Reklamy

Zakładka UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU zawiera charakterystyki specyficznych zachowań autystycznych dzieci i młodzieży, ich nietypowy sposób przyswajania wiedzy i poznawania świata oraz ćwiczenia, scenariusze, inspiracje, zabawy, sposoby, narzędzia, pomysły do zajęć rozwijających i programów prowadzonych w szkole i poza nią…

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

LEKCJA – TECHNIKI SPOSOBY

WZROK

MOTORYKA MAŁA I DUŻA

 1. Czytanie i matematyka w spektrum autyzmu
 2. Pozytywne nastawienie – arkusz pracy dla ucznia z autyzmem
 3. Jak się dzisiaj czuję – codzienny formularz komunikacyjny do wykorzystania w szkole / autyzm
 4. Autyzm – efektywność edukacji i ilość nauczycieli w grupie
 5. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 6. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 7. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 8. Autystyczny uczeń – konsekwencja
 9. Proste strategie językowe
 10. System zadań – strategie wizualne
 11. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 12. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 13. Uczeń z autyzmem
 14. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 15. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem
 16. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja
 17. ASD – boisko, przerwa, stres
 18. Dziewczęta z ASD w szkole
 19. Dzienniczek – Pokonać trudności z planowaniem
 20. Autyzm – instrukcje grupowe
 21. Autystyczny uczeń – rozmowa
 22. Książeczki wspomagania społecznego
 23. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 24. Agresja fizyczna – uczeń w spektrum
 25. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 26. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 27. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 28. Autyzm – unikanie kontaktu wzrokowego
 29. ASD – umiejętności motoryczne
 30. Samostymulacje w klasie 
 31. Czy pomoc wizualna nadal jest potrzebna?
 32. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 33. Autyzm – system edukacji w Polsce
 34. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 35. Jakie strategie można zastosować w klasie
 36. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 37. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 38. ASD a siedzenie w kółeczku
 39. Autyzm – niepokój
 40. Zachowania stereotypowe
 41. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 42. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 43. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacje
 44. Autyzm, edukacja, prawo
 45. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 46. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 47. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 48. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 49. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera –rewalidacja
 50. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 51. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 52. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 53. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 54. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 55. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 56. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 57. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 58. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 59. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 60. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 61. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 62. Zadania asystenta – asystent
 63. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 64. Czym jest IPET – IPET
 65. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 66. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 67. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 68. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 69. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 70. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 71. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 72. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 73. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 74. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 75. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 76. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 77. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 78. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 79. Zespół Aspergera – ZA
 80. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 81. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 82. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 83. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 84. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 85. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 86. Edukacja włączająca
 87. Myślenie wizualne w ASD
 88. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 89. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 90. Stanowisko pracy ucznia
 91. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 92. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 93. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 94. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 95. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 96. Miejsce do pracy w szkole – samoświadomość/kartka
 97. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 98. Style uczenia się – rewalidacja
 99. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 100. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 101. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 102. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 103. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 104. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 105. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 106. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 107. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 108. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 109. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 110. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 111. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 112. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 113. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 114. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 115. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 116. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 117. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 118. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 119. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 120. Trudna młodzież – rewalidacja
 121. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 122. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 123. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 124. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 125. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 126. Ruch „Budząca się szkoła”
 127. Gotowość szkolna 2015/2016
 128. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 129. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 130. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 131. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 132. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 133. Rewalidacja – rewalidacja
 134. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 135. Zmiana definicji autyzmu w USA
 136. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 137. Autyzm – rozpoznać twarz
 138. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 139. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 140. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 141. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 142. Przerwa
 143. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 144. Odosobnienie – autyzm
 145. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 146. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 147. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 148. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 149. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 150. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 151. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 152. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 153. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 154. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 155. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 156. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 157. Schemat nowej szkoły
 158. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 159. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 160. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 161. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 162. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 163. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 164. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 165. Aspi, uczenie się, intelekt
 166. WF
 167. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 168. Nauczyciel na zastępstwie
 169. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 170. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 171. Sprawdziany/testy
 172. Asystent edukacyjny
 173. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 174. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 175. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 176. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 177. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 178. ASD – wsparcie edukacyjne
 179. Agresja w szkole – cechy ofiary
 180. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 181. Sawant – przebłysk geniuszu
 182. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 183. Zadanie domowe – rewalidacja
 184. Edukacja domowa – unschooling
 185. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 186. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 187. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 188. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 189. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 190. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 191. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 192. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 193. Program nauczania dla dzieci z ASD
 194. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf