UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU

Zakładka UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU zawiera charakterystyki specyficznych zachowań autystycznych dzieci i młodzieży, ich nietypowy sposób przyswajania wiedzy i poznawania świata oraz ćwiczenia, scenariusze, inspiracje, zabawy, sposoby, narzędzia, pomysły do zajęć rozwijających i programów prowadzonych w szkole i poza nią…

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WZROK

MOTORYKA MAŁA I DUŻA

 1. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 2. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem
 3. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja
 4. ASD – boisko, przerwa, stres
 5. Dziewczęta z ASD w szkole
 6. Dzienniczek – Pokonać trudności z planowaniem
 7. Autyzm – instrukcje grupowe
 8. Autystyczny uczeń – rozmowa
 9. Książeczki wspomagania społecznego
 10. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 11. Agresja fizyczna – uczeń w spektrum
 12. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 13. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 14. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 15. Autyzm – unikanie kontaktu wzrokowego
 16. ASD – umiejętności motoryczne
 17. Samostymulacje w klasie 
 18. Czy pomoc wizualna nadal jest potrzebna?
 19. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 20. Autyzm – system edukacji w Polsce
 21. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 22. Jakie strategie można zastosować w klasie
 23. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 24. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 25. ASD a siedzenie w kółeczku
 26. Autyzm – niepokój
 27. Zachowania stereotypowe
 28. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 29. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 30. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacje
 31. Autyzm, edukacja, prawo
 32. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 33. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 34. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 35. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 36. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera –rewalidacja
 37. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 38. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 39. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 40. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 41. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 42. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 43. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 44. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 45. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 46. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 47. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 48. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 49. Zadania asystenta – asystent
 50. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 51. Czym jest IPET – IPET
 52. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 53. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 54. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 55. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 56. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 57. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 58. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 59. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 60. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 61. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 62. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 63. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 64. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 65. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 66. Zespół Aspergera – ZA
 67. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 68. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 69. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 70. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 71. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 72. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 73. Edukacja włączająca
 74. Myślenie wizualne w ASD
 75. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 76. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 77. Stanowisko pracy ucznia
 78. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 79. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 80. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 81. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 82. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 83. Miejsce do pracy w szkole – samoświadomość/kartka
 84. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 85. Style uczenia się – rewalidacja
 86. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 87. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 88. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 89. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 90. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 91. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 92. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 93. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 94. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 95. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 96. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 97. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 98. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 99. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 100. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 101. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 102. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 103. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 104. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 105. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 106. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 107. Trudna młodzież – rewalidacja
 108. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 109. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 110. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 111. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 112. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 113. Ruch „Budząca się szkoła”
 114. Gotowość szkolna 2015/2016
 115. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 116. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 117. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 118. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 119. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 120. Rewalidacja – rewalidacja
 121. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 122. Zmiana definicji autyzmu w USA
 123. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 124. Autyzm – rozpoznać twarz
 125. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 126. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 127. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 128. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 129. Przerwa
 130. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 131. Odosobnienie – autyzm
 132. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 133. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 134. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 135. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 136. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 137. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 138. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 139. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 140. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 141. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 142. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 143. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 144. Schemat nowej szkoły
 145. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 146. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 147. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 148. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 149. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 150. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 151. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 152. Aspi, uczenie się, intelekt
 153. WF
 154. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 155. Nauczyciel na zastępstwie
 156. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 157. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 158. Sprawdziany/testy
 159. Asystent edukacyjny
 160. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 161. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 162. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 163. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 164. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 165. ASD – wsparcie edukacyjne
 166. Agresja w szkole – cechy ofiary
 167. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 168. Sawant – przebłysk geniuszu
 169. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 170. Zadanie domowe – rewalidacja
 171. Edukacja domowa – unschooling
 172. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 173. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 174. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 175. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 176. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 177. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 178. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 179. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 180. Program nauczania dla dzieci z ASD
 181. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy