UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU

Zakładka UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU zawiera charakterystyki specyficznych zachowań autystycznych dzieci i młodzieży, ich nietypowy sposób przyswajania wiedzy i poznawania świata oraz ćwiczenia, scenariusze, inspiracje, zabawy, sposoby, narzędzia, pomysły do zajęć rozwijających i programów prowadzonych w szkole i poza nią…

 1. Czy pomoc wizualna nadal jest potrzebna?
 2. Autyzm – system edukacji w Polsce
 3. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 4. Jakie strategie można zastosować w klasie
 5. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 6. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 7. ASD a siedzenie w kółeczku
 8. Zachowania stereotypowe
 9. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 10. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 11. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacje
 12. Autyzm, edukacja, prawo
 13. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 14. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 15. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 16. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 17. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera –rewalidacja
 18. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 19. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 20. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 21. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 22. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 23. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 24. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 25. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 26. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 27. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 28. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 29. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 30. Zadania asystenta – asystent
 31. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 32. Czym jest IPET – IPET
 33. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 34. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 35. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 36. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 37. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 38. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 39. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 40. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 41. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 42. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 43. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 44. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 45. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 46. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 47. Zespół Aspergera – ZA
 48. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 49. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 50. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 51. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 52. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 53. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 54. Edukacja włączająca
 55. Myślenie wizualne w ASD
 56. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 57. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 58. Stanowisko pracy ucznia
 59. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 60. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 61. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 62. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 63. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 64. Miejsce do pracy w szkole – samoświadomość/kartka
 65. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 66. Style uczenia się – rewalidacja
 67. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 68. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 69. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 70. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 71. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 72. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 73. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 74. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 75. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 76. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 77. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 78. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 79. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 80. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 81. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 82. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 83. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 84. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 85. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 86. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 87. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 88. Trudna młodzież – rewalidacja
 89. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 90. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 91. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 92. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 93. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 94. Ruch „Budząca się szkoła”
 95. Gotowość szkolna 2015/2016
 96. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 97. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 98. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 99. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 100. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 101. Rewalidacja – rewalidacja
 102. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 103. Zmiana definicji autyzmu w USA
 104. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 105. Autyzm – rozpoznać twarz
 106. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 107. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 108. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 109. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 110. Przerwa
 111. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 112. Odosobnienie – autyzm
 113. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 114. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 115. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 116. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 117. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 118. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 119. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 120. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 121. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 122. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 123. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 124. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 125. Schemat nowej szkoły
 126. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 127. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 128. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 129. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 130. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 131. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 132. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 133. Aspi, uczenie się, intelekt
 134. WF
 135. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 136. Nauczyciel na zastępstwie
 137. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 138. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 139. Sprawdziany/testy
 140. Asystent edukacyjny
 141. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 142. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 143. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 144. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 145. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 146. ASD – wsparcie edukacyjne
 147. Agresja w szkole – cechy ofiary
 148. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 149. Sawant – przebłysk geniuszu
 150. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 151. Zadanie domowe – rewalidacja
 152. Edukacja domowa – unschooling
 153. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 154. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 155. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 156. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 157. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 158. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 159. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 160. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 161. Program nauczania dla dzieci z ASD
 162. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

 

Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: