Reklamy

Rewalidacja jako rozwój i aktywacja wszystkich pokładów intelektualnych, osobowościowych i społecznych ucznia posiada dwa aspekty pracy:

 • dydaktyczny – uzupełnienie luk w przyswojonym przez ucznia materiale,
 • terapeutyczny – wyrównanie defektów rozwojowych poprzez odpowiednie oddziaływanie leczniczo – wychowawcze oraz kształtowanie społeczne właściwości osobowościowych.

Realizacja programu przykładowe działania (pomijam cele, które opisałam w poście Rewalidacja).

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej:

 • rozpoznawanie na ilustracjach przedmiotów i czynności oraz ich werbalizacja (rozpoznawanie treści ilustracji w krótkich ekspozycjach);
 • dobieranie par jednakowych informacji wg stopnia trudności;
 • składanie ilustracji z rozciętych elementów, dobieranie części do całego obrazka;
 • wskazywanie na rysunkach różnic i podobieństw, wykrywanie niedorzeczności na ilustracjach;
 • ćwiczenia na materiale geometrycznych (dowolne manipulowanie figurami, różnicowanie figur pod względem kształtu, barwy, grubości, wielkości, wyszukiwanie figur jednakowych i podobnych);
 • kompozycje z figur geometrycznych;
 • kończenie zaczętych rysunków;

Rozwijanie języka biernego:

 • słuchanie odpowiedzi innych osób;
 • słuchanie utworów literackich;
 • wyjaśnianie znaczenia nieznanych wyrazów;
 • swobodne i kierowane wypowiedzi na dany temat.

Wdrażanie do budowania kilkuzdaniowych, spójnych i logicznych wypowiedzi:

 • opowiadanie ilustracji, opisywanie przedmiotów przy jak najmniejszej pomocy nauczyciela,
 • wskazywanie związków przyczynowo – skutkowych,
 • samodzielne opowiadanie treści czytanki, tekstu,
 • wyodrębnienie głównych postaci i zdarzeń w utworach literackich,
 • swobodne wypowiadanie się na dany temat,
 • opowiadanie przebiegu czynności przy wykonywaniu prostych zadań.

Kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu:

 • zachęcanie ucznia do zadawania pytań na interesujący temat,
 • układanie pytań do ilustracji
 • podtrzymywanie spontanicznych rozmów przez ucznia,
 • wskazywanie poprawnie zbudowanych zdań pod względem gramatycznym

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem:

 • głośne czytanie prostych zdań – zwrócenie uwagi na zmianę tonu głosu i tempo czytania,
 • opowiadanie treści przeczytanej przez nauczyciela,
 • ciche czytanie krótkich opowiadań, a następnie wypowiedzi ustne dotyczące treści przeczytanego tekstu,
 • dobieranie odpowiednich zdań do ilustracji,
 • porządkowanie wyrazów w rozsypance zdaniowej,
 • formułowanie pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu

Rozwijanie myślenia matematyczno – logicznego:

 • rozwijanie prostych zadań tekstowych w oparciu o konkretne sytuacje,
 • wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych (w tym programów komputerowych),
 • odczytywanie godzin na zegarze,
 • utrwalanie nazw miesięcy (ich kolejności, zapisu rzymskiego),
 • liczenie pieniędzy – rozpoznawanie banknotów i bilonu, praktyczne ćwiczenia (robienie zakupów).

Rozwijanie emocji:

 • rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych,
 • wyrażanie emocji przez gesty, mimikę twarzy,
 • odpowiednie reagowanie na różne sytuacje,
 • wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi. Znany klinicysta, specjalista z dziedziny zespołu Aspergera Tony Attwood; oprócz wielu swoich metod/technik z zakresu treningów społecznych, poleca podręcznik plus ćwiczenia dla nauczycieli pt.: „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu” P. Howlin, S. Baron-Cohen, J. Hadwin, Kraków 2010.

Uspołecznianie i wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm społecznych:

 • uczenie i wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą (podział zadań, wzajemna pomoc),
 • umiejętność brania udziału w zabawach zespołowych,
 • zachęcanie do zabaw naśladowniczych, konstrukcyjnych, tematycznych,
 • wdrażanie do troski o własne bezpieczeństwo podczas zajęć w klasie, unikanie niebezpiecznych narzędzi,
 • reagowanie na nagłe sytuacje w klasie – informowanie o złym samopoczuciu,
 • kształtowanie poczucia sprawczości podejmowanych działań i odpowiedzialności za swoje czyny,
 • rozumienie potrzeb innych osób,
 • uczenie prawidłowych reakcji i zachowań w różnych sytuacjach życiowych, głównie współżycia w klasie, grupie rówieśniczej.

Kształtowanie zaradności życiowej:

 • umiejętność adresowania i wysyłania listu, płacenia rachunków, wypełniania prostych formularzy,
 • właściwe korzystanie z numerów alarmowych celem umiejętnego wezwania pomocy,
 • umiejętność napisania podania,
 • umiejętność rejestracji w przychodni zdrowia,
 • planowanie wydatków, racjonalne wydawanie pieniędzy.

Przewidywane efekty:

 • zwiększenie koncentracji,
 • rozwój pamięci słuchowej i wzrokowej,
 • podniesienie poziomu myślenia, w tym matematyczno – logicznego,
 • umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji.

Pakiet lekcji „Emocje” dla ucznia ze spektrum autyzmu zawiera:

 1. Ogólnie o emocjach… Podstawowe emocje
 2. Radość – arkusz pracy + miniwykład
 3. Nieśmiałość – arkusz pracy + miniwykład
 4. Strach – arkusz pracy + miniwykład
 5. Dodatki pdf

Opłata jednorazowa, niezależna od subskrybcji

Zebrane środki pozwolą na dalszy rozwój strony i publikowanych treści

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s