UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU

Zakładka UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU zawiera charakterystyki specyficznych zachowań autystycznych dzieci i młodzieży, ich nietypowy sposób przyswajania wiedzy i poznawania świata oraz ćwiczenia, scenariusze, inspiracje, zabawy, sposoby, narzędzia, pomysły do zajęć rozwijających i programów prowadzonych w szkole i poza nią…

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 1. Autyzm – unikanie kontaktu wzrokowego
 2. ASD – umiejętności motoryczne
 3. Samostymulacje w klasie 
 4. Czy pomoc wizualna nadal jest potrzebna?
 5. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 6. Autyzm – system edukacji w Polsce
 7. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 8. Jakie strategie można zastosować w klasie
 9. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 10. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 11. ASD a siedzenie w kółeczku
 12. Autyzm – niepokój
 13. Zachowania stereotypowe
 14. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 15. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 16. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacje
 17. Autyzm, edukacja, prawo
 18. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 19. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 20. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 21. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 22. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera –rewalidacja
 23. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 24. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 25. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 26. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 27. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 28. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 29. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 30. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 31. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 32. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 33. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 34. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 35. Zadania asystenta – asystent
 36. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 37. Czym jest IPET – IPET
 38. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 39. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 40. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 41. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 42. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 43. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 44. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 45. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 46. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 47. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 48. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 49. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 50. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 51. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 52. Zespół Aspergera – ZA
 53. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 54. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 55. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 56. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 57. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 58. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 59. Edukacja włączająca
 60. Myślenie wizualne w ASD
 61. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 62. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 63. Stanowisko pracy ucznia
 64. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 65. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 66. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 67. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 68. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 69. Miejsce do pracy w szkole – samoświadomość/kartka
 70. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 71. Style uczenia się – rewalidacja
 72. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 73. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 74. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 75. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 76. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 77. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 78. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 79. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 80. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 81. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 82. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 83. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 84. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 85. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 86. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 87. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 88. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 89. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 90. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 91. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 92. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 93. Trudna młodzież – rewalidacja
 94. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 95. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 96. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 97. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 98. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 99. Ruch „Budząca się szkoła”
 100. Gotowość szkolna 2015/2016
 101. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 102. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 103. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 104. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 105. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 106. Rewalidacja – rewalidacja
 107. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 108. Zmiana definicji autyzmu w USA
 109. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 110. Autyzm – rozpoznać twarz
 111. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 112. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 113. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 114. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 115. Przerwa
 116. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 117. Odosobnienie – autyzm
 118. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 119. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 120. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 121. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 122. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 123. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 124. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 125. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 126. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 127. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 128. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 129. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 130. Schemat nowej szkoły
 131. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 132. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 133. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 134. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 135. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 136. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 137. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 138. Aspi, uczenie się, intelekt
 139. WF
 140. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 141. Nauczyciel na zastępstwie
 142. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 143. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 144. Sprawdziany/testy
 145. Asystent edukacyjny
 146. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 147. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 148. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 149. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 150. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 151. ASD – wsparcie edukacyjne
 152. Agresja w szkole – cechy ofiary
 153. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 154. Sawant – przebłysk geniuszu
 155. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 156. Zadanie domowe – rewalidacja
 157. Edukacja domowa – unschooling
 158. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 159. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 160. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 161. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 162. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 163. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 164. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 165. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 166. Program nauczania dla dzieci z ASD
 167. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf
Reklamy