Zakładka UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU zawiera charakterystyki specyficznych zachowań autystycznych dzieci i młodzieży, ich nietypowy sposób przyswajania wiedzy i poznawania świata oraz ćwiczenia, scenariusze, inspiracje, zabawy, sposoby, narzędzia, pomysły do zajęć rozwijających i programów prowadzonych w szkole i poza nią…

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

LEKCJA – TECHNIKI SPOSOBY

WZROK

MOTORYKA MAŁA I DUŻA

 1. Spektrum autyzmu – nagrywanie lekcji
 2. Autyzm – efektywność edukacji i ilość nauczycieli w grupie
 3. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 4. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 5. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 6. Autystyczny uczeń – konsekwencja
 7. Proste strategie językowe
 8. System zadań – strategie wizualne
 9. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 10. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 11. Uczeń z autyzmem
 12. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 13. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem
 14. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja
 15. ASD – boisko, przerwa, stres
 16. Dziewczęta z ASD w szkole
 17. Dzienniczek – Pokonać trudności z planowaniem
 18. Autyzm – instrukcje grupowe
 19. Autystyczny uczeń – rozmowa
 20. Książeczki wspomagania społecznego
 21. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 22. Agresja fizyczna – uczeń w spektrum
 23. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 24. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 25. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 26. Autyzm – unikanie kontaktu wzrokowego
 27. ASD – umiejętności motoryczne
 28. Samostymulacje w klasie 
 29. Czy pomoc wizualna nadal jest potrzebna?
 30. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 31. Autyzm – system edukacji w Polsce
 32. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 33. Jakie strategie można zastosować w klasie
 34. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 35. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 36. ASD a siedzenie w kółeczku
 37. Autyzm – niepokój
 38. Zachowania stereotypowe
 39. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 40. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 41. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacje
 42. Autyzm, edukacja, prawo
 43. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 44. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 45. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 46. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 47. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera –rewalidacja
 48. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 49. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 50. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 51. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 52. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 53. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 54. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 55. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 56. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 57. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 58. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 59. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 60. Zadania asystenta – asystent
 61. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 62. Czym jest IPET – IPET
 63. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 64. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 65. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 66. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 67. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 68. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 69. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 70. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 71. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 72. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 73. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 74. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 75. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 76. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 77. Zespół Aspergera – ZA
 78. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 79. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 80. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 81. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 82. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 83. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 84. Edukacja włączająca
 85. Myślenie wizualne w ASD
 86. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 87. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 88. Stanowisko pracy ucznia
 89. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 90. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 91. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 92. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 93. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 94. Miejsce do pracy w szkole – samoświadomość/kartka
 95. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 96. Style uczenia się – rewalidacja
 97. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 98. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 99. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 100. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 101. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 102. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 103. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 104. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 105. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 106. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 107. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 108. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 109. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 110. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 111. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 112. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 113. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 114. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 115. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 116. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 117. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 118. Trudna młodzież – rewalidacja
 119. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 120. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 121. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 122. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 123. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 124. Ruch „Budząca się szkoła”
 125. Gotowość szkolna 2015/2016
 126. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 127. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 128. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 129. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 130. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 131. Rewalidacja – rewalidacja
 132. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 133. Zmiana definicji autyzmu w USA
 134. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 135. Autyzm – rozpoznać twarz
 136. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 137. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 138. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 139. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 140. Przerwa
 141. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 142. Odosobnienie – autyzm
 143. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 144. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 145. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 146. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 147. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 148. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 149. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 150. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 151. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 152. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 153. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 154. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 155. Schemat nowej szkoły
 156. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 157. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 158. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 159. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 160. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 161. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 162. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 163. Aspi, uczenie się, intelekt
 164. WF
 165. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 166. Nauczyciel na zastępstwie
 167. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 168. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 169. Sprawdziany/testy
 170. Asystent edukacyjny
 171. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 172. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 173. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 174. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 175. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 176. ASD – wsparcie edukacyjne
 177. Agresja w szkole – cechy ofiary
 178. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 179. Sawant – przebłysk geniuszu
 180. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 181. Zadanie domowe – rewalidacja
 182. Edukacja domowa – unschooling
 183. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 184. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 185. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 186. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 187. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 188. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 189. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 190. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 191. Program nauczania dla dzieci z ASD
 192. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf