UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU

Zakładka UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU zawiera charakterystyki specyficznych zachowań autystycznych dzieci i młodzieży, ich nietypowy sposób przyswajania wiedzy i poznawania świata oraz ćwiczenia, scenariusze, inspiracje, zabawy, sposoby, narzędzia, pomysły do zajęć rozwijających i programów prowadzonych w szkole i poza nią…

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WZROK

MOTORYKA MAŁA I DUŻA

 1. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 2. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 3. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 4. Autystyczny uczeń – konsekwencja
 5. Proste strategie językowe
 6. System zadań – strategie wizualne
 7. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 8. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 9. Uczeń z autyzmem
 10. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 11. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem
 12. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja
 13. ASD – boisko, przerwa, stres
 14. Dziewczęta z ASD w szkole
 15. Dzienniczek – Pokonać trudności z planowaniem
 16. Autyzm – instrukcje grupowe
 17. Autystyczny uczeń – rozmowa
 18. Książeczki wspomagania społecznego
 19. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 20. Agresja fizyczna – uczeń w spektrum
 21. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 22. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 23. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 24. Autyzm – unikanie kontaktu wzrokowego
 25. ASD – umiejętności motoryczne
 26. Samostymulacje w klasie 
 27. Czy pomoc wizualna nadal jest potrzebna?
 28. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 29. Autyzm – system edukacji w Polsce
 30. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 31. Jakie strategie można zastosować w klasie
 32. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 33. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 34. ASD a siedzenie w kółeczku
 35. Autyzm – niepokój
 36. Zachowania stereotypowe
 37. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 38. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 39. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacje
 40. Autyzm, edukacja, prawo
 41. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 42. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 43. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 44. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 45. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera –rewalidacja
 46. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 47. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 48. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 49. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 50. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 51. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 52. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 53. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 54. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 55. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 56. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 57. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 58. Zadania asystenta – asystent
 59. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 60. Czym jest IPET – IPET
 61. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 62. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 63. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 64. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 65. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 66. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 67. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 68. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 69. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 70. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 71. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 72. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 73. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 74. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 75. Zespół Aspergera – ZA
 76. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 77. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 78. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 79. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 80. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 81. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 82. Edukacja włączająca
 83. Myślenie wizualne w ASD
 84. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 85. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 86. Stanowisko pracy ucznia
 87. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 88. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 89. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 90. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 91. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 92. Miejsce do pracy w szkole – samoświadomość/kartka
 93. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 94. Style uczenia się – rewalidacja
 95. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 96. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 97. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 98. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 99. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 100. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 101. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 102. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 103. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 104. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 105. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 106. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 107. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 108. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 109. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 110. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 111. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 112. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 113. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 114. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 115. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 116. Trudna młodzież – rewalidacja
 117. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 118. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 119. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 120. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 121. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 122. Ruch „Budząca się szkoła”
 123. Gotowość szkolna 2015/2016
 124. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 125. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 126. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 127. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 128. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 129. Rewalidacja – rewalidacja
 130. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 131. Zmiana definicji autyzmu w USA
 132. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 133. Autyzm – rozpoznać twarz
 134. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 135. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 136. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 137. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 138. Przerwa
 139. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 140. Odosobnienie – autyzm
 141. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 142. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 143. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 144. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 145. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 146. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 147. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 148. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 149. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 150. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 151. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 152. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 153. Schemat nowej szkoły
 154. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 155. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 156. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 157. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 158. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 159. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 160. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 161. Aspi, uczenie się, intelekt
 162. WF
 163. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 164. Nauczyciel na zastępstwie
 165. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 166. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 167. Sprawdziany/testy
 168. Asystent edukacyjny
 169. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 170. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 171. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 172. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 173. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 174. ASD – wsparcie edukacyjne
 175. Agresja w szkole – cechy ofiary
 176. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 177. Sawant – przebłysk geniuszu
 178. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 179. Zadanie domowe – rewalidacja
 180. Edukacja domowa – unschooling
 181. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 182. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 183. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 184. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 185. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 186. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 187. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 188. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 189. Program nauczania dla dzieci z ASD
 190. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: