aktywność.

Cel ogólny:

Zajęcia ogólnorozwojowe mają więc na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego osobowości i uspołecznienia poprzez korygowanie zaburzonych percepcji a jednocześnie wzmacnianie nabytych umiejętności i nawyków, tak aby osiągnął zgodnie ze swoimi psychofizycznymi możliwościami harmonijny rozwój społeczny i intelektualny umożliwiający mu w przyszłości samodzielne lub prawie samodzielne funkcjonowanie, działanie i rozwiązywanie problemów.

Cele szczegółowe:

 • stymulowanie zaburzonych percepcji,
 • obniżanie bądź wzmacnianie napięcia mięśniowego,
 • obniżanie poziomu stresu i napięcia emocjonalnego,
 • gimnastyka mózgu,
 • integracja społeczna,
 • usprawnianie technik szkolnych na wesoło.

Moduły pracy:

I. Ruch ekspresyjny

 • ćwiczenia grafomotoryczne,
 • ćwiczenia graficzne,
 • twórcze łapki.

II. Wizualno – przestrzenny /klucz wyobraźni/

 • kreatywne modelowanie,
 • ćwiczenia na niewielkich wysokościach,
 • „ścieżka kreatywnego działania”

III. Relaksacja

 • elementy jogi terapeutycznej,
 • elementy treningu releksacyjnego Schultza,
 • elementy treningu „Na czworakach”, „Pierwsze kroki”, Małe i duże kroki”.

IV. „GYM BRAIN” – gimnastyka mózgu

 • ćwiczenia z zakresu „Brain education”,
 • mnemotechniki,
 • treningi zapamiętywania,
 • trening twórczego myślenia,
 • logika.

V. TY, JA, ŚWIAT:

 • gry stolikowe,
 • pląsy grupowe,
 •  zabawy w kręgu, ćwiczenia typu „Co dalej…?”, Dokończ za mnie…”.

VI. Klucz do nauki:

 • rozumienie podstawowych pojęć,
 • matematyka sensoryczna,
 • pierwsze kroki na kartce,
 • od rysowania do pisania,
 • bajkoterapii.

Metody pracy:

 • elementy metodyki harcerskiej i zuchowej,
 • elementy metodyki „Ogród Zabaw Twórczych” wg. teorii „8” prof. Gardnera,
 • elementy metody „Gym Brain”,
 • elementy metody wychowania przedszkolnego Lwa Wygotskiego.

Formy i sposoby realizacji pracy:

Na podstawie wyżej opracowanego ogólnego programu do zajęć ogólnorozwojowych, prowadzący pisze indywidualny program rewalidacyjno – terapeutyczny dla każdego ucznia zgodnie z jego potrzebami i psychofizycznymi możliwościami dobierając odpowiedni zestaw ćwiczeń.

Zestaw ćwiczeń:

Prowadzący w zależności od posiadanej wiedzy, uprawnień, bazy lokalowej i technicznej/ zastaw pomocy rewalidacyjno – rehabilitacyjnych/opracowuje do każdego modułu.

Zajęcia ogólnorozwojowe, propozycje ćwiczeń:

 • labirynt o zróżnicowanym stopniu trudności,
 • wyszukiwanie różnic i podobieństw,
 • gry: „Co tu nie pasuje?”,
 • dyktanda graficzne
 • rozwiązywanie krzyżówek,
 • dobieranki obrazkowe,
 • nakładanki,
 • uzupełnianki,
 •  dobieranie etykiet do rysunków, obrazków, ilustracji,
 • proste rebusy,
 • plątaninki literkowe i obrazkowe,
 • gry słuchowe – „Jaki to wyraz?”
 • układanki plastyczne,
 • kropkowanie liter,
 • „Ma alfabet…” – rymowanka,
 • kostka kółkowa /1-10/ – nakładanie cyfr, drobnych przedmiotów, cukierków,
 • rymowanki,
 • rysowane wierszyki,
 • gra ruchowa – „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy…”
 • różnego rodzaju tangramy, tangloty,
 • klocki „T”,
 • plątaninki gumkowe,
 • gry stolikowe,
 • gry komputerowe,
 • bajki z elementami ruchu, oglądanie ilustracji w bajkach,
 • domina,
 • historyjki obrazkowe,
 • puzzle n – elementowe,
 • skandowanki harcerskie,
 • szyfrowane hasła,
 • rysowanie do instrukcji słownej,
 • „Co tu widzisz?” – wodzenie palcami po konturach,
 • Co powiedziałam – czytanie z ust,
 • Wyciągnij z worka… – zabawa według instrukcji słownej,
 • Co to jest, co wyciągnąłeś z worka? – słowne opisy,
 • gra w statki,
 • naklejki,
 •  „Co wyszło z szydła?” – obrysowywanie, nazywanie,
 • zagadki „Smoka Obiboka”,
 • ćwiczenia w szeregu obrazków /co zapamiętałeś/
 • łowienie rybek – kolorów, liter, cyferek, kształtów,
 • dmuchanie przez rurkę literek, kolorowych papierków, cyferek, figur geometrycznych,
 • obrysowywanie konturów plastikowych figur geometrycznych,
 • Jaka to bajka?
 • bajkowy „Piotruś”,
 • gra Baggle,
 • prawda lub fałsz,
 • sądy werbalne,
 • zabawy logopedyczne dla małych dzieci,
 • Opisy: maskotek, kanapki, napoju, ubrania, pogody,
 • Co to jest: żółte, dalekie, gorące, świecące, rażące… – budzenie wyobraźni,
 • wykonywanie poleceń 1,2 etapowych,
 • Co jest drewniane, metalowe, plastikowe, szklane?
 • stosunki przestrzenne,
 • stosunki czasowe,
 • stosunki wielkościowe,
 • tworzenie różnych kompozycji geometrycznych na płaszczyźnie,
 • konstruowanie przestrzenne/swobodne, według wzoru/
 • segregowanie według jednej i kilku cech,
 • szlaczki rytmiczne, gra „Perskie oko”,
 • gra „Gumowe ucho” (Urszula Kolano).

 

Opracowała mgr Urszula Kolano: Specjalny Osrodek Szkolno – Wychowawczy w Mielcu.

 

 

Podręcznik do emocji – rewalidacja

„Książka Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu: praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców autorstwa Patricii Howlin, Simona Barona-Cohena i Julie Hadwin (1999/2010) to zbiór materiałów źródłowych, procedur nauczania i oceniania oraz zasad leżących  u podstaw teorii i praktyki. Informacje na temat stanów umysłu podzielone są na trzy oddzielne części:

 • emocje;
 • stany wiedzy;
 • zabawa w udawanie.

W części poświęconej nauczaniu emocji autorzy analizują kilka poziomów rozumienia emocji – od rozpoznawania wyrazów twarzy na fotografiach i rysunkach schematycznych po identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją oraz pragnieniami i przekonaniami.

W części poświęconej stanom wiedzy opisują wiele ćwiczeń uczących wizualnego przyjmowania perspektywy, zasady „zobaczyć znaczy widzieć”, oraz przewidywania zachowań danej osoby na podstawie jej stanu wiedzy.

Materiały przeznaczone są dla dzieci władających językiem co najmniej na poziomie pięciolatka oraz rozumiejących, że inni ludzie mają swoje pragnienia i myśli. W ramach niektórych ćwiczeń dziecko musi się zastanowić, jak się czuje dana osoba w zależności od sytuacji. W jednym z przykładów widać na obrazku samochód uwięziony między zamkniętymi barierami na przejeździe kolejowym oraz nadjeżdżający pociąg. Pod obrazkiem znajduje się tekst opisujący scenę: „Jacek jest w samochodzie. Szlaban jest opuszczony. Zbliża się pociąg. Pytanie o emocję: „Jak się czuje Jacek, kiedy zbliża się pociąg, a on tkwi w samochodzie?”(Howlin, Baron-Cohen i Hadwin,1999/2010, s. 56). Możliwe odpowiedzi to: „wesoły”, „smutny”, „zły”, „przestraszony”. Choć odpowiedź wydaje się oczywista, to zaobserwowałem (Attwood), że jeśli dziecko z zespołem Aspergera interesuje się szczególnie pociągami, może postrzegać tę sytuację wyłącznie z własnej perspektywy – byłoby szczęśliwe, gdyby znalazło się tak blisko pociągu jak chłopiec na obrazku. Jeśli tak właśnie by odpowiedziało, można z nim porozmawiać o tym, że choć Jacek mógłby być szczęśliwy, to jego ojciec, który prowadzi samochód, prawdopodobnie byłby przestraszony. W ten sposób można wyjaśnić, jak to się dzieje, że dwoje ludzi postrzega tę samą sytuację na różne sposoby.

Materiały obejmują proste rysunki z jasnymi wskazówkami, bez niepotrzebnych szczegółów. Dziecko ma do dyspozycji logiczną, progresywną strukturę i wystarczająco dużo czasu, żeby przemyśleć odpowiedź. Z czasem, gdy będzie miało do czynienia z większą liczbą przykładów, nabierze większej wprawy i będzie potrafiło interpretować stany umysłu. Autorzy poradnika przeprowadzili analizę ilościową programu i stwierdzili, że poprawa umiejętności w zakresie teorii umysłu utrzymywała się długo po zakończeniu” – Tony Attwood, 2013

Dodam, że omawiany poradnik sprzedawany jest wraz z ćwiczeniami – to dwie osobne książki o tym samym tytule (Podręcznik plus ćwiczenia).

źródło:

Tony Attwood: „Zespół Aspergera…”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013

Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin: „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu…”, Wydawnictwo JAK, Kraków 2010

Rewalidacja

cubes-677092__180

Rewalidacja z definicji oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności (z łac. re – znów, validus – mocny). Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzgledniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji. Celem zajęć rewalidacyjnych jest wyrównywanie braków, stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,

 • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
 • dynamizowanie rozwoju

Praca z dziećmi polega na zasadach pedagogiki specjalnej, ale uwzględnia specyfikę zajęć indywidualnych. Preferowane obecnie nauczanie całościowe, sytuacyjne, zintegrowane, postrzeganie wielozmysłowe – pozwalają na łączenie różnorodnych metod, technik i sposobów postępowania rehabilitacyjnego z uczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Metoda dobrego startu – ma wszechstronne zastosowanie w pracy z dziećmi. Stosuje się ją w przypadkach dotyczących dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje oraz do dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym. Dla dzieci dotkniętych autyzmem istnieje: METODA WCZESNEGO STARTU DLA DZIECKA Z AUTYZMEM (ESDM) – „Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć” oraz:

Istnieje kilka różnych powszechnie dostępnych programów interwencyjnych przeznaczonych do realizacji przez rodziców – kilka podlega obecnie badaniom. Należą do nich m.in.: Hanen More than Words; Denwerski Model Wczesnego Startu (The Early Start Denver Model); Pivotal Response Training; Nauczanie Reakcji Podstawowej (Responsive Teaching); Komunikacja Społeczna, Kontrola Emocji (Social Communication, Emotional Regulation) oraz Wsparcie Transakcji (Transactional Support SCERTS) (Rogers, Dawson, Vismara, 2015). Wszelkie zestawy i techniki łatwych do zastosowania strategii z których rodzice mogą korzystać w swojej codziennej aktywności znajdziecie w książce – patrz źródło poniżej:

źródło: Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara „Metoda Wczesnego Startu Dla Dziecka z Autyzmem (ESDM) Jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Integracja sensoryczna (SI) – terapia ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Zburzenia integracji sensorycznej występują często u dzieci dotkniętych autyzmem.

Terapia zabawą – H. Olechowicz proponuje, by te skuteczne sposoby oddziaływania terapeutycznego, jakimi są zabawy objąć wspólną nazwą „metody wyzwalające”, gdyż ich celem jest wyzwolenie samorzutnej aktywności dzieci w dążeniu do samorealizacji. Na marginesie dodam, że pisząc ten tekst wzoruję się na stronce pewnej szkoły (sp272.waw.pl). Zauważyłam, że nazwy terapii (tych polskich) są tylko odpowiednikami już od dawna stosowanych metod na zachodzie – tylko pod amerykańskimi/kanadyjskimi/angielskimi prototypami kryją się uproszczone polskie wersje i nazwy.Tak np. „Terapia zabawą” to nic innego jak od wielu lat stosowana na zachodzie metoda Floortime – jest wielopłaszczyznowa więc można do niej dopiąć wszystko co jest związane z edukacją/rehabilitacją poprzez zabawę. Jest też popularna Metoda Krakowska, która też ma korzenie właśnie we Floortime – jeśli nie jest jej kopią… ale o tym innym razem.

Metoda Denisona – ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Jest prosta i sprzyja harmonijnemu rozwojowi – stosowana cierpliwie i wytrwale pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka. – Brzmi wspaniale jednak dodam ze swojego doświadczenia, że ćwiczenia wcale nie są takie proste, korzystaliśmy z nich  wzorując się na książce Romana Warszewskiego pt. „Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji” gdy rozważaliśmy odroczenie Piotrka. Oczywiście sumiennie wykonywaliśmy polecenia, zrobiliśmy nawet własnoręcznie tabliczkę z  leniwą ósemką i z toczącą się kulką… piliśmy wodę: „czysta woda prądu doda”… i ćwiczenia naprzemienne… ale po paru latach przeczytałam w gazecie (Polityka), że metoda Denisona nie posiada żadnych podstaw naukowych. Małżeństwo Denisonów – twórców, wprowadziło ją w życie bez stosownych badań i certyfikatów. Długo po tym widziałam jak  jedna z Piotrka terapeutek z dumą wieszała na ścianie w poczekalni swojego gabinetu: certyfikat ukończenia kursu z metod stosowanych przez Denisona. Także w zerówce Staśka (młodszego syna) nauczycielka pytała mnie czy słyszałam o Denisonowskich metodach i wywodzącej się od nich kinezjologii, można je przecież stosować u dzieci w naszej klasie… Powiedziałam, że tak owszem słyszałam i wydrukowałam tejże pani scenariusz takowej lekcji. Bardzo się cieszyła.

Metoda Ruchu Rozwijającego – V. Sherborne – zajęcia te stanowią element doskonałej zabawy. Dając chwile odprężenia stają się czynnikiem umożliwiającym rozładowanie napięć i tym samym obniżają spastyczność. Wrzucam kolejny kamyczek do tego ogródka: najlepszym sposobem rozładowania napięć u dzieci z dysfunkcjami i tych bez problemów rozwojowych jest po prostu zajmowanie się tym co naprawdę lubią. Mój syn uwielbiał zabawy w wodzie – więc jeździliśmy na basen – dodam, że woda jest najlepszym masażem i relaksem dla dziecka – jeśli się jej nie boi…

Program M. Frosting i D. Horne – program rozwijający percepcję wzrokową ponoć rozwija i integruje zdolność koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała. Ćwiczenia te usprawniają dokładność, wytrwałość oraz koncentrację uwagi. Wykorzystuje się je do pracy z dziećmi z zaburzoną koordynacją wzrokowo – ruchową oraz praksją, czego dowodami są prace plastyczno – konstrukcyjne, graficzne a także udział i wykonywanie ćwiczeń ruchowych.

Edukacja matematyczna – metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej uwzględnia rolę rozwoju emocjonalnego w zakresie hartowania w sytuacjach trudnych dla dziecka. Stwarza się sytuacje wyzwalające spore napięcia i zmuszające do wysiłku umysłowego a zarazem bezpieczne. Są one dostosowane do możliwości dziecka a zarazem fascynujące.

Piotrek chodził zawsze na zajęcia wyrównawcze z matematyki ( zawsze na nie nalegałam) – matma to królowa nauk, nie ważne jaką metodę stosuje nauczyciel…

U dzieci z autyzmem sugerowałabym szachy. Mieliśmy to szczęście, że w naszej podstawówce były takie zajęcia a prowadzący przebijał wszystkich nauczycieli jakich znałam. Nauczył grać w szachy nawet Staśka (młodszego syna) i to w przedszkolu. Piotrek (ASD) był szczęśliwy na zajęciach i uczestniczył w paru turniejach zdobył IV kategorię szachową chyba w 4 klasie szkoły podstawowej. Nie piszę o tym by się chwalić tylko pragnę zaznaczyć, że dobry terapeuta/nauczyciel/rehabilitant – to połowa sukcesu a metody… sami wiecie. Szachy mają ogromny wpływ na logiczne myślenie, rozwijanie często zaburzonej przy autyzmie zdolności postrzegania czasu i przestrzeni (ruchy bierek mają przewidziany czas nie wspomnę o mnogości kombinacji), uczy przyzwoitych zachowań społecznych (etykieta szachisty), zasad fear play, rywalizacji, właściwej strategii, przewidywania, uczy przegrywać i wygrywać… – tak z naszego doświadczenia.

Arterapia – terapia przez sztukę, to twórczy trening. Wykorzystuje proces tworzenia lub wynik tegoż procesu do wzbogacenia własnej osobowości. To metoda poznawania siebie, przygoda z tworzeniem oraz twórczym myśleniem.

Muzykoterapia – to niewerbalna forma psychoterapii, umożliwia przeżycie i odreagowanie emocji oraz problemów. Pomaga ujawnić treści tłumione i werbalizowanie ich. Dziecko może poznać własne problemy oraz trudności innych osób, analizować je i szukać rozwiązań, co pozwala na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów. Dodam, że ważnana i stosowana od lat w psychiatrii.

Bajkoterapia – to terapia przez bajki. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. To także doskonała metoda relaksacyjna zyskująca na popularności dzięki swojej prostocie i efektywności…

Drama – kształtuje umiejętności społeczne i intelektualne oraz pozwala na wyrażanie własnych uczuć, myśli i emocji. Pozwala przyjrzeć się sytuacjom problemowym i je rozwiązać oraz poszerzyć możliwości rozumienia postaw i zachowań i nnych ludzi, bo ukazuje motywy i konsekwencje określonych zachowań. Dzięki temu dzieci uczą się analizowania postaw i innych i bardziej świadomie interpretują relacje międzyludzkie.

Metoda Marii Montessori – jej zadaniem jest, wspieranie twórczej aktywności dziecka oraz danie mu szansy na wszechstronny rozwój fizyczny duchowy, kulturowy i społeczny. Rozwija w dziecku samodzielność i wiarę we własne siły…

Metod jak widać jest bardzo wiele,mogłabym je wymieniać bez końca i nie raz będę do nich wracać – sztuką jest wybrać tą właściwą/skuteczną dla specyficznego profilu naszego dziecka a nie ku uciesze terapeuty czy nauczyciela… Podpowiem, że u dzieci z autyzmem istotną rolę odgrywa trening umiejętności społecznych. Godne polecenia:

Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe

źródło: sp275.waw.pl

Blog na WordPress.com.

Up ↑