UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU

Zakładka UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU zawiera charakterystyki specyficznych zachowań autystycznych dzieci i młodzieży, ich nietypowy sposób przyswajania wiedzy i poznawania świata oraz ćwiczenia, scenariusze, inspiracje, zabawy, sposoby, narzędzia, pomysły do zajęć rozwijających i programów prowadzonych w szkole i poza nią…

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 1. Samostymulacje w klasie 
 2. Czy pomoc wizualna nadal jest potrzebna?
 3. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 4. Autyzm – system edukacji w Polsce
 5. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 6. Jakie strategie można zastosować w klasie
 7. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 8. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 9. ASD a siedzenie w kółeczku
 10. Zachowania stereotypowe
 11. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 12. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 13. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacje
 14. Autyzm, edukacja, prawo
 15. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 16. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 17. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 18. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 19. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera –rewalidacja
 20. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 21. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 22. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 23. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 24. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 25. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 26. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 27. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 28. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 29. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 30. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 31. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 32. Zadania asystenta – asystent
 33. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 34. Czym jest IPET – IPET
 35. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 36. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 37. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 38. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 39. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 40. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 41. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 42. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 43. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 44. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 45. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 46. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 47. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 48. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 49. Zespół Aspergera – ZA
 50. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 51. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 52. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 53. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 54. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 55. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 56. Edukacja włączająca
 57. Myślenie wizualne w ASD
 58. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 59. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 60. Stanowisko pracy ucznia
 61. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 62. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 63. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 64. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 65. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 66. Miejsce do pracy w szkole – samoświadomość/kartka
 67. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 68. Style uczenia się – rewalidacja
 69. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 70. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 71. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 72. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 73. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 74. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 75. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 76. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 77. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 78. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 79. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 80. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 81. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 82. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 83. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 84. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 85. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 86. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 87. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 88. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 89. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 90. Trudna młodzież – rewalidacja
 91. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 92. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 93. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 94. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 95. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 96. Ruch „Budząca się szkoła”
 97. Gotowość szkolna 2015/2016
 98. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 99. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 100. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 101. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 102. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 103. Rewalidacja – rewalidacja
 104. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 105. Zmiana definicji autyzmu w USA
 106. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 107. Autyzm – rozpoznać twarz
 108. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 109. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 110. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 111. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 112. Przerwa
 113. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 114. Odosobnienie – autyzm
 115. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 116. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 117. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 118. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 119. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 120. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 121. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 122. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 123. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 124. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 125. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 126. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 127. Schemat nowej szkoły
 128. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 129. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 130. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 131. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 132. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 133. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 134. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 135. Aspi, uczenie się, intelekt
 136. WF
 137. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 138. Nauczyciel na zastępstwie
 139. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 140. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 141. Sprawdziany/testy
 142. Asystent edukacyjny
 143. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 144. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 145. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 146. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 147. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 148. ASD – wsparcie edukacyjne
 149. Agresja w szkole – cechy ofiary
 150. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 151. Sawant – przebłysk geniuszu
 152. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 153. Zadanie domowe – rewalidacja
 154. Edukacja domowa – unschooling
 155. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 156. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 157. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 158. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 159. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 160. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 161. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 162. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 163. Program nauczania dla dzieci z ASD
 164. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf

 

Reklamy