Reklamy
Reklamy
Reklamy

Rodzina z autystycznym dzieckiem oraz sama osoba z ASD może uzyskać różne świadczenia w ramach systemu edukacji

„Na początku, na wniosek rodziców, dziecko z autyzmem może otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Obowiązuje ona od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia wynikające z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju są obowiązkowe i organizuje się je w placówkach oświatowych w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz jego rodziny. Do zadań zespołu specjalistów, który realizuje wczesne wspomaganie rozwoju, należy w szczególności:

  1. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania  i wsparcia rodziny dziecka;
  2. nawiązywanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
  3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
  4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1257).

Dokonując analizy zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju, warto podkreślić, że działania wspierające dotyczą nie tylko dziecka, u którego zdiagnozowano niepełnosprawność, ale całej jego rodziny. Dodatkowo działania te powinny być systematycznie monitorowane, a ich skuteczność oceniana. Cały program powinien być realizowany we współpracy zespołu specjalistów z rodziną.

Równolegle oprócz realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania dziecko może otrzymać orzeczenie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzięki orzeczeniu zajęcia edukacyjne w przedszkolu, a potem w szkole, mogą być znacznie bardziej dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Pierwszego stycznia 2016 roku weszły w życie dodatkowe przepisy § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz 1113).” (Prokopiak 2017).

źródło: A. Prokopiak: „Uczeń z autyzmem”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #premium #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #SylwiaBagińska #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: