Zakładka UCZEŃ W SPEKTRUM AUTYZMU zawiera charakterystyki specyficznych zachowań autystycznych dzieci i młodzieży, ich nietypowy sposób przyswajania wiedzy i poznawania świata oraz ćwiczenia, scenariusze, inspiracje, zabawy, sposoby, narzędzia, pomysły do zajęć rozwijających i programów prowadzonych w szkole i poza nią…

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

LEKCJA – TECHNIKI SPOSOBY

WZROK

MOTORYKA MAŁA I DUŻA

 1. Autyzm – efektywność edukacji i ilość nauczycieli w grupie
 2. Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności
 3. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 4. Naucz, przećwicz, powtórz/autyzm
 5. Autystyczny uczeń – konsekwencja
 6. Proste strategie językowe
 7. System zadań – strategie wizualne
 8. ASD – proste rozwiązania na lekcji
 9. Co chcesz powiedzieć? – Przemyśl to, zrób przerwę i powiedz tak, jak należy
 10. Uczeń z autyzmem
 11. Talent poznawczy w zespole Aspergera
 12. Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem
 13. Lista umiejętności ucznia – socjalizacja
 14. ASD – boisko, przerwa, stres
 15. Dziewczęta z ASD w szkole
 16. Dzienniczek – Pokonać trudności z planowaniem
 17. Autyzm – instrukcje grupowe
 18. Autystyczny uczeń – rozmowa
 19. Książeczki wspomagania społecznego
 20. Zmaganie się z zadaniami domowymi
 21. Agresja fizyczna – uczeń w spektrum
 22. Strefa ciszy – historyjka społeczna
 23. Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem
 24. Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa
 25. Autyzm – unikanie kontaktu wzrokowego
 26. ASD – umiejętności motoryczne
 27. Samostymulacje w klasie 
 28. Czy pomoc wizualna nadal jest potrzebna?
 29. Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 30. Autyzm – system edukacji w Polsce
 31. „Aspergeryjski” – nie jesteśmy mistrzami konwersacji – konwersacja
 32. Jakie strategie można zastosować w klasie
 33. 8 rzeczy, które musisz zrobić zanim zaczniesz pracę z uczniem z autyzmem/ZA/ASD  – rewalidacja
 34. Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwood’a – rewalidacja – przemoc
 35. ASD a siedzenie w kółeczku
 36. Autyzm – niepokój
 37. Zachowania stereotypowe
 38. Rady dla nauczyciela mającego w klasie dziecko z ASD
 39. Nieprecyzyjne polecenia w szkole – utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 40. 7 wskazówek ułatwiających nauczycielowi pracę z autykiem w klasie – rewalidacje
 41. Autyzm, edukacja, prawo
 42. Czy mam kwalifikacje, aby uczyć to dziecko?
 43. Lęk/napady złości w klasie – rewalidacja
 44. Wsparcie dla ucznia w szkole średniej – rewalidacja
 45. 11 nietypowych zachowań dziecka z autyzmem w szkole – rewalidacja
 46. Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera –rewalidacja
 47. Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – rewalidacja
 48. 34 objawy zaburzeń sensorycznych dziecka w wieku szkolnym – sensoryka
 49. Matematyka, punkty w powietrzu, uczeni idioci – specyficzne uczenie
 50. Problemy z matematyką? – rewalidacja
 51. Przedszkolak z zespołem Aspergera – przedszkolak
 52. Nauczanie przedszkolne w ASD – przedszkolak
 53. Jak pomóc dziecku na boisku – rewalidacja – WF
 54. Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego – rewalidacja WF
 55. Oddziaływanie psychoterapeutyczne na początku nauczania – rewalidacja
 56. Skuteczna pomoc uczniowi z ASD w gimnazjum i liceum – rewalidacja
 57. Jak być dobrym współrozmówcą – rewalidacja – asystent
 58. Na czym powinien koncentrować się asystent nauczyciela? – asystent –  rewalidacja
 59. Zadania asystenta – asystent
 60. Asystent nauczyciela przedszkola – kierunek/opis – asystent
 61. Czym jest IPET – IPET
 62. Profil umiejętności ruchowych w ASD – motoryka
 63. Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych – integracja –  rewalidacja
 64. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD
 65. O co chodzi w spektrum autyzmu – ASD
 66. Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole
 67. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem/ZA w gimnazjum – rewalidacja
 68. Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem – rewalidacja
 69. Szkolne strategie rozwoju poznawczego ucznia z autyzmem/ASD/ZA – żądać asystenta – rewalidacja
 70. Autyzm/ASD/ZA – trudności językowe – rewalidacja
 71. Podręcznik do emocji – emocje – rewalidacja
 72. Metody skutecznego zadawania pracy domowej – rewalidacja
 73. Układanka – słaba koherencja czyli świat w szczegółach – koherencja
 74. Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ASD
 75. Zmiana definicji autyzmu w USA – ASD
 76. Zespół Aspergera – ZA
 77. Zatrudnienie a zainteresowania w ASD – zainteresowania
 78. Jak ćwiczyć kompetencje społeczne ucznia z ZA – umiejętności społeczne – rewalidacja
 79. Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami – rewalidacja
 80. Przygotowanie do egzaminów – rewalidacja
 81. Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych – rewalidacja
 82. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć integracyjnych – rewalidacja
 83. Edukacja włączająca
 84. Myślenie wizualne w ASD
 85. Organizacja przestrzeni i wyposażenia w klasie
 86. Uprzywilejowane miejsce w klasie
 87. Stanowisko pracy ucznia
 88. Sposoby na szkolny hałas – sygnalizator świetlny
 89. Niech gazetki szkolne coś znaczą
 90. Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie
 91. Przystosować środowisko pracy do ucznia
 92. Przybory, powierzchnia pisania i papier
 93. Miejsce do pracy w szkole – samoświadomość/kartka
 94. Szkoła przyjazna mózgowi – rewalidacja
 95. Style uczenia się – rewalidacja
 96. Pierwszy poziom nauczania –  rewalidacja
 97. Trudności w procesie uczenia się typowe dla ASD – rewalidacja
 98. Szkolne problemy i właściwe działania – rewalidacja
 99. Autyzm – zapobieganie przemocy – przemoc –  rewalidacja
 100. Dlaczego zabawawa w udawanie jest tak ważna – udawanie –  rewalidacja
 101. Wszechstronny rozwój ucznia a indywidualizacja – rewalidacja
 102. Czy czytania umysłu można się nauczyć – teoria umysłu
 103. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem el. m. integracji sensorycznej – rewalidacja
 104. Dysleksja – główne problemy – dysleksja –  rewalidacja
 105. Śmierć twórczości dziecka – kreatywność
 106. Czytanie ze zrozumieniem – rewalidacja
 107. Praca z upośledzeniem słuchu w ASD –  rewalidacja
 108. Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę – Temple Grandin – rewalidacja
 109. Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera
 110. Akademia Khana – dziecko nauczycielem – kreatywność –  rewalidacja
 111. Empatia w szkole – empatia –  rewalidacja
 112. Profil zdolności przyswajania wiedzy w autyzmie – profil
 113. ASD – wysoka inteligencja – niski wynik w teście – inteligencja
 114. Ponadprzeciętne zdolności szkolne w ASD – zdolności
 115. Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela – rewalidacja
 116. Gamifikacja – nauka przez działanie – rewalidacja
 117. Trudna młodzież – rewalidacja
 118. Młodszy uczeń z zespołem Aspergera
 119. Problemy z czytaniem – lista wskazówek – rewalidacja
 120. Jak dogadać się z uczniem? – rewalidacja
 121. Nauczyć dzieci nie odrzucać „innych” – przykładowe lekcje i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców. –  integracja – rewalidacja
 122. Propozycje dla pedagogów ucznia z autyzmem
 123. Ruch „Budząca się szkoła”
 124. Gotowość szkolna 2015/2016
 125. Czy nauczyciel wspomagający/asystent powinien być na wszystkich lekcjach? – rewalidacja
 126. Edukacja dzieci z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć – rewalidacja
 127. Nowe podejście do programów edukacyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem/ZA/ASD – rewalidacja
 128. Edukacja: asystent w szkole i w domu – zaburzenia funkcji wykonawczych w autyzmie – asystent
 129. Nowa edukacja i terapia dzieci z autyzmem
 130. Rewalidacja – rewalidacja
 131. Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V
 132. Zmiana definicji autyzmu w USA
 133. Bardziej użyteczna def. ADHD – „wada” funkcji wykonawczych jak w autyzmie – rewalidacja
 134. Autyzm – rozpoznać twarz
 135. Kompensacyjne uczenie się dzieci ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – koszty poznawcze
 136. Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy
 137. Jak można pomóc autystycznemu dziecku w nauce?
 138. Pamięć robocza w zespole Aspergera
 139. Przerwa
 140. Wrażliwość wzrokowa w ZA
 141. Odosobnienie – autyzm
 142. Nauczycielu nie pytaj, dlaczego
 143. Nagradzanie – autystyczny uczeń
 144. Bezpieczna przestrzeń ucznia
 145. Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń
 146. Mylne przypuszczenia o autystycznym uczniu
 147. Kłopoty z matematyką: dyskalkulia
 148. Zaburzenie integracji sensorycznej – badanie przesiewowe – lista kontrolna dla nauczycieli
 149. Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie
 150. Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem
 151. Mózgi autystyczne – w jaki sposób się uczymy
 152. Autyzm – LEKCJA AKCEPTACJI – Pobierz materiały, zastosuj, pomóż zrozumieć
 153. Wyprawka 2017 – autyzm/ZA
 154. Schemat nowej szkoły
 155. Trudności z uwagą w ASD – wskazówki
 156. Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI)
 157. Przykłady ocen śródrocznych i końcowych – klasa I 
 158. Lista Umiejętności Ucznia (LUM) – Diagnoza funkcjonalna
 159. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji
 160. Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających czytanie – do IPET- u
 161. Zobacz jak zmieni się praca pedagoga szkolnego i nauczyciela od września 2017 roku – pobierz darmowy e-book
 162. Aspi, uczenie się, intelekt
 163. WF
 164. Przystosowania i modyfikacje programu – autyzm/ZA
 165. Nauczyciel na zastępstwie
 166. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017
 167. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – pdf
 168. Sprawdziany/testy
 169. Asystent edukacyjny
 170. Zanim zmieni szkołę lub klasę
 171. Strategie nauki w klasie – rewalidacja
 172. Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu – rewalidacja
 173. Pokazać, przekazać 2016 materiały/konferencja 2016
 174. Motywacja i uczenie się w autyzmierewalidacja
 175. ASD – wsparcie edukacyjne
 176. Agresja w szkole – cechy ofiary
 177. Terapie społeczne w ASD – umiejętności społeczne – rewalidacja
 178. Sawant – przebłysk geniuszu
 179. Myślenie obrazami jak Einstein – rewalidacja
 180. Zadanie domowe – rewalidacja
 181. Edukacja domowa – unschooling
 182. Dziewczęta z zespołem Aspergera
 183. Wsparcie dla ucznia z ZA w szkole średniej – rewalidacja
 184. Najlepsza forma kształcenia dla dziecka z zespołem Aspergera – rewalidacja
 185. Naśladownictwo u dzieci z autyzmem…
 186. Kwalifikacje nauczyciela wspomagającego – asystent
 187. Programy komputerowe do ćwiczeń emocji – rewalidacja
 188. Proste zabawy na powietrzu – rewalidacja
 189. Darmowy podręcznik:One są wśród nas. DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU. Informacje dla pedagogów i opiekunówpdf
 190. Program nauczania dla dzieci z ASD
 191. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA (darmowy) Podręcznik dla uczniów i nauczycieli –  nowość 2016 – pdf