Reklamy
Reklamy
Reklamy

Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć z gier i zabaw integracyjnych

Dzieci

Dobór zabaw nie powinien być przypadkowy. Przygotowując się do prowadzenia zajęć, prowadzący powinien mieć na uwadze m. in. wiek uczestników zajęć, ich płeć, stan zdrowia, poziom sprawności fizycznej, zainteresowania itp. Proponowane w danej grupie wiekowej gry i zabawy powinny uwzględniać stopień rozwoju zarówno intelektualnego, emocjonalnego, jak również (szczególnie w przypadku zabaw i gier ruchowych) motorycznego.W grupie dzieci młodszych powinny dominować zestawy gier i zabaw o charakterze tematycznym. Należy pamiętać, że im młodsze dzieci, tym bardziej ograniczona jest ich zdolność do współpracy w zespole.

Nie jest wskazane nadmierne eksponowanych elementów rywalizacji indywidualnej, gdyż przegrana jest odbierana bardzo emocjonalnie i wywołuje niekorzystne efekty wychowawcze. Organizując zajęcia w młodszych grupach wiekowych, prowadzący powinien pamiętać (szczególnie mając na względzie ograniczoną u dzieci zdolność do myślenia analitycznego) o konieczności bardzo dokładnego i precyzyjnego wyjaśniania im poszczególnych zasad i reguł.

Przy doborze gier i zabaw powinno się brać pod uwagę również ogólnie znaną w psychologii wieku dziecięcego prawidłowość, jaką jest stosunkowo krótkotrwała koncentracja i umiejętność skupiania uwagi. Z tego względu zaleca się stosowani gier i zabaw łatwych i różnorodnych tematycznie. Dzieci młodsze chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych, słownych, w takich, w których występują elementy połączenia słowa z gestem, w zgadywankach i quizach. W mniejszym stopniu zalecane jest stosowanie zabaw związanych z koniecznością pisania, gdyż stosunkowo mała sprawność tej umiejętności wyraźnie spowalnia tempo, a tym samym atrakcyjność zajęć. W grupach dzieci młodszych powinno się w większym stopniu przestrzegać zasady jednorodności grupy pod względem wieku.

Młodzież

W grupach dzieci starszych i u młodzieży, u których z uwagi na postępujący intensywny rozwój intelektualny uwidacznia się znacznie większa zdolność do samodzielnego myślenia, formułowania sądów, wyciągania wniosków itp., można stosować w czasie zajęć gry i zabawy trudniejsze, o bardziej rozbudowanych fabułach. U dzieci starszych i młodzieży w znacznie większym stopniu ujawniają się zdolności do myślenia abstrakcyjnego, zwiększa poczucie humoru, na coraz wyższym poziomie realizują się wszystkie podstawowe procesy myślowe, jak: zdolność do syntezy, analizy, stosowania uogólnień, twórczego rozwiązywania problemów itp. W tej grupie wiekowej można stosować niemal wszystkie rodzaje gier i zabaw.

Prowadzenie zajęć z gier i zabaw w grupie młodzieży starszej (studiującej) wydaje się być nieco łatwiejsze i szczególnie satysfakcjonujące. Studenci wykazują zwykle dużą chęć do zabawy, do beztroskiego, a jednocześnie dającego zadowolenie sposobu spędzania czasu wolnego. Reprezentując wysoki poziom rozwoju intelektualnego, przy prawidłowo zebranym zestawie gier i zabaw, potrafią wspiąć się na wyżyny dowcipu, popisać umiejętnościami budowania zaskakujących point i tworzenia niekonwencjonalnych, oryginalnych rozwiązań. Zwykle w grupach studenckich chęć do integrowania się i nawiązywania nowych kontaktów towarzyskich jest najważniejsza, co zwykle owocuje wysoką aktywnością i dobrą atmosferą zajęć. Z uwagi na eksponowany w okresie studiów element rywalizacji wskazane jest stosunkowo częste, w trakcie jednych zajęć kilkakrotne dokonywanie doboru zespołów w poszczególnych grupach. W większym stopniu powinno się umożliwić tej grupie młodzieży integrowanie w treść gier i zabaw, modyfikowanie ich i usprawnianie, tworzenie nowych.

Należy pamiętać, że młodzież studencka cechuje się dużym poziomem krytycyzmu, co zobowiązuje do szczególnie starannego doboru gier i zabaw i zmusza prowadzącego do dobrego przygotowania się do ich rywalizacji. Duże poczucie humoru i chęć do zabawy nie powinny usprawiedliwiać występowania i tolerowania sytuacji niewłaściwych z punktu widzenia wychowawczego, np. realizowania niektórych gier i zabaw na granicy dobrego smaku i poczucia estetyki poprzez celowe ośmieszanie współuczestników zabawy, stosowanie uznawanych za niecenzuralne słów i wyrażeń itp.

Dorośli

Organizując zajęcia gier i zabaw w grupie osób dorosłych, należy postępować ze szczególnym taktem i delikatnością. Proponowane gry i zabawy powinny uwzględniać nie tylko dyspozycje intelektualne członków grupy, ale też ich sprawność ruchową. Uczestnictwo w zajęciach nie powinno wywoływać zażenowania i zawstydzenia. Osoby dorosłe chętniej uczestniczą w grach i zabawach grupowych. Oznaczając się rozwiniętą inteligencją i dojrzałością emocjonalną, mają bogatą, wszechstronną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Osoby dorosłe wykazują się zwykle dużą inwencją i pomysłowością, chętnie uczestnicząc w zajęciach tego typu. Ma to miejsce jedynie wówczas, kiedy zajęcia prowadzone są bez przymusu, w kulturalnej, miłej atmosferze (Henryk Nawara, 2002).

źródło: Henryk Nawara rozd. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na koloniach i obozach letnich, s. 24, R. Błacha, W. Bigel: „Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim…”, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2002

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
kingfisher.page

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: