Reklamy
Reklamy
Reklamy

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb poszczególnych grup uczniów

„W ciągu ostatnich lat nie było istotnych zmian w przedstawianych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów/egzaminów do potrzeb i możliwości uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 wyglądało to następująco:

A. Forma arkusza egzaminacyjnego

Uczniowie nie korzystają ze standardowych arkuszy egzaminacyjnych, ale dostosowanych do ich dysfunkcji.

B Urządzenia techniczne

Możliwość korzystania przez ucznia z komputera (np. zapisuje na nim odpowiedzi do zadań).

C. Urządzenia i środki specjalne

Maszyna do pisania alfabetem Braille’a, linijka brajlowska, dodatkowe oświetlenie, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, płyta CD z dostosowanym nagraniem (język obcy nowożytny) i inne.

D. Obecność specjalisty

Zapewnienie obecności specjalisty: surdologopeda, tyflopedagoga, pedagoga, pedagoga resocjalizacji/socjoterapeuty, logopedy, innego specjalisty, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

E. Dostosowanie zasad oceniania pracy egzaminacyjnej

Praca egzaminacyjna oceniana jest według odrębnych kryteriów uwzględniających określone dysfunkcje ucznia.

F. Pozostałe dostosowania

1. Pomoc nauczyciela wspomagającego obejmująca w zależności od potrzeb:

 • tylko czytanie,
 • tylko pisanie,
 • czytanie i pisanie.

2. Przystąpienie do egzaminu w osobnej sali.

Dotyczy zdających korzystających z co najmniej jednego z następujących dostosowań:

 • korzystanie z urządzeń technicznych;
 • korzystanie z płyt CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego;
 • udział nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub pisaniu;
 • czas przedłużony o dodatkowe przerwy.

3. Przedłużenie czasu przeprowadzenia egzaminu.

4. Odczytanie tekstów dłuższych niż 250 słów przez członka zespołu nadzorującego.

5. Przed przystąpieniem ucznia do pracy, nauczyciel odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań części humanistycznej egzaminu.

6. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

7. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.

8. Słownik dwujęzyczny w przypadku cudzoziemca.

9. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego (polsko-obcojęzycznego i obcojęzycznego-polskiego) w wersji papierowej lub elektronicznej.

10. Inne […].

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ( na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) – Egzamin ósmoklasisty – dostosowania:

 1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji.
 2. Przedłużony czas pracy.
 3. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
 4. Do arkuszy z języków obcych nowożytnych dołączona jest płyta CD z nagraniem dostosowanym do potrzeb tej grupy uczniów (odpowiednio wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).
 5. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych (Słupek, 2018)

źródło: K. Słupek: „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami…”, HARMONIA, Gdańsk 2018

Reklamy
Reklamy

#arkusz #ASD #Asperger #AspieZaklinaczka #autyzm #dostosowanie #edukacja #emocje #grupa #IPET #komunikacja #lekcja #logopedia #metody #MikiLittleAspie #motoryka #mowa #pedagog #percepcja #program #przedszkolak #przedszkole #psycholog #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #uczeń #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #wskazówki #ZA #zabawa #zaburzenia #zajęcia #ZespółAspergera #zmysły #ćwiczenia Autyzm


Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: